« Grįžti

DĖL ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO ĮMOKŲ

Atnaujinimo data: 2009-01-29
Registracijos numeris   (18.26-31-1)-R-889   Data   2009.01.29

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad, 2009-01-28 įvyko susitikimas su Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) atstovais, kurio metu buvo svarstyta, kaip ir kada Valstybinė mokesčių inspekcija gaus duomenis apie žemės ūkio veiklą vykdančių ūkininkų ir jų partnerių bei kitų fizinių asmenų (toliau – žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai) žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominius dydžius, išreikštus europinio dydžio vienetais (toliau – EDV). ŽŪIKVC atstovai informavo, kad vadovaudamasis Žemės ūkio valdų, ūkininkų ūkių ir ūkinius gyvūnus įregistravusių subjektų ūkių, kurie neįregistruoti žemės ūkio ir kaimo verslo ar ūkininkų ūkių registruose, ekonominio dydžio, išreikšto europinio dydžio vienetais, skaičiavimo metodika (Žin., 2009, Nr. 11-419), ŽŪIKVC apskaičiuos žemės ūkio valdos ekonominį dydį (EDV) ir tokių žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų , kurie nėra įregistravę žemės ūkio valdos, tačiau nustatyta tvarką yra įregistravę gyvulius ar pasėlius . Šiuo metu ŽŪIKVC vykdo pagal naują metodiką apskaičiuotų duomenų testavimą.

Pagal ŽŪIKVC pateiktą informaciją, kitą savaitę duomenys apie žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą EDV, bus prieinami seniūnijoms (bus galimybė matyti tokius duomenis). Valstybinė mokesčių inspekcija šiuos duomenis gaus vienkartinio duomenų teikimo būdu. Apie tokių Valstybinės mokesčių inspekcijos gautų duomenų panaudojimo galimybes Jus informuosime papildomai.

Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; toliau – SDĮ) 18 str. 4 dalies nuostatomis, žemės ūkio veiklą vykdantiems gyventojams, mėnesinės privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos sumokėjimo terminas – šių metų vasario 2 diena (kadangi sausio 31 – oji ne darbo diena). Atsižvelgiant į tai, jog Valstybinė mokesčių inspekcija dar nėra gavusi duomenų iš ŽŪIKVC registro apie žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų registruotas žemės ūkio valdas ir jų dydį, kuris išreiškiamas EDV, paaiškiname, kad žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurie Žemės ūkio valdų registre nėra įregistravę žemės ūkio valdų ir nežino, ar jų žemės ūkio valda sudarytų iki 2 EDV, jei ši būtų įregistruota, iki šių metų vasario 2 dienos privalo sumokėti minimalią – 3 proc. minimalios mėnesinės algos (24 Lt) dydžio PSD įmoką, kuri taikoma žemės ūkio veiklą vykdantiems gyventojams, kurių žemės ūkio valda yra iki 2 EDV. Primename, kad šio mėnesio PSD įmoka iki vasario 2 dienos privalo būti sumokėta tam, kad būtų užtikrintas gyventojo PSD nenutrūkstamumas.

ŽŪIKVC pateikus reikiamus duomenis apie žemės ūkio valdos dydžius, sausio mėnesį mokėtinos PSD įmokos turi būti mokesčių mokėtojų perskaičiuotos ir trūkstama nesumokėta suma (jei tokia būtų) turi būti sumokama papildomai ar su kito mėnesio PSD įmoka. Žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų , kurie turės primokėti PSD įmokas, sąrašai bus pateikti apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms. Tokiu būdu būtų išvengta masinio gyventojų, kurių žemės ūkio valdos ekonominį dydį yra ne didesnis kaip 2 EDV, permokos grąžinimo.

Tuo atveju, kai reikalingi aukščiau minėti duomenys bus pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai ir bus išsiaiškinta, kad nebus įmanoma nustatyti, kiek EDV sudaro gyventojų žemės ūkio valda, kurioje jie vykdo žemės ūkio veiklą, jei ši būtų įregistruota (pavyzdžiui, tokie gyventojai nebus nustatyta tvarka deklaravę pasėlių ar gyvulių), tuomet tokiems gyventojams, jei jie nebus apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu kitose draudžiamųjų asmenų kategorijose, atsiras prievolė mokėti PSD įmokas remiantis SDĮ 17 str. 7 dalimi, kaip savarankiškai besidraudžiantiems gyventojams ir atitinkamai bus taikomas 9 proc. minimalios mėnesinės algos (72 Lt) dydžio PSD įmokos dydis.

Taip pat, papildydami 2009-01-26 raštą Nr. (17.4-30-1)-R-745 Dėl asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, aptarnavimo, švietimo ir informavimo, pranešame, kad artimiausiu metu pagal VMI pateiktą medžiagą Žemės ūkio ministerija išleis leidinį (lankstinuką) ,,Ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų mokesčiai". Iki kol bus išleistas minėtas leidinys, prašome rajonų savivaldybių žemės ūkio skyrius, seniūnijas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų centrus, viešosios internetinės prieigos taškus (VIPT) ir kitas suinteresuotas įstaigas informuoti apie tai, jog leidinį galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklapyje ( http://www.vmi.lt/lt/?itemId=1085803 ), taip pat operatyviai teikti informacija, susijusią su žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominiais dydžiais (EDV), visiems žemės ūkio veiklą vykdantiems gyventojams

. 

 

 

Pagarbiai

 

Viršininko pavaduotojas

 

Gediminas Vyšniauskis