http://www.vmi.lt/
  EN Turinys
Paieška
Juridiniams asmenims
Gyventojams
Mokesčiai, jų administravimas
Mano mokesčiai
TitulinisGyventojamsMokesčiaiGyventojų pajamų mokestisNuolatinių Lietuvos gyventojų metinis pajamų mokesčio deklaravimas iki 2006 m.
Gyventojų turto deklaravimas
Individuali veikla
Tarptautinis apmokestinimas
Mokesčiai
Gyventojų pajamų mokestis  
Teisinė bazė
Mokesčio mokėtojai
Mokesčio objektas
Kai kurių pajamų rūšių apmokestinimo ypatumai
Apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimas
Nuolatinio Lietuvos gyventojo patirtos išlaidos
Pajamų mokesčio sumokėjimo (išskaičiavimo) tvarka
Nuolatinių Lietuvos gyventojų metinis pajamų mokesčio deklaravimas iki 2006 m.  
Pajamų, apmokestinamų taikant 15 proc. ir 33 proc. mokesčio tarifus, rūšių kodai  
Gyventojams, gavusiems tik neapmokestinamųjų pajamų
Gyventojams, gavusiems tik su darbo santykiais susijusių pajamų, apmokestinamų taikant 33 proc. tarifą
Gyventojams, gavusiems tik 33 proc. tarifu apmokestinamųjų pajamų
Neapmokestinamųjų pajamų rūšių kodai
Klausimai - atsakymai
Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams
2 procentai gyventojų pajamų mokesčio - paramai, 1 proc. - politinėms partijoms
Archyvas
SEMINARO KLAUSIMAI-ATSAKYMAI
Paveldimo turto mokestis
Pridėtinės vertės mokestis
Privalomojo sveikatos draudimo įmokos
Valstybinio socialinio draudimo įmokos
Žemės mokestis
Akcizai
Nekilnojamojo turto mokestis
2012 m. Gyventojų pajamų mokesčio ir Privalomojo sveikatos draudimo įmokų deklaravimas ir mokėjimas
2012 m. Gyventojų pajamų mokesčio ir Privalomojo sveikatos draudimo įmokų deklaravimas ir mokėjimas
Pajamų, apmokestinamų taikant 15 proc. ir 33 proc. mokesčio tarifus, rūšių kodai

Pajamų, apmokestinamų taikant 15 proc. mokesčio tarifą, rūšis

Pajamų rūšies kodas

SU DARBO SANTYKIAIS AR JŲ ESMĘ ATITINKANČIAIS SANTYKIAIS SUSIJUSIOS PAJAMOS

 

Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (įskaitant sportininkų ir atlikėjų)

Ligos, motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos

01

03

SU DARBO SANTYKIAIS AR JŲ ESMĘ ATITINKANČIAIS SANTYKIAIS NESUSIJUSIOS PAJAMOS IR NE INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMOS

 

Palūkanos už vertybinius popierius, indėlius, suteiktas paskolas ir kitos palūkanos

21

Nekilnojamo daikto nuomos pajamos

23

Kito turto (įskaitant privalomai registruotino kilnojamojo daikto) nuomos  pajamos

24

Neribotos civilinės atsakomybės dalyvio pajamos iš paskirstytojo pelno

25

Pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai)

26

Pensijų išmokos

48

Sporto veiklos ir atlikėjų veiklos pajamos

50

Kūrybos pajamos (autoriniai atlyginimai), honorarai

60

Grąžinamos pensijų įmokos

71

Grąžinamos gyvybės draudimo įmokos

72

Kitos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusios ir  ne individualios veiklos pajamos

70

 

Pajamų, apmokestinamų taikant 33 proc. mokesčio tarifą,  rūšis

Pajamų rūšies kodas

SU DARBO SANTYKIAIS AR JŲ ESMĘ ATITINKANČIAIS SANTYKIAIS SUSIJUSIOS PAJAMOS

 

Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos

01

Ligos, motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos

03

SU DARBO SANTYKIAIS AR JŲ ESMĘ ATITINKANČIAIS SANTYKIAIS NESUSIJUSIOS PAJAMOS IR NE INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMOS

 

Neribotos civilinės atsakomybės dalyvio pajamos iš paskirstytojo pelno

25

Pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai)

26

Loterijų, azartinių lošimų laimėjimai

41

Tantjemos

44

Stipendijos

47

Pensijų išmokos (pensijos, pensijų anuitetai)

48

Grąžinamos pensijų įmokos

71

Grąžinamos gyvybės draudimo įmokos

72

Kitos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusios ir ne individualios veiklos pajamos

70

 


Informacija mokesčių klausimais
 1882


 
© 2000-2010 Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos