Formos


Šiame skyriuje pateikiame VMI naudojamas formas.

Norėdami pildyti MXFD formato deklaracijų formas kompiuteriniu būdu pirmiausia reikia savo kompiuteryje įdiegti nemokamą programinę įrangą ABBYY eFormFiller. Ją galite atsisiųsti iš VMI elektroninio deklaravimo sistemos interneto svetainės http://deklaravimas.vmi.lt.
Svetainėje taip pat rasite informaciją apie šios programinės įrangos įdiegimą savo kompiuteryje.

Pažymėtas (P) galima pildyti kompiuteriu, turint Word97 arba Word2000 programas.
Norėdami formas išsaugoti savo kompiuteryje, spauskite nuorodą dešiniu pelės klavišu ir pasirinkite komandą Save Target As....
Jei negalite atidaryti PDF formato failų, jums reikia savo kompiuteryje įdiegti Acrobat Reader programą. Ją nemokamai galite parsisiųsti iš Adobe interneto puslapio

Iškilus neaiškumams dėl formų pildymo, prašome kreiptis į aptarnaujančias AVMI. Telefonus ir adresus galite rasti čia


Paieška pagal:
pavadinimo fragmentus (atskirtus tarpais):
      
numerį arba jo dalį:

Pavyzdžiui: indiv veikl
Ras visas formas, kurių pavadinimuose yra fragmentai "indiv" ir "veikl".
Norint ieškoti pagal tikslią frazę, ją reikia rašyti kabutėse. Pvz: "mokesčio apyskaita"

Pastaba:
formose sveikosios dalies atskyrimui nuo trupmeninės naudojami taškai.
Pildant formas (ne ABBYY eFormFiller pagalba), kuriose yra naudojami taškai, privalu, kad Jūsų kompiuteryje: Priešingu atveju skaičiavimai neveiks arba veiks nekorektiškai.

Visos VMI naudojamos formos

Dokumentų formas, teikiamas per elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), galite rasti EDS portale.

Formos kodas

Žyma

Formos pavadinimas

Tekstinis failas PDF failas MXFD failas

Formos pildymo taisyklės

FR0477 nuo 2007 m. Paramos teikimo metinė ataskaita (2011.02.03 versija)   ZIP .ZIP DOC
FR0478 nuo 2007 m. Paramos gavimo ir panaudojimo metinė ataskaita (2011.03.28 versija)   ZIP .ZIP DOC
FR0512 2 versija Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms (2012.04.05 versija)   ZIP .ZIP DOC
FR0600   Pridėtinės vertės mokesčio deklaracija (2011.09.15 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0630 6 versija Akcizų deklaracija (2011.04.11 versija)   ZIP   ZIP
FR0630A 6 versija Neregistruoto prekybininko, kito asmens akcizų deklaracija (2012.01.05 versija)   ZIP .ZIP ZIP
KIT708   Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracija (3 versija) (2012.06.21 versija)   PDF .ZIP DOC
PLN204A/3 nuo 2011mok .m. Metinė pelno mokesčio deklaracija (pildo neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys)(3 versija) (2012.05.09 versija)   ZIP .ZIP DOC
PLN204N/3 nuo 2011mok. m. Metinė pelno mokesčio deklaracija (pildo pelno nesiekiantys vienetai) (3 versija) (2012.05.22 versija)   ZIP .ZIP DOC
PLN204U/3 nuo 2011mok. m. Metinė pelno mokesčio deklaracija (pildo užsienio vienetai, vykdantys veiklą Lietuvoje per nuolatinę buveinę) (3 versija) (2012.06.04 versija)   ZIP .ZIP DOC
PLN204/3 nuo 2011mok. m. Metinė pelno mokesčio deklaracija (pildo pelno siekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys)(3 versija) (2012.06.25 versija)   ZIP .ZIP DOC
REG805 iki 2011-05-31 Motyvuotas paaiškinimas dėl mokesčių administratoriaus pareigūno veiklos metu nustatytų mokesčių mokėtojo registravimo į Mokesčių mokėtojų registrą duomenų neatitikimų DOC      
AKC402   Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio prekių apyvartos ataskaita DOC PDF   DOC
AKC403   Pranešimas apie akcizais apmokestinamų prekių ženklinimą DOC PDF   DOC
AKC404   Prašymas leisti išvežti Lietuvos Respublikos banderolėmis paženklintas prekes DOC PDF   DOC
AKC407   Prašymas išduoti laikinai registruoto gavėjo pažymėjimą DOC PDF   DOC
AKC409   Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų operacijų didmeninėje prekyboje ataskaita (2012.06.18 versija) DOC PDF .ZIP  
AKC410   Degalinės mėnesio operacijų ataskaita (2012.06.18 versija) DOC PDF .ZIP  
AKC411 iki 2012-05-01 Suteiktų naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų pilstymo paslaugų per mėnesį ataskaitos formos pavyzdys DOC PDF    
AKC412   Kuro talpyklose laikomų naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų operacijų ataskaita (2012.06.18 versija) DOC PDF .ZIP  
FR0001   Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija (2012.02.17 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0001G   Gautos paskolos   PDF    
FR0001L   Piniginės lėšos   PDF    
FR0001P   Gautos pajamos   PDF    
FR0001S   Suteiktos paskolos   PDF    
FR0001T   Privalomas registruoti turtas   PDF    
FR0001V   Vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai   PDF    
FR0021 DAS-1 Užsienio valstybės rezidento prašymas sumažinti išskaičiuojamą mokestį   PDF   DOC
FR0022 DAS-2 Užsienio valstybės rezidento prašymas grąžinti išskaitytą mokestį   PDF   DOC
FR0023 DAS-3 Pažyma apie gautas pajamas ir Lietuvos Respublikoje sumokėtus mokesčius DOC (P) PDF   DOC
FR0206 tik tikslinimui Avansinai mokesčių už gamtos išteklius mokėjimai DOC PDF   DOC
FR0207 tik tikslinimui Mokesčių už gamtos išteklius mokėjimo ataskaita DOC PDF   DOC
FR0227   Užsienio juridinio asmens prašymas įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą/išregistruoti iš mokesčių mokėtojų registro (2 versija) (2011.11.28 versija)   ZIP .ZIP ZIP
FR0283   Fizinių asmenų anketa DOC PDF    
FR0284   Mokestinės paskolos sutartis DOC PDF    
FR0307   Prašymas išduoti loterijų ir azartinių lošimų mokesčio sumokėjimą patvirtinančius specialius ženklus (2009.02.26 versija)   PDF   DOC
FR0313   Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracija   PDF .ZIP DOC
FR0314   Išvestinių finansinių priemonių ataskaita XLS PDF   DOC
FR0319   Prašymas išduoti atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymą DOC PDF   DOC
FR0326   Mokestinės nepriemokos perėmimo sutartis (2010.02.03 versija) DOC PDF    
FR0327   Prašymas duoti sutikimą mokestinei nepriemokai perimti (2005.02.17 versija) DOC PDF    
FR0329   Ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, pateiktos žemės ūkio produkcijos ir/ar paslaugų apskaita DOC     DOC
FR0352   Prašymas įregistruoti į ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema registrą/išregistruoti iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema registro   PDF   DOC
FR0375   Išleistų laisvai cirkuliuoti prekių gavimo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje pažyma DOC     DOC
FR0376   Apdoroto tabako apyvartos akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ataskaita XLS     DOC
FR0377   Skirtų naudoti kaip degalai (variklių kuras) naftos dujų ir dujinių angliavandenilių, jų pakaitalų ir priedų apyvartos mažmeninėje prekyboje ataskaita XLS     DOC
FR0378   Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų apyvartos akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ataskaita XLS     DOC
FR0379   Kuro apyvartos akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ataskaita XLS     DOC
FR0388   Juridinio asmens prašymas įregistruoti į pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro   PDF .ZIP DOC
FR0389   Fizinio asmens prašymas įregistruoti į pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro   PDF .ZIP DOC
FR0390   Raštiškas įsipareigojimas (2004.05.24 versija) DOC PDF   DOC
FR0396   Prašymas grąžinti už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus naudoti Lietuvos Respublikos Akcizų įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 5-8 punktuose nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus (2006.04.26 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0397   Prašymas grąžinti už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas Lietuvos Respublikos Akcizų įstatyme nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus   PDF   DOC
FR0400   Apdoroto tabako (išskyrus cigaretes), etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių pagaminimo paraiška DOC PDF   DOC
FR0401   Cigarečių ženklinimo banderolių pagaminimo paraiška DOC PDF   DOC
FR0402   Lietuvos Respublikoje pagaminto apdoroto tabako (išskyrus cigaretes) ženklinimo banderolių išdavimo paraiška DOC PDF   DOC
FR0403   Lietuvos Respublikoje pagamintų cigarečių ženklinimo banderolių išdavimo paraiška DOC PDF   DOC
FR0404   Lietuvos Respublikoje pagaminto etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių išdavimo paraiška DOC PDF   DOC
FR0405   Importuoto apdoroto tabako (išskyrus cigaretes) ženklinimo banderolių išdavimo paraiška DOC PDF   DOC
FR0406   Importuojamų cigarečių ženklinimo banderolių išdavimo paraiška DOC PDF   DOC
FR0407   Importuojamo etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių išdavimo paraiška DOC PDF   DOC
FR0408   Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių panaudojimo savaitinės ataskaita (2004.05.06 versija) XLS PDF   DOC
FR0409   Pagal paraišką gautų etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių panaudojimo ataskaita (2004.05.06 versija) XLS PDF   DOC
FR0410   Apdoroto tabako ženklinimo banderolių panaudojimo savaitinė ataskaita XLS PDF   DOC
FR0411   Pagal paraišką gauto apdoroto tabako ženklinimo banderolių panaudojimo ataskaita XLS PDF   DOC
FR0412   Apdoroto tabako (išskyrus cigaretes) ženklinimo banderolių grąžinimo paraiška DOC PDF   DOC
FR0413   Cigarečių ženklinimo banderolių grąžinimo paraiška DOC PDF   DOC
FR0414   Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių grąžinimo paraiška DOC PDF   DOC
FR0415   Pridedamų dokumentų aprašas   PDF   DOC
FR0420   Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio keleiviui deklaracija DOC (P)     DOC
FR0420P   Formos FR0420 papildomas lapas (2010.11.09 versija) DOC (P)      
FR0428   Prašymas grąžinti sumokėtą pridėtinės vertės mokestį DOC (P)      
FR0430   Avansinio pelno mokesčio deklaracija (2011.01.20 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0438   Ataskaita apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis (2012.04.05 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0445   Užsienio apmokestinamojo asmens prašymas grąžinti pridėtinės vertės mokestį (PVM) DOC PDF   ZIP
FR0451 tik tikslinimui Kuro akcizų deklaracijos priedas " Biologinės kilmės žaliavų dalis kuro mišiniuose" (forma naudojama tik tikslinimui už laikotarpius iki 2004-05-01)   PDF   DOC
FR0452 tik tikslinimui Cigarečių kombinuoto akcizų tarifo apskaičiavimas (forma naudojama tik tikslinimui už laikotarpius iki 2004-05-01)   PDF   DOC
FR0453 tik tikslinimui Pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, deklaracija (forma naudojama tik tikslinimui už laikotarpius iki 2003-12-31) (2004.01.22 versija) Šioje formoje skaičių trupmeninės dalies atskyrimui naudojami taškai. Žr. pastabą puslapio viršuje Dėmesio!!! Įmonėms, turinčioms didelį darbuotojų skaičių ir jų apskaitai naudojančioms programines priemones, siūlome naują deklaracijos suformavimo būdą. DOC (P) PDF   DOC
FR0453A tik tikslinimui Pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, deklaracija . A priedas (Forma naudojama tik tikslinimui už laikotarpius iki 2003-12-31) (2004.01.22 versija) Šioje formoje skaičių trupmeninės dalies atskyrimui naudojami taškai. Žr. pastabą puslapio viršuje Dėmesio!!! Įmonėms, turinčioms didelį darbuotojų skaičių ir jų apskaitai naudojančioms programines priemones, siūlome naują deklaracijos suformavimo būdą. DOC (P) PDF    
FR0453B tik tikslinimui Pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, deklaracija, B priedas (Forma naudojama tik tikslinimui už laikotarpius iki 2003-12-31) (2004.01.22 versija) Šioje formoje skaičių trupmeninės dalies atskyrimui naudojami taškai. Žr. pastabą puslapio viršuje Dėmesio!!! Įmonėms, turinčioms didelį darbuotojų skaičių ir jų apskaitai naudojančioms programines priemones, siūlome naują deklaracijos suformavimo būdą. DOC (P) PDF    
FR0453C tik tikslinimui Pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, deklaracija. C priedas (Forma naudojama tik tikslinimui už laikotarpius iki 2003-12-31) (2004.01.22 versija) Šioje formoje skaičių trupmeninės dalies atskyrimui naudojami taškai. Žr. pastabą puslapio viršuje Dėmesio!!! Įmonėms, turinčioms didelį darbuotojų skaičių ir jų apskaitai naudojančioms programines priemones, siūlome naują deklaracijos suformavimo būdą. DOC (P) PDF    
FR0457   Fizinio asmens pranešimas apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir / arba kitai ekonominei veiklai (2010.08.19 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0459   Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracija (2011.09.26 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0460 negalioja Baltojo cukraus virškvočio mokesčio deklaracija (2011.01.21 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0462 tik tikslinimui Metinė pajamų mokesčio deklaracija (2 versija) (2010.08.19 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0462K tik tikslinimui Nuolatinio Lietuvos gyventojo kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų apskaičiavimas (2004.01.06 versija)   PDF    
FR0462L tik tikslinimui Gyventojo patirtų išlaidų, mažinančių apmokestinamąsias pajamas, apskaičiavimas (2004.12.22 versija)   PDF    
FR0462N   Neapmokestinamosios pajamos (2004.01.06 versija)   PDF    
FR0462P15 tik tikslinimui Pajamos, apmokestinamos taikant 15 proc. tarifą (2004.01.06 versija)   PDF    
FR0462P33 tik tikslinimui Pajamos, apmokestinamos taikant 33 proc. tarifą (2004.01.06 versija)   PDF    
FR0462S tik tikslinimui Metinė pajamų mokesčio deklaracija (teikiama gyventojo, gavusio su darbo santykiais susijusių pajamų, apmokestinamų taikant 33 proc. tarifą) (2010.08.19 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0462S0   Metinė pajamų mokesčio deklaracija (teikiama ūkininko ir jo partnerių, gavusių pajamų iš žemės ūkio veiklos, gyventojo, gavusio pajamų iš veiklos pagal verslo liudijimą, gyventojo , gavusio neapmokestinamųjų pajamų) (2010.08.19 versija)   PDF .ZIP ZIP
FR0462S15 tik tikslinimui Metinė pajamų mokesčio deklaracija (teikiama gyventojo, gavusio pajamų, apmokestinamų taikant 15 proc. tarifą (2006.03.08 versija)   PDF .ZIP ZIP
FR0462S33 tik tikslinimui Metinė pajamų mokesčio deklaracija (teikiama gyventojo, gavusio pajamų, apmokestinamų taikant 33 proc. tarifą (2006.03.08 versija)   PDF .ZIP ZIP
FR0462T tik tikslinimui Pajamos iš ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, apmokestinamos taikant 15 proc. tarifą (2004.01.06 versija)   PDF    
FR0462U tik tikslinimui Lietuvoje atskaitytino užsienio valstybėje išskaičiuoto (sumokėto) mokesčio apskaičiavimas (2005.12.30 versija)   PDF    
FR0462V tik tikslinimui Individualios veiklos pajamos (2004.01.06 versija)   PDF    
FR0463   Privalomų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracija (2011.02.03 versija) DOC (P) PDF .ZIP DOC
FR0464   Prašymas perskaičiuoti pajamų mokestį, privalomojo sveikatos draudimo įmokas ir grąžinti permoką (2011.07.05 versija)   PDF   DOC
FR0465   Pateiktų dokumentų aprašas   PDF   DOC
FR0471   Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažyma (3 versija) Šioje formoje skaičių trupmeninės dalies atskyrimui naudojami taškai. Žr. pastabą puslapio viršuje   PDF .ZIP DOC
FR0471 nuo 2009 mok.m. Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažyma (4 versija) (2012.01.24 versija) Šioje formoje skaičių trupmeninės dalies atskyrimui naudojami taškai. Žr. pastabą puslapio viršuje   PDF .ZIP DOC
FR0472 tik tikslinimui Atskaitymų kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti deklaracija (2005.02.24 versija) DOC (P) PDF .ZIP DOC
FR0475   Metinė pelno mokesčio deklaracija (Nenaudojama nuo 2006 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio) (2010.08.19 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0475A   Metinė pelno mokesčio deklaracija (Nenaudojama nuo 2006 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio) (2010.08.19 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0475B   Vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių perleidimo deklaracija (Nenaudojama nuo 2006 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio)   PDF    
FR0475C   Užsienio valstybėse gautų ir/ar uždirbtų pajamų bei tose valstybėse nuo tų pajamų sumokėto pelno (ar jam tapataus) mokesčio, atskaityto iš mokestinio laikotarpio pelno mokesčio, deklaracija (Nenaudojama nuo 2006 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio)   PDF    
FR0475C_1   Formos FR0475C 1 dalies papildomas lapas (Nenaudojama nuo 2006 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio)   PDF    
FR0475C_2   Formos FR0475C 2 dalies papildomas lapas (Nenaudojama nuo 2006 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio)   PDF    
FR0475C_3   Formos FR0475C 3 dalies papildomas lapas (Nenaudojama nuo 2006 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio)   PDF    
FR0475D   Atskaitytų nuostolių deklaracija (Nenaudojama nuo 2006 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio)   PDF    
FR0475E   Grynųjų dividendų ir pelno mokesčio, išskaičiuoto iš Lietuvos vienetams išmokėtų dividendų, užskaitymo bei Lietuvos ir užsienio vienetams išmokėtų neapmokestinamų dividendų deklaracija (Nenaudojama nuo 2006 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio)   PDF    
FR0475E_P   Formos FR0475E papildomas lapas (Nenaudojama nuo 2006 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio)   PDF    
FR0475U   Veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvoje vykdančio užsienio vieneto metinė pelno mokesčio deklaracija (Nenaudojama nuo 2006 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio) (2010.08.19 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0477 tik tikslinimui Paramos teikimo ataskaita (2010.08.19 versija) ZIP (P) ZIP   DOC
FR0478 tik tikslinimui Paramos gavimo ir panaudojimo metinė ataskaita (2010.08.19 versija) ZIP (P) ZIP   DOC
FR0508   Prekių ( paslaugų) pirkimo - pardavimo kvitas DOC PDF   DOC
FR0513   Paveldimo turto vertės pažyma DOC (P) PDF   DOC
FR0516   Metinė pridėtinės vertės mokesčio deklaracija (2012.04.27 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0516A   Nuo 2002-07-01 įsigyto (pasigaminto) ilgalaikio materialiojo turto PVM atskaitos metinės tikslinimo sumos apskaičiavimas   PDF   DOC
FR0516B   Iki 2002-06-30 įsigyto (pasigaminto) ilgalaikio materialiojo turto PVM atskaitos metinės tikslinimo sumos apskaičiavimas   PDF   DOC
FR0521   Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracija (2012.01.12 versija)   ZIP .ZIP DOC
FR0522   Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracija (2012.01.10 versija)   ZIP .ZIP DOC
FR0523   Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracija (2012.04.16 versija)   ZIP .ZIP DOC
FR0524   Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracija (2012.04.16 versija)   ZIP .ZIP DOC
FR0526   Pranešimas apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas (2012.06.26 versija)   PDF   DOC
FR0528   Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaita (2012.03.06 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0531(2) tik tikslinimui Metinė nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracija (2010.08.19 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0531(3) nuo 2009 m. Metinė nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracija (2012.01.17 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0544   Žemės ūkio subjektui, kurs verčiasi žuvininkyste 2000_ m. leidžiamo įsigyti akcizais neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų) kiekio pažyma (2005.04.14 versija) DOC PDF   DOC
FR0564   Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaita (2011.01.28 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0565   Prašymas pripažinti nuolatiniu Lietuvos gyventoju DOC (P)     DOC
FR0566   Naftos ir dujų išteklių mokesčio kalendorinių metų ketvirčio deklaracija DOC (P) PDF .ZIP DOC
FR0567   Naftos ir dujų išteklių mokesčio metinė deklaracija DOC (P) PDF .ZIP DOC
FR0572 3 versija Mėnesinė pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracija (2011.12.15 versija)   ZIP .ZIP DOC
FR0573   Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracija (2012.02.14 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0573A   Nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos A klasės išmokos, nuo jų išskaičiuotas ir sumokėtas pajamų mokestis   PDF    
FR0573U   Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos A klasės išmokos, nuo jų išskaičiuotas ir sumokėtas pajamų mokestis   PDF    
FR0577   Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracija DOC PDF   DOC
FR0583   Loterijų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracija (2011.03.30 versija) DOC (P) PDF .ZIP DOC
FR0584 nuo 2009 m. Azartinių lošimų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracija (2 versija) (2011.03.30 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0584 <= 2008 m. Azartinių lošimų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracija DOC (P) PDF .ZIP DOC
FR0585   Užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio deklaracija   PDF   DOC
FR0593   Vienkartinė gyventojo (šeimos) 2003-12-31 turėto turto deklaracija (2010.08.19 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0593G   Gautos paskolos   PDF    
FR0593L   Piniginės lėšos   PDF    
FR0593S   Suteiktos paskolos   PDF    
FR0593T   Privalomas registruoti turtas   PDF    
FR0593V   Vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai   PDF    
FR0596 tik tikslinimui Kvotinio cukraus gamybos mokesčio deklaracija (2 versija) (2011.02.02 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0597 tik tikslinimui Papildomo cukraus gamybos mokesčio deklaracija (2011.02.01 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0598   Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos duomenų išrašas   PDF   DOC
FR0600 tik peržiūrai Pridėtinės vertės mokesčio deklaracija (negaliojanti versija, naudojama tik ankstesnių laikotarpių dokumentų peržiūrai) (2010.08.19 versija)     .ZIP  
FR0601   Užsienio valstybės asmens prašymas grąžinti ūkininkams sumokėtą kompensacinį priedą (2005.04.28 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0601A   Formos FR0601 priedas   PDF    
FR0608   Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaita (2011.01.21 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0611   Duomenų apie Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų per praėjusius metus sumokėtas gyvybės draudimo įmokas išrašas
Duomenų pateikimas: spauskite čia
  PDF   DOC
FR0612   Juridinių asmenų duomenys apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas palūkanas už suteiktus kreditus gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti (2011.11.22 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0613   Juridinių asmenų duomenys apie nuolatinių Lietuvos gyventojų už studijas ir/ar profesinį mokymą sumokėtas įmokas (2011.02.03 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0614   Juridinių asmenų duomenys apie nuolatinių Lietuvos gyventojų grąžintas paskolas (jų dalis), skirtas išlaidoms už studijas ir/ar profesinį mokymą padengti (2011.02.03 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0615   Juridinių asmenų duomenys apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas pensijų draudimo įmokas į pensijų kaupimo fondus (2011.02.03 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0616   Pridėtinės vertės mokesčio atidėjimo terminų pabaigos duomenys   PDF   DOC
FR0617   Žemės ūkio produkcijos ir /ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, ataskaita (2011.01.31 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0617P   Formos FR0617 papildomas lapas   PDF    
FR0620   Naujos transporto priemonės tiekimo į kitą valstybę narę deklaracija (2005.03.03 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0624   Fizinio asmens pranešimas apie ilgalaikio materialiojo turto ar jo dalies priskyrimą savo ekonominei veiklai vykdyti (2005.09.05 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0624AP   Formos FR0624 AP priedas   PDF    
FR0624BP   Formos FR0624 BP priedas   PDF    
FR0630 7 versija Akcizų deklaracija (2012.04.13 versija)   ZIP .ZIP DOC
FR0630A 7 versija Neregistruoto prekybininko, kito asmens akcizų deklaracija (2012.03.22 versija)   ZIP .ZIP DOC
FR0640   Dividendų pelno mokesčio deklaracija (2011.04.28 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0644   Prašymas įregistruoti akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininku ir/ar leisti steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį DOC PDF   DOC
FR0647   Prašymas dėl registruoto prekybininko pažymėjimo DOC PDF   DOC
FR0668   Prašymas išduoti patvirtinimą, kad akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje garantuotas DOC (P) PDF   DOC
FR0669   Prašymas išduoti patvirtinimą, kad už akcizais apmokestinamas prekes, atgabenamas verslo arba savo reikmėms, akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje garantuotas DOC (P) PDF   DOC
FR0670   Pranešimo apie akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai sumokėti, maišymą (naudojimą, perdirbimą) DOC PDF   DOC
FR0671   Gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenys(1 versija) (2010.08.19 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0671 nuo 2008-09-01 Gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenys(2 versija) (2012.01.20 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0671P   Formos FR0671 papildomas lapas (2007.11.07 versija)   PDF    
FR0671P nuo 2008-09-01 Formos FR0671 papildomas lapas(2 versija) (2008.08.04 versija)   PDF    
FR0672   Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenys(1 versija) (2010.08.19 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0672 nuo 2008-09-01 Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenys(2 versija) (2012.01.20 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0672P nuo 2008-09-01 Formos FR0672 papildomas lapas(2 versija) (2008.08.04 versija)   PDF    
FR0672P   Formos FR0672 papildomas lapas (2007.11.10 versija)   PDF    
FR0678   Paraiška grąžinti sumokėtus mokesčius ( 2 versija) (2012.05.09 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0678A   Paraiškos grąžinti sumokėtus mokesčius priedas (2005.03.03 versija)   PDF   DOC
FR0678AP   Paraiškos grąžinti sumokėtus mokesčius priedas   PDF    
FR0678(3) nuo 2012-06-25 Paraiška grąžinti sumokėtus mokesčius (2012.06.20 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0689   Pranešimas apie Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 4 straipsnio 7 dalyje nustatytų prekių gamybą DOC PDF   DOC
FR0698_p   Formos FR0698 priedas. Paaiškinimas apie turto įsigijimo ir (ar) pajamų gavimo šaltinius ir jų pagrindimas DOC      
FR0711   Juridinių asmenų duomenys apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas, iš fizinių asmenų gautas ir jiems grąžintas paskolas (2 versija) (2012.02.28 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0711A   Formos FR0711 priedas. Duomenys apie fiziniams asmenims suteiktas paskolas   PDF    
FR0711B   Formos FR0711 priedas. Duomenys apie fizinių asmenų sugrąžintas paskolas   PDF    
FR0711C   Formos FR0711 priedas. Duomenys apie iš fizinių asmenų gautas paskolas   PDF    
FR0711D   Formos FR0711 priedas. Duomenys apie fiziniams asmenims sugrąžintas paskolas   PDF    
FR0714   Žemės ūkio ir maisto produktų perteklinių atsargų mokesčio deklaracija (2004.07.19 versija)   PDF   DOC
FR0714P   Žemės ūkio ir maisto produktų perteklinių atsargų mokesčio deklaracijos priedas (2004.07.19 versija)   PDF   DOC
FR0717   Pranešimas apie kompiuterinės apskaitos sistemos darbo programos (programų) kontrolines sumas DOC PDF   DOC
FR0718   Pranešimas apie laikomus banderolėmis nepaženklintų alkoholio ir tabako gaminių kiekius DOC PDF   DOC
FR0719   Prašymas grąžinti importo pridėtinės vertės mokestį (2005.03.03 versija)   PDF   DOC
FR0719P   Prašymo grąžinti importo pridėtinės vertės mokestį priedas (2004.07.19 versija)   PDF   DOC
FR0731   Turto apskaitos aktas DOC PDF   DOC
FR0734   Turto pripažinimo atliekomis aktas DOC PDF   DOC
FR0766   Ūkio subjekto (tiekėjo) pranešimas apie pridėtinės vertės mokesčio dengimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (2011.01.27 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0768   Cukraus perteklinių atsargų mokesčio deklaracija   PDF   DOC
FR0768P   FR0768 papildomas lapas   PDF    
FR0770   Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaracija (2012.05.21 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0776   Juridinių asmenų duomenys apie nuolatinių Lietuvos gyventojų už įsigytus asmeninius kompiuterius su programine įranga (jų elementus) ir/arba interneto prieigą sumokėtas sumas (2011.02.11 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0776P   Formos FR0776 papildomas lapas   PDF    
FR0777   Sprendimas konfiskuotą, bešeimininkį, valstybės paveldėtą ar į valstybės pajamas perduotą turtą perduoti patikėjimo teise DOC PDF   DOC
FR0781   Prašymas grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) (2012.04.20 versija) XLS PDF   DOC
FR0785   Mokestinės nepriemokos perėmimo įsipareigojimas DOC PDF    
FR0791   Juridinio asmens pranešimas apie jo duomenų papildymo/pakeitimo Mokesčių mokėtojų registre (2 versija) (2012.01.30 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0791A   Juridinio asmens struktūrinių padalinių duomenų papildymas/pakeitimas (1 versija) (2012.01.30 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0791B   Biudžetinių įstaigų, kurių buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, duomenų papildymas/pakeitimas (1 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0792   Nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymas įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą (5 versija)   PDF .ZIP DOC
FR0801   Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomos akcizų lengvatos, apyvartos ataskaita DOC     DOC
FR1058   Prašymas įregistruoti akcizų informacinės sistemos vartotoju/išregistruoti iš akcizų informacinės sistemos vartotojų DOC PDF   DOC
FR1070   Pranešimas apie žemės ūkio produkcijos pirkėjo pradelstas skolas žemės ūkio produkcijos pardavėjams (2011.05.16 versija)   PDF .ZIP DOC
GPM302   Laikinoji metinė pajamų mokesčio deklaracija (2010.08.19 versija)   ZIP .ZIP ZIP
GPM303   Pranešimas apie palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, išmokėjimą (2010.08.19 versija)   PDF .ZIP DOC
GPM305   Metinė pajamų mokesčio deklaracija (2010.08.19 versija)   ZIP .ZIP ZIP
GPM306   Pranešimas apie palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, išmokėjimą (2010.08.19 versija)   ZIP .ZIP DOC
GPM307 nuo 2010 m. Verslo liudijimas DOC     DOC
GPM308   Metinė pajamų deklaracija (2012.04.25 versija)   ZIP .ZIP DOC
GPM309   Metinė nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracija   PDF .ZIP DOC
KIT702   Metinė socialinio mokesčio deklaracija (2010.08.19 versija)   PDF .ZIP DOC
KIT703   Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracija (formą pildo mokesčių inspekcija) XLS     DOC
KIT703_2   Formos KIT703 priedas XLS      
KIT705   Papildomos baltojo cukraus gamybos kvotos ir pridėtinės izogliukozės gamybos kvotos vienkartinio išsipirkimo mokesčio deklaracija   PDF .ZIP DOC
KIT706   Laikinojo cukraus pramonės restruktūrizavimo mokesčio deklaracija (2007.03.21 versija)   PDF .ZIP DOC
KIT707   Cukraus gamybos mokesčio deklaracija (2007.08.14 versija)   PDF .ZIP DOC
KIT709   Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracija (2012.01.10 versija)   PDF .ZIP DOC
KIT709P   Formos KIT709 papildomas lapas   PDF    
KIT710   Cukraus pertekliaus mokesčio deklaracija (2007.08.14 versija)   PDF .ZIP DOC
KIT711   Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracija (2012.02.20 versija)   PDF .ZIP DOC
KIT715   Fizinio asmens (šeimos) nekilnojamojo turto mokesčio deklaracija   PDF   DOC
PLN203   Mėnesio ataskaita apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę negu 50 000 Lt. (2012.02.08 versija)   PDF .ZIP DOC
PLN203G   Formos PLN203 priedas. Informacija apie nuo metų pradžios gautą paramą   PDF    
PLN203S   Formos PLN203 priedas. Informacija apie nuo metų pradžios suteiktą paramą   PDF    
PLN204 2006-2008 mok.m Metinė pelno mokesčio deklaracija (pildo pelno siekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys) (2010.08.19 versija)   ZIP .ZIP DOC
PLN204 2009-2010 m. Metinė pelno mokesčio deklaracija (pildo pelno siekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys)(2 versija)   ZIP .ZIP DOC
PLN204A 2009-2010 m. Metinė pelno mokesčio deklaracija (pildo neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys)(2 versija)   ZIP .ZIP DOC
PLN204A 2006-2008 mok.m Metinė pelno mokesčio deklaracija (pildo neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys) (2010.08.19 versija)   ZIP .ZIP DOC
PLN204N 2006-2008 mok.m Metinė pelno mokesčio deklaracija (pildo pelno nesiekiantys vienetai) (2010.08.19 versija)   ZIP .ZIP DOC
PLN204N 2009-2010 m. Metinė pelno mokesčio deklaracija (pildo pelno nesiekiantys vienetai) (2 versija)   ZIP .ZIP DOC
PLN204U 2009-2010 m. Metinė pelno mokesčio deklaracija (pildo užsienio vienetai, vykdantys veiklą Lietuvoje per nuolatinę buveinę) (2 versija)   ZIP .ZIP DOC
PLN204U 2006-2008 mok.m Metinė pelno mokesčio deklaracija (pildo užsienio vienetai, vykdantys veiklą Lietuvoje per nuolatinę buveinę) (2010.08.19 versija)   ZIP .ZIP DOC
PLN205   Metinė fiksuoto pelno mokesčio deklaracija (2012.06.26 versija)   ZIP .ZIP DOC
PRC902   Prašymas ir sutikimas įskaityti sumokėtą įmoką (2010.02.20 versija) XLS PDF   DOC
REG805 nuo 2011-06-01 Motyvuotas paaiškinimas DOC PDF    
REG806 nuo 2009.01.01 Diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų arba jų atstovybių prašymas įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre/išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro   PDF   DOC
REG807 nuo 2011-06-01 Nenuolatinio Lietuvos gyventojo ir užsienio valstybės piliečio prašymas įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro   PDF   ZIP
REG809 REG809 Prašymas įregistruoti į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistruoti iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro juridinio asmens statuso neturintį investicinį fondą   PDF .ZIP DOC
REG810   Prašymas išduoti / pakeisti / papildyti / panaikinti registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo pažymėjimą DOC PDF   DOC

Pastabos:  

Galimi deklaracijų statusai Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS).