http://www.vmi.lt/
  EN Turinys
Paieška
Juridiniams asmenims
Gyventojams
Mokesčiai, jų administravimas
Mano mokesčiai
TitulinisJuridiniams asmenimsJuridiniams asmenimsTarptautinis apmokestinimas
Juridiniams asmenims
Juridinių asmenų mokesčių naujienos
Juridinių asmenų tipai
Juridinių asmenų mokami mokesčiai
Mokesčių mokėtojų teisės ir pareigos
Tarptautinis apmokestinimas  
Finansinių ataskaitų sudarymas
Pradedančiam verslininkui
Darbdaviams
Tarptautinis apmokestinimas

Lietuvos vienetams

Užsienio vienetams

Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys

 • Bendroji dalis
 • 1 straipsnio komentaras
 • 2 straipsnio komentaras
 • 3 straipsnio komentaras
 • 4 straipsnio komentaras
 • 5 straipsnio komentaras
 • 6 straipsnio komentaras
 • 7 straipsnio komentaras
 • 8 straipsnio komentaras
 • 9 straipsnio komentaras
 • 10 straipsnio komentaras
 • 11 straipsnio komentaras
 • 12 straipsnio komentaras
 • 14 straipsnio komentaras
 • 15 straipsnio komentaras
 • 16 straipsnio komentaras
 • 17 straipsnio komentaras
 • 18 staripsnio komentaras
 • 19 straipsnio komentaras
 • 20 straipsnio komentaras
 • 21 straipsnio komentaras
 • 22 straipsnio komentaras
 • 23 straipsnio komenaras
 • 25 straipsnio komentaras
 • 26 straipsnio komentaras
 • 27 straipsnio komentaras
 • 28 straipsnio komentaras
 • 29 straipsnio komentaras
 • 30 straipsnio komentaras
 • Europos Sąjungos direktyvos juridiniams asmenimis

   Direktyva

   Lietuviškai

   Angliškai

  90/434/EEB Tarybos Direktyva dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių įmonių jungimuisi, skaidymui, turto perleidimui ir keitimuisi akcijomis

  LT

   EN

  90/435/EEB Tarybos Direktyva dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos skirtingų valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms įmonėms

  LT

   EN

  2003/123/EB Tarybos Direktyva iš dalies keičianti Direktyvą 90/435/EEB dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms

  LT

   EN

  2003/49/EB Tarybos Direktyva dėl bendros apmokestinimo sistemos, taikomos palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimams tarp skirtingų valstybių narių asocijuotų bendrovių

  LT

   EN

  2137/85/EEB Tarybos reglamentas dėl Europos ekonominių interesų grupių (EEIG) (EEB)

  LT

   EN

  2003/48/EB Tarybos Direktyva dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo

  LT

   EN

  TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2157/2001 2001 m. spalio 8 d. dėl Europos bendrovės (SE) statuto

  LT

   EN

   
  Lito ir užsienio valiutų santykiai

   


  Informacija mokesčių klausimais
   1882


   
  © 2000-2010 Valstybinė mokesčių inspekcija prie
  Lietuvos Respublikos finansų ministerijos