http://www.vmi.lt/
  EN Turinys
Paieška
Juridiniams asmenims
Gyventojams
Mokesčiai, jų administravimas
Mano mokesčiai
TitulinisMokesčiai, jų administravimasPelno mokestisDažniausiai daromos klaidosArchyvas
MENU
Avansinio pelno mokesčio deklaracijoje (FR0430) dažniausiai daromos klaidos

Informacija parengta
2009-03-12
 

           Informacija apie 2009 mokestinių metų pateiktas FR0430 deklaracijas 

Deklaracijos formos laukelio, kuriame dažniausiai daromos klaidos, numeris ir  pavadinimas

Klaidos aprašymas

8 laukelis — Pirminė/ Patikslinta

Neteisingai pildomas 8 laukelis  — teikiant patikslintą deklaraciją, turi būti pažymėtas laukelis „Patikslinta“ (pakartotinai pirminė neteikiama), o teikiant pirminę deklaraciją, turi būti pažymėtas laukelis „Pirminė“ (jei nebuvo įregistruota pirminė deklaracija, patikslinanti nepriimama)

12 laukelis — Pasirinktas avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdas

Neužpildomas arba neteisingai pildomas 12 laukelis: Pirminėje deklaracijoje turi būti pažymėtas laukelis, nurodantis kuri deklaracijos dalis bus pildoma (B — pagal praėjusių metų veiklos rezultatus teikiama I-III ketvirčio deklaracija, C -pagal praėjusių metų veiklos rezultatus teikiama IV ketvirčio deklaracija, D — pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą pildoma deklaracija). Patikslinančioje deklaracijoje avansinio pelno mokesčio apskaičiavimas (12 laukelis) turi būti pasirinktas toks pat, kaip ir pirminėje deklaracijoje.

13 laukelis — Faktiškai apskaičiuota mokestinių metų, buvusių prieš praėjusius mokestinius metus, pelno mokesčio suma

Neteisingai pildomas 13 laukelis:  2009 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio I-III ketvirčių avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal mokestinių metų, buvusių prieš praėjusius mokestinius metus, faktiškai apskaičiuotas (deklaruotas) pelno sumas, tačiau atsižvelgiant į 2009 metais galiojantį pelno mokesčio tarifą (t.y. 20 proc. ar kitą vienetui nuo 2009 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio taikomą tarifą); skaičiuojant 2010 metų mokestinio laikotarpio bei vėlesnių mokestinių laikotarpių I-III ketvirčių avansinį pelno mokestį, taip pat reikia atsižvelgti į einamaisiais mokestiniais metais galiojantį pelno mokesčio tarifą. Į 13 laukelį nerašomas neigiamas skaičius.

14 laukelis — Vieno einamųjų mokestinių metų ketvirčio avansinio pelno mokesčio suma (13:4)

Neteisingai pildomas 14 laukelis — vieno einamųjų mokestinių metų ketvirčio avansinio pelno mokesčio suma (14 laukelis) turi būti lygi faktiškai apskaičiuotai mokestinių metų, buvusių prieš praėjusius mokestinius metus, pelno mokesčio sumai (13 laukelis) padalintai iš keturių.

Informaciją parengė
Paslaugų mokesčių mokėtojams departamentas


Informacija mokesčių klausimais
 1882


 
© 2000-2010 Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos