http://www.vmi.lt/
  EN Turinys
Paieška
Juridiniams asmenims
Gyventojams
Mokesčiai, jų administravimas
Mano mokesčiai
TitulinisMokesčiai, jų administravimasAkcizaiBendra informacija
Akcizai
Atskaitymai nuo pajamų pagal LR miškų įstatymą
Atskaitymai nuo pajamų pagal LR kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą
Gyventojų pajamų mokestis
Įmokos į Garantinį fondą
Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis
Konsulinis mokestis
Loterijų ir azartinių lošimų mokestis
Mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą
Mokestis už aplinkos teršimą
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise
Mokestis už valstybinius gamtos išteklius
Naftos ir dujų išteklių mokestis
Paveldimo turto mokestis
Pelno mokestis
Pridėtinės vertės mokestis (PVM)
Privalomojo sveikatos draudimo įmokos
Socialinis mokestis
Valstybės rinkliava
Žyminis mokestis
Žemės mokestis
Mokesčių administravimas
Cukraus bei perdirbtų produktų perteklinių atsargų vienkartinis mokestis
Nekilnojamojo turto mokestis
Mokesčių administravimas
Atsiskaitymai už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais
Mokestis už aplinkos teršimą gaminių ir pakuočių atliekomis
Bendra informacija

Informacija atnaujinta
2013-0
1-04

 

Mokestis

Akcizai

Pagrindinis teisės aktas

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas

Mokesčio mokėtojai

Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai
Registruoti akcizais apmokestinamų prekių gavėjai
Laikinai registruoti akcizais apmokestinamų prekių gavėjai
Registruoti akcizais apmokestinamų prekių siuntėjai
Kiti asmenys, kuriems gali atsirasti akcizų prievolė

Mokesčio objektas

Etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai;
Apdorotas tabakas;
Energiniai produktai;
Elektros energija
Visi kiti produktai tampa akcizų objektu, jeigu jie parduodami arba naudojami kaip variklių degalai arba jų priedai.

Visi kiti nei Akcizų įstatymo 1 priede nurodyti angliavandeniliai, išskyrus gamtines dujas ir durpes, tampa akcizų objektu, jeigu jie parduodami arba naudojami kaip šildymui skirtas kuras.

Mokesčio tarifai

Alui – 8,5 lito už 1 procentą faktinės alkoholio koncentracijos, išreikštos tūrio procentais, akcizo tarifas, kuris nustatomas už produkto hektolitrą.

Vynui iš šviežių vynuogių ir kitiems fermentuotiems gėrimams:

1. vynui iš šviežių vynuogių, kurio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 8,5 procento tūrio — 58 litai už produkto hektolitrą;

2. kitiems fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė alkoholio koncentracija, gauta tik fermentuojant, yra ne didesnė kaip 8,5 procento tūrio — 58 litai už produkto hektolitrą;

3. vynui iš šviežių vynuogių, nurodytam Akcizų įstatymo 24 str. 2 punkte — 198 litai už produkto hektolitrą;

4. kitiems fermentuotiems gėrimams, nurodytiems Akcizų įstatymo 24 str. 2 punkte — 198 litų už produkto hektolitrą.

Tarpiniams produktams

1. kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 15 procentų tūrio, – 216 litai už produkto hektolitrą;

2. kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra didesnė kaip 15 procentų tūrio – 304 litai už produkto hektolitrą.

Etilo alkoholiui – 4416 litų už gryno etilo alkoholio hektolitrą.

Cigaretės apmokestinamos taikant kombinuotąjį akcizo tarifą. Jį sudaro specifinis elementas – 140 litai už 1000 cigarečių ir vertybinis elementas – 25 procentai nuo maksimalios mažmeninės kainos.

Cigarams ir cigarilėms taikomas 84 litų už kilogramą produkto akcizo tarifas.

Rūkomajam tabakui – 163 litų už kilogramą produkto akcizo tarifas.

Bešviniam benzinui — 1500 litų už 1000 litrų produkto akcizo tarifas.

Benzinui, turinčiam švino — 2000 litų už 1000 litrų produkto.

Žibalui — 1140 litų už 1000 litrų produkto akcizo tarifas.

Gazoliams — 1140 litų už 1000 litrų produkto akcizo tarifas.

Šildymui skirtiems gazoliams (buitiniam krosnių kurui) – 73 litų už 1000 litrų produkto akcizo tarifas.

Skystajam kurui (mazutams), atitinkančiam Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus požymius, orimulsijai taikomas 52 litų už toną produkto akcizo tarifas.

Skirtiems naudoti kaip degalai (variklių kuras) naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams, jų pakaitalams bei priedams taikomas 1050 litų už toną produkto akcizo tarifas.

Elektros energijai – 3,5 lito už elektros energijos megavatvalandę akcizo tarifas.

Elektros energijai, naudojamai verslo reikmėms – 1,8 lito už elektros energijos megavatvalandę.

Akmens anglims — 26 lito už toną produkto akcizų tarifas.

Akmens anglims, naudojamoms verslo reikmėms – 13 litų už toną produkto akcizų tarifas.

Koksui ir lignitui – 31 lito už toną akcizų tarifas.

Koksui ir lignitui, naudojamiems verslo reikmėms – 16 litų už toną produkto.

Gamtinėms dujoms, kurios naudojamos kaip variklių degalai – 758 litų už 1000 kubinių metrų produkto akcizų tarifas.

Mokestinis laikotarpis

Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio 
savininko, registruoto gavėjo ir registruoto
siuntėjo mokestinis laikotarpis yra
kalendorinis mėnuo, kuriam pasibaigus,
iki kito mėnesio 15 dienos privalo būti
pateikta akcizų deklaracija.

Asmenys, kurie nėra akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai, registruoti gavėjai ar registruoti siuntėjai, deklaraciją privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prekių atgabenimo į Lietuvos Respubliką dienos.

Visi kiti asmenys, kuriems atsiranda prievolė deklaruoti akcizus, deklaraciją turi pateikti ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prievolės atsiradimo dienos.

Pagrindinės lengvatos ir išimtys

Akcizų atleidžiamos akcizais apmokestinamos prekės, jeigu jos:

1. eksportuotos, patiektos pagal Akcizų įstatymo 19 str. 1 d. 1 p.;

2. skirtos užsienio šalių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų oficialiai veiklai;

3. atgabenamos keleivių asmeniniame bagaže ir neviršija Vyriausybės nustatytų kiekių, kuriuos fiziniams asmenimis (keleiviams) leista įvežti be importo akcizų;

4. tiekiamos kaip atsargos laivams ir (arba) orlaiviams, gabenantiems keleivius ir (arba) krovinius tarptautiniais maršrutais;

5. skirtos kitų negu LR Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos šalių kariuomenių vienetams šiems vienetams ar juos lydintiems civiliams darbuotojams naudoti;

6. Lietuvos Respublikoje pripažintoms tarptautinėms organizacijoms ir jų atstovybėms bei jų nariams;

7. įsigyjamos arba importuojamos pagal tarptautines sutartis;

8. etilo alkoholis, pripažintas denatūruotu 
etilo alkoholiu, kuriam netaikomi akcizai;
9. alus, vynas, kiti fermentuoti gėrimai,
kuriuos pasigamina fizinis asmuo, tik
tuo atveju, kai šie gėrimai skirti tik
asmeniniam naudojimui (t. y. ne parduoti,
o tik savo ar šeimos poreikiams). 
10. etilo alkoholis, naudojamas 
sveikatinimo reikmėms;
11. etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, 
skirti acto gamybai;
12. etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, 
skirti šokolado gaminių gamybai, jeigu
100 kilogramų (neto) šokolado gaminių
sunaudojama ne daugiau kaip 8,5 litro
gryno etilo alkoholio;
13. etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, 
skirti maisto ir (arba) nealkoholinių
gėrimų,
kurių faktinė tūrinė alkoholio
koncentracija procentais neviršija 1,2
procento, gamybai naudojamų kvapiųjų
medžiagų ar jų mišinių gamybai;
14. dehidratuotas etilo alkoholis, 
skirtas bioetiltretbutileterio gamybai
Lietuvos
Respublikos biokuro, biodegalų ir
bioalyvų
įstatymo nustatyta tvarka.

15. kiti atvejai, kai akcizais apmokestinamos prekės atleidžiamos nuo akcizų (arba taikomi sumažinti akcizų tarifai).

Deklaravimas ir sumokėjimas

Akcizai turi būti sumokėti ne vėliau kaip iki akcizų deklaracijos pateikimo termino pabaigos.

Viršijus už mokestinį laikotarpį mokėtinos akcizų sumos ribą (ją nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija), už atitinkamą sandėlį akcizai mokami kas dešimtadienį iki to paties mėnesio 15 dienos, paskutinės dienos ir iki akcizų deklaracijos pateikimo termino pabaigos.

Kiti ypatumai

Akcizai nemokami, jeigu prekės iš sandėlio išgabenamos į kitą sandėlį taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą. Tokiu atveju išrašomas akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentas, nurodantis, kad akcizai už šias gabenamas prekes nesumokėtas, o taikomas akcizo mokėjimo laikino atidėjimo režimas.

Komentaras

(susiejimas iš konkretaus teisės akto objekto)

Naujienos

(susiejimas iš konkrečių naujienų)

Mokesčių kalendorius

(susiejimas iš konkretaus kalendoriaus įrašo)

Susijusios paslaugos

·          Mokesčių permokos (skirtumo) grąžinimas / įskaitymas

·          Mokesčių mokėtojo mokesčių apskaitos ir registrinių duomenų peržiūra

·          Registracija individualiai konsultacijai / į seminarą / į nuotolinius mokymus / e-konferenciją

·          e. seminarai, e. konferencijos, informaciniai renginiai

·          Mokėjimo pavedimo suformavimas

·          Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas sudarant mokestinės paskolos sutartį

Leidiniai

(susiejimas iš konkrečių naujienų)

Informacijos rinkmenos

 (nėra informacijos rinkmenų sąrašo. Galima nurodyti bendras, pvz. formos)

Renginiai ir mokymai

(susiejimas iš konkrečių renginių ir mokymų)

 

Aukštyn


Informacija mokesčių klausimais
 1882


 
© 2000-2010 Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos