http://www.vmi.lt/
  EN Turinys
Paieška
Juridiniams asmenims
Gyventojams
Mokesčiai, jų administravimas
Mano mokesčiai
TitulinisMokesčiai, jų administravimasKomentarai ir paaiškinimai
Akcizai
Atskaitymai nuo pajamų pagal LR miškų įstatymą
Atskaitymai nuo pajamų pagal LR kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą
Gyventojų pajamų mokestis
Įmokos į Garantinį fondą
Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis
Konsulinis mokestis
Loterijų ir azartinių lošimų mokestis
Mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą
Mokestis už aplinkos teršimą
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise
Mokestis už valstybinius gamtos išteklius
Naftos ir dujų išteklių mokestis
Paveldimo turto mokestis
Pelno mokestis
Pridėtinės vertės mokestis (PVM)
Privalomojo sveikatos draudimo įmokos
Socialinis mokestis
Valstybės rinkliava
Žyminis mokestis
Žemės mokestis
Mokesčių administravimas
Cukraus bei perdirbtų produktų perteklinių atsargų vienkartinis mokestis
Nekilnojamojo turto mokestis
Mokesčių administravimas
Atsiskaitymai už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais
Mokestis už aplinkos teršimą gaminių ir pakuočių atliekomis
Komentarai ir paaiškinimai

Pelno mokesčio įstatymo apibendrintas komentaras

Pelno mokesčio įstatymo ir Verslo apskaitos standartų nuostatų neatitikimai 

 

Numeris

Data

Pavadinimas

(18.10-31-1)-
 R-10251 

 2006-11-24

 PMĮ ir VAS nuostatų, susijusių su nuosavo kapitalo suformavimu, padidinimu, sumažinimu
ar sudėties pasikeitimu, neatitikimai

(18.10-31-1)-R-10296

2005-11-21

Atidėjimų ir pobalansinių įvykių pripažinimo neatitikimai pagal PMĮ ir VAS nuostatas

(18.10-31-1)-R-10288

2005-11-17

Nuomos, lizingo (finansinės nuomos) ir panaudos pripažinimo neatitikimai pagal PMĮ ir VAS nuostatas

(18.10-31-1)-R-8617

2005-09-23

Klaidų taisymo neatitikimai

(18.10-31-1)-R-7833

2005-08-26

Pelno mokesčio įstatymo 17 – 31 straipsnių bei 11-ojo ir 23- ojo verslo apskaitos standartų nuostatų neatitikimai

(18.10-31-1)-R-7450

2005-08-12

Pajamų pripažinimo neatitikimai pagal PMĮ ir VAS nuostatas

(18.10-31-1)-R-7325

2005-08-08

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos apskaičiavimo metodų, skaičiavimo pradžios ir pabaigos būdų taikymo neatitikimai

(18.10-31-1)-R-6974

2005-07-26

Atsargų sąnaudų neatitikimai

(18.10-31-1)-R-4126

2005-05-09

Ilgalaikio turto minimalios kainos ir minimalios įsigijimo savikainos, likvidacinės vertės bei nusidėvėjimo ir amortizacijos laikotarpio nustatymo neatitikimai;
Pačios įmonės susikurto ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos ir nenaudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo, remonto ir rekonstravimo sąnaudų pripažinimo neatitikimai

(18.10-31-1)-R-1865 

2004-12-03

Ilgalaikio turto sampratos neatitikimai pagal PMĮ ir VAS nuostatas
Ilgalaikio turto įsigijimo kainos ir įsigijimo (pasigaminimo) savikainos nustatymo neatitikimai pagal PMĮ IR VAS nuostatasKomentarai

NumerisDataAprašymas
(32-42-31-1)-RM-40442013-05-21Dėl pelno mokesčio įstatymo 11 straipsnio 4 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) papildymo
(32.42-31-1)-RM-2322013-01-09Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 39 straipsnio 3 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) papildymo
(32.42-31-1)-RM-70622012-12-19Dėl Pelno mokesčio įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktų bei 2 dalies 7 ir 8 punktų apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimų
(32.42-31-1)-R-69122012-12-13Dėl Pelno mokesčio įstatymo 4 str. 6 d. 1 punkto, 5 str. 4 d. ir 28 str. 2 dalies komentarų pakeitimo ir papildymo
(32.42-31-1)-RM-68142012-12-10Dėl Pelno mokesčio įstatymo 30 str. 1, 2 ir 4 dalių ir 43 str. 1 dalies apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimų
(32.42-31-1)-RM-59942012-11-06Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio 8 punkto komentaro (apibendrinto paaiškinimo) papildymo
(18.9-31-1)-R-83642012-10-09Dėl Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 2 ir 3 dalių ir 18 straipsnio 3 dalies komentarų (apibendrintų paaiškinimų)
(18.10-31-1)-R-81472012-10-02Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 26 straipsnio komentaro (apibendrinto paaiškinimo) parengimo
(18.10-31-1)-R-77932012-09-17Dėl Pelno mokesčio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 6 punkto ir 54 straipsnio 1 ir 3 dalių komentarų (apibendrintų paaiškinimų
(18.9-31-1)-R-76352012-09-11Dėl Pelno mokesčio įstatymo 24 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo ir papildymo
(18.10-31-1)-R-75762012-09-07Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 25 straipsnio komentaro (apibendrinto paaiškinimo) papildymo
(18.10-31-1)-R-75772012-09-07Dėl Pelno mokesčio įstatymo 32 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 5, 6 ir 7 punktų pakeitimo ir papildymo
(18.10-31-1)-R-71522012-08-23Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 18 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) 1 punkto papildymo
(18.10-31-1)-R-68972012-08-10Dėl Pelno mokesčio įstatymo 28 straipsnio 2 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo)“
(18.10-31-1)-R-67152012-08-03Dėl Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio 17 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro)“
(18.10-31-1)-R-66332012-07-31Dėl Pelno mokesčio įstatymo 18 straipsnio 2 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
(18.10-31-1)-R-53482012-06-18Dėl Pelno mokesčio įstatymo 2 str.10, 14, 15, 34, 35 dalių, 4 str. 7 dalies, 11 str. 7 dalies, 31 str. 1 d. 18 punkto, 38-1 straipsnio apibendrintų paaiškinimų (komentarų)
(18.10-31-1)-R-51972012-06-14Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 46-1 straipsnio 5 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) papildymo
(18.10-31-1)-R-50812012-06-12Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 22 straipsnio 2 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) papildymo
(18.10-31-1)-R-46872012-05-29Dėl Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio 15 punkto ir 42 straipsnio 10 dalies komentarų (apibendrintų paaiškinimų) pakeitimų ir papildymų
(18.10-31-1)-R-43822012-05-18Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 12-1 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) papildymo
(18.10-31-1)-R-37952012-04-26Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6.30.1 punkto komentaro (apibendrinto paaiškinimo) papildymo
(18.10-31-1)-R-32622012-04-06Dėl Pelno mokesčio įstatymo 382 straipsnio 2 dalies, 50 straipsnio 1 dalies ir 53 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
(18.10-31-1)-R-28832012-03-27Dėl Pelno mokesčio įstatymo 51 str. 1 ir 2 dalių komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo
(18.18-31-1)-R-21182012-03-05Dėl Pelno mokesčio įstatymo 21 str. 1 dalies ir 3 dalies 4.3.1 punkto, 21 str. 4 dalies 4.3.3 ir 6.2.3 punktų, 16 str. 2 dalies 2 punkto ir 43 str. 5 dalies apibendrintų paaiškinimų (komentarų)
(18.10-31-1)-R-21522012-03-05Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies ir 31 straipsnio 1 dalies 19 punkto komentarų (apibendrintų paaiškinimų)
(18.18-31-1)-R-19272012-02-28PMĮ 5 str. 2 dalies pakeitimo komentaras
(18.10-31-1)-R-16382012-02-17Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnio 3 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 7 punkto
(18.10-31-1)-R-15622012-02-14Dėl Pelno mokesčio įstatymo 12 str. 10 punkto, 51 str. 2 dalies, 57 str. 2 ir 4 dalių, 27 str. 1 ir 3 dalių apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo ir papildymo
(18.10-31-1)-R-113932011-12-05Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 32 straipsnio 5 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) ir 30 straipsnio 2 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 4 punkto pakeitimo ir papildymo
(18.10-31-1)-R-108702011-11-21Informacinis pranešimas dėl Pelno mokesčio įstatymo 17 str. 1 ir 2 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo
(18.9-31-1)-R-80612011-08-30Dėl Pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 16 dalies 2 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo
(18.10-31-1)-R-77662011-08-18Dėl Pelno mokesčio įstatymo 2 str. 5 dalies komentaro papildymo
(18.10-31-1)-R-74122011-08-04Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 33, 34 ir 35 straipsnių apibendrintų paaiškinimų (komentarų)
(18.10-31-1)-R-71182011-07-25Dėl Pelno mokesčio įstatymo 5 str. 4 dalies komentaro
(18.10-31-1)-R-57242011-06-10Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 12 str. 5 ir 16 punktų apibendrintų paaiškinimų (komentarų)
(18.10-31-1)-R-42922011-04-29Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 31 straipsnio 1 dalies 12 punkto komentaro (apibendrinto paaiškinimo)
(18.18-31-1)-R-32752011-04-05Dėl pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 6 dalies komentarų
(18.10-31-1)-R-26582011-03-18Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 561 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(18.10-31-1)-R-8662011-01-24Dėl LR pelno mokesčio įstatymo 5 str. 1 dalies 2 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo ir pildymo
(18.10-31-1)-R-6382011-01-17Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 50 straipsnio 6 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(18.10-31-1)-R-125442010-12-31Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 26 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(18.9-31-1)-R-93262010-10-04Dėl pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies bei 45 straipsnio 2 dalies komentarų (apibendrintų paaiškinimų) papildymo
(18.10-31-1)-R-62992010-06-23Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 32, 33, 34 ir 35 straipsnių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo
(18.10-31-1)-R-27882010-03-24Dėl techninės klaidos Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40-1 straipsnio apibendrintame paaiškinime (komentare) ištaisymo
(18.10-31-1)-R-25152010-03-18Dėl Pelno mokesčio įstatymo 27 straipsnio 1 ir 2 dalių komentarų (apibendrintų paaiškinimų)
(18.10-31-1)-R-22312010-03-08Dėl pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 6.7 punkto pakeitimo
(18.10-31-1)-R-15792010-02-19Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40-1 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(18.10-31-1)-R-15672010-02-19Dėl pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 8 punkto, 18 straipsnio 1, 2 ir 7 dalių bei 31 straipsnio 1 dalies 7 punkto komentarų (apibendrintų paaiškinimų)
(18.10-31-1)-R-14392010-02-12Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 18 dalies ir 17-1 straipsnio apibendrintų paaiškinimų (komentarų)
(18.10-31-1)-R-10642010-02-03Dėl Pelno mokesčio įstatymo 7, 40 straipsnio komentarų (apibendrintų paaiškinimų)
(18.10-31-1)-R-103952009-10-29Dėl Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto komentaro (apibendrinto paaiškinimo) ir pelno mokesčio 17 straipsnio 1 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo)
(18.9-31-1)-R-99662009-10-16Dėl Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(18.10-31-1)-R-98422009-10-13Dėl Pelno mokesčio įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 2 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo
(18.10-31-1)-R-96062009-10-07Dėl Pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnio 3dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(18.10-31-1)-R-86262009-09-08Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 ir 4 straipsnių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo bei papildymo
(18.10-31-1)-R-82772009-08-31Dėl Pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 12-1 dalies ir 46-1 straipsnio 1-6 dalių komentarų (apibendrintų paaiškinimų)
(18.10-31-1)-R-76712009-08-10Dėl Pelno mokesčio įstatymo 22 straipsnio 3 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
(18.10-31-1)-R-63592009-07-02Dėl Pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 22 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo)
(18.10-31-1)-R-61032009-06-26Dėl Pelno mokesčio įstatymo 11 straipsnio 4 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo)
(18.10-31-1)-R-47372009-05-18Dėl Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 4 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
(18.10-31-1)-R-47382009-05-18dėl Pelno mokesčio įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punkto komentaro (apibendrinto paaiškinimo)
(18.10-31-1)-R-47392009-05-18Dėl Pelno mokesčio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 7 punkto komentaro (apibendrinto paaiškinimo)
(18.10-31-1)-R-40912009-04-28Dėl Pelno mokesčio įstatymo 26 straipsnio 1 dalies ir 43 straipsnio 5 dalies apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimų
(18.10-31-1)-R-40852009-04-28Dėl Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 38-2 straipsnio apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimų
(18.9-31-1)-R-81652008-09-18Dėl Pelno mokesčio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies ir 13 straipsnio 3 dalies komentarų (apibendrintų paaiškinimų)
(18.9-31-1)-R-79782008-09-11Dėl Pelno mokesčio įstatymo 14 straipsnio 1 dalies, 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 5 dalies, 51 straipsnio 2 dalies komentarų (apibendrintų paaiškinimų)
(18.9-31-1)-R-75612008-08-27Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 23 str. 2 dalies, apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(18.10-31-1)-R-69052008-08-01Dėl Pelno mokesčio įstatymo 2 str. 32 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
(18.10-31-1)-R-48532008-05-26Dėl Pelno mokesčio įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
(18.10-31-1)-R-41462008-04-30Dėl Pelno mokesčio įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 2 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 4.1. ir 4.2. punktų papildymo
(18.10-31-1)-R-36942008-04-17Dėl Pelno mokesčio įstatymo 43 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(18.10-31-1)-R-21222008-03-03Dėl Pelno mokesčio įstatymo 39 straipsnio 4 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) papildymo
(18.10-31-1)-R-8582008-01-25Dėl Pelno mokesčio įstatymo 12 str. 15 punkto komentaro (apibendrinto paaiškinimo) 3 punkto pakeitimo
(18.11-31-1)-R-118422007-11-30Dėl Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo)
(18.10-31-1)-R-103602007-10-19Dėl Pelno mokesčio įstatymo 17 str. 1 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) 6.15.1. punkto papildymo
(18.10-31-1)-R-100282007-10-10Dėl PMĮ 21 str. 1 ir 3 dalių komentarų (apibendrintų komentarų) papildymo
(18.10-31-1)-R-89042007-09-05Dėl Pelno mokesčio įstatymo 7 straipsnio 2 ir 3 dalių. 26 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 50 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktų komentarų (apibendrinto paaiškinimo) papildymo ir pakeitimo
(18.10-31-2)-R-82542007-08-14dėl Pelno mokesčio įstatymo 4 straipsnio 3 dalies papildymo komentaro (apibendrinto paaiškinimo) papildymo 4 punktu
(18.10-31-1)-R-73322007-07-18Dėl Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio 15 punkto ir 30 straipsnio 2 dalies komentarų (apibendrintų) paaiškinimų
(18.10-31-1)-R-15612007-02-05Dėl Pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 ir 3 dalių komentarų (apibendrintų paaiškinimų)
(18.2-31-2)-R-75992007-01-08Dėl Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio 15 punkto komentaro (apibendrinto paaiškinimo) 7 dalies papildymo
(18.10-31-1)-R-212007-01-02Dėl Pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 16 dalies 2 punkto komentaro (apibendrinto paaiškinimo) papildymo
(18.10-31-1)-R-87982006-10-11Dėl Pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 13 ir 23 dalių, 7 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių, 16 str. 6 dalies, 18 straipsnio 9 dalies ir 41 bei 42 straipsnių komentarų (apibendrintų paaiškinimų)
(18.10-31-1)-R-85932006-10-05Dėl Pelno mokesčio įstatymo 13 straipsnio 1 ir 3 dalių, 17 straipsnio 1 dalies, 32 straipsnio 5 dalies, 43 straipsnio 1 ir 5 dalių, 44 straipsnio ir 55 straipsnio 1 dalies komentarų (apibendrintų paaiškinimų)
(18.10-31-1)-R-80022006-09-15Dėl Pelno mokesčio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 14 dalies ir 17 straipsnio 1 dalies 23 punkto komentarų (apibendrintų paaiškinimų) papildymo
(18.10-31-1)-R-76702006-09-05Dėl Pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 ir 3 dalių komentarų (apibendrintų paaiškinimų)
(18.10-31-1)-R-68762006-08-03Dėl Pelno mokesčio istatymo 4 straipsnio 6 dalies, 5 straipsnio 1 dalies 4 punkto, 12 straipsnio 1 punkto, 27 sraipsnio 3 dalies, 28 straipsnio 1 ir 2 daliu, 30 straipsnio 2 ir 6 daliu, 31 straipsnio 1 dalies 17 punkto, 37-3 straipsnio, 47 straipsnio 3 dalies 51 straipsnio 1 dalies komentaru (apibendrintu paaiskinimu) papildymu ir pakeitimu
(18.10-31-1)-R-65082006-07-21Dėl Pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 31 dalies, 58 straipsnio 16 dalies 1 punkto, 14 straipsnio 1 dalies komentarų (apibendrintų paaiškinimų) papildymo ir išdėstymo nauja redakcija
(18.9-31-1)-R-60132006-07-05Dėl Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) 6.21.1 punkto papildymo 2 dalimi
(18.9-31-1)-R-55472006-06-21Dėl Pelno mokesčio įstatymo 31 straipsnio 1 dalies 13 punkto komentaro (apibendrinto paaiškinimo) papildymo
(18.10-31-1)-R-50422006-06-05Dėl Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 d. 6.26.2 ir 6.26.3 punktų komentaro (apibendrinto paaiškinimo) išdėstymo nauja redakcija
(18.10-31-1)-R-46962006-05-24Dėl Pelno mokesčio įstatymo 26 straipsnio 1 d. 2 punkto komentaro (apibendrinto paaiškinimo) papildymo
(18.18-31-1)-R-32762006-04-11Dėl Pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 16 dalies 2 punkto komentaro (apibendrinto paaiškinimo) papildymo
(18.10-31-1)-R-17082006-02-28Dėl Pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) papildymo
(18.38-31-1)-R-14762006-02-21Dėl Pelno mokesčio įstatymo 24 straipsnio 2 dalies komentaro (paaiškinimo) papildymo 3 punktu
(18.9-31-1)-R-9702006-02-02Dėl Pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnio 3, 4 dalių komentarų (apibendrintų paaiškinimų) papildymo ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkto komentaro (apibendrinto paaiškinimo) papildymo
(18.10-31-1)-R-2072006-01-09Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio 2, 4, 6, 7, 9 ir 13 punktų komentarų apibendrintų paaiškinimų) pakeitimo
(18.10-31-1)-R-108182005-12-07Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 32, 33 ir 34 straipsnių komentarų (apibendrintų paaiškinimų)
(18.10-31-1)-R-106812005-12-02Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 7 straipsnio komentaro (apibendrinto paaiškinimo) papildymo


Paaiškinimai

NumerisDataAprašymas
(32.43-31-1)-RM-31442013-05-17Dėl paramos teikimo ir panaudojimo kontrolės
(32-42-31-1)-RM-26342013-04-24Dėl investicinio projekto (PMĮ 46-1 str.)
(32.42-31-1)-RM-1112013-01-04Dėl Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo
(18.10-31-1)-R-55182012-06-25Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, įtvirtinančio rekomendacinę mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikaciją
(18.10-31-1)- R-22342012-03-07Dėl naujos metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204a, PLN204n, PLN204u versijos (03) patvirtinimo ir formų užpildymo taisyklių išdėstymo nauja redakcija
(18.10-31-1)-R-2022012-01-06Informacinis pranešimas dėl užsienyje esančių paramos gavėjų sąrašo
(18.18-31-1)-R-122262011-12-29Dėl pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6.23.1 punkto komentaro pakeitimo
(18.18-31-1)-R-114292011-12-06Dėl pelno mokesčio įstatymo 31 straipsnio 1 dalies 13 punkto 1 dalies komentaro pakeitimo
(18.10-31-1)-R-76792011-08-12Dėl ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 formos pildymo
(18.18-31-1)-R-76002011-08-10Dėl pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 28-1 dalies komentaro
(18.10-31-1)-R-63102011-07-04Dėl išmokamų honorarų ir kompensacijų už autorių ir gretutinių teisių pažeidimą pajamų apmokestinimo
(18.18-31-1)-R-57232011-06-10Dėl Pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 28-1 dalies komentarų
(18.11-31-1)-R-50882011-05-25Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 40 pakeitimo
(18.11-31-1)-R-42912011-04-29Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. VA-101 pakeitimo
(18.10-31-1)-R-40952011-04-22Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 376 pakeitimo
(32.18-PM)-RM-2912011-03-30Dėl pažymos apie gautas pajamas ir Lietuvos Respublikoje sumokėtus mokesčiu – FR0023 formos (DAS-3)
(18.10-31-1)-R-11552011-01-31Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. Įsakymo nr. VA-2 pakeitimo
(18.18-31-1)-R-6882011-01-18Dėl pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 12-1 dalies ir 46-1 straipsnio komentarų papildymo
(18.10-31-1)-R-2772011-01-07Dėl nuo užsienio vienetų pajamų sumokėto pelno mokesčio perskaičiavimo tvarkos
(18.26-31-1)-R-123772010-12-28Dėl avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo už 2010 metų mokestinį laikotarpį
(18.10-31-1)-R-117932010-12-13Informacinis pranešimas dėl pelno mokesčio įstatymo pakeitimų
(18.10-31-1)-R-117912010-12-13Dėl už mokestinę paskolą mokamų palūkanų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams (PMĮ 17 straipsnis)
(18.11-31-1)-R-92162010-09-30Dėl sąnaudų, tenkančių neapmokestinamosioms pajamoms, pripažinimo (PMĮ 12 str. ir 31 str. bei gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. ir 18 str.)
(18.10-31-1)-R-72072010-07-21Dėl nuomos sutarties nutraukimo mokesčio
(18.10-31-1)-R-63352010-06-22Dėl per tarpininkus mokamų dividendų
(18.10-31-1)-R-61042010-06-18Informacinis pranešimas dėl LR Finansų ministro įsakymo Nr. 40 „Dėl skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(18.10-31-1)-R-25282010-03-18Dėl leidžiamų atskaitymų ir PVM atskaitos
(18.9-31-1)-R-126352009-12-31Informacinis pranešimas dėl pelno mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio ir gyventojų pajamų mokesčio įstatymų pakeitimo
(18.10-31-1)-R-109312009-11-13Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2009-01-05 rašto Nr. (18.10-31-1)-R-33 „Informacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo pakeitimų“
(18.10-31-1)-R-76052009-08-07Informacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo pakeitimų
(18.11-31-1)-R-55702009-06-10Informacinis pranešimas dėl avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos užpildymo taisyklių pakeitimo
(18.10-31-1)-R-50072009-05-22Dėl išmokamų dividendų apmokestinimo
(18.11-31-1)-R-23552009-03-10Atsakymai į savaitraščio „Buhalterija“ pateiktus klausimus
(18.10-31-1)-R-22222009-03-06Informacinis pranešimas dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99, pakeitimo
(18.10-31-1)-R-21552009-03-04Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų užpildymo taisyklių pakeitimo
(18.26-31-1)-R-20342009-03-02Informacinis pranešimas dėl avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos pildymo taisyklių pakeitimo
(18.10-31-1)-R-17422009-02-23Informacinis pranešimas
(18.10-31-1)-R-7912009-01-27Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių vienetų mokami mokesčiai
(18.26-31-1)-R-5632009-01-20Informacinis pranešimas dėl avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo už 2009 metais prasidedantį mokestinį laikotarpį
(18.10-31-1)-R-332009-01-05Informacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymų pakeitimų
(18.10-31-1)-R-83932008-09-26Dėl Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio 15 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
(18.10-31-1)-R-81332008-09-17Informacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(18.10-31-1)-R-70562008-08-06Informacinis pranešimas dėl pelno mokesčio įstatymo pasikeitimų
(18.10-31-1)-R- 62072008-07-09Informacinis pranešimas dėl pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnio pakeitimo
(18.10-31-2)-R-40872008-04-30Informacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 3, 33, 34, 35, 55 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo
(18.11-31-1)-R-26092008-03-17Dėl Pelno mokesčio lengvatos taikymo (PMĮ 58 str.)
(18.10-31-1)-R-18412008-02-25Dėl atidėjinių priskyrimo leidžiamiems atskaitymams
(18.10-31-1)-R-12002008-02-05Informacinis pranešimas dėl įsakymų papildymo
(18.11-31-1)-R-128032007-12-28Dėl atsakymų į pateiktus klausimus
(18.11-31-1)-R-102332007-10-17Dėl PVM priskyrimo ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams (PMĮ 24 str. 2 dalis)
(18.11-31-1)-R-102342007-10-16Dėl atsakymų į pateiktus klausimus
(18.10-31-1)-R-97512007-10-02Dėl Lietuvos Respublikos 2003 m. sausio 28 d. nutarimo nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(18.10-31-1)-R-95882007-09-25Dėl finansinės atskaitomybės teikimo
(18.11-31-1)-R-93682007-09-19Dėl atsakymų į pateiktus klausimus
(18.10-31-2)-R-82542007-08-14Dėl Pelno mokesčio įstatymo 4 straipsnio 3 dalies papildymo komentaro (apibendrinto paaiškinimo) papildymo 4 punktu
(18.10-31-2)-R-78732007-08-01Dėl įmonės įsigyto kavos aparato ir kavos (arbatos) įsigijimo išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų pirkimo pvm atskaitos (PVMĮ 17, 31 str. bei PVMĮ 58 ir 62 str)
(18.10-31-1)-R-77632007-07-27Dėl kelių vinječių platinimo per degalines ir kitas platinimo vietas (PMĮ 11, 17 str.)
(18.3-31-2)-R-57802007-05-31Dėl atsakymo į pateiktus klausimus
(18.11-31-1)-R-15052007-02-02Dėl Pelno mokesčio įstatymo, Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatų taikymo
(18.10-31-1)-R-10292007-01-24Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“
2007-01-09PVM ir pelno mokesčio apskaičiavimas už pakuotę, kuriai taikoma užstato sistema
(18.18-31-1)-R-2942007-01-09Dėl naujų Europos Sąjungos valstybių narių
(18.10-31-1)-R-115612006-12-29Informacinis pranešimas dėl Pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnio pakeitimo
(18.18-31-1)-R-105542006-12-01Dėl formų, kurias Prancūzijos Respublika naudoja taikydama dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis
(18.10-31-1)-R-102512006-11-24Dėl Pelno mokesčio įstatymo ir verslo apskaitos standartų nuostatų neatitikimų paaiškinimų
(18.11-31-1)-R-101002006-11-20Dėl draudimo įmokų priskyrimo pajamoms ir leidžiamiems atskaitymams
(18.10-31-1)-R-93742006-10-31Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 12, 13, 14 ir 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo
(18.18-31-1)-R-92852006-10-26Dėl įmokų mokėjimo į Garantinį fondą
(18.10-31-1)-R-92282006-10-24Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 pakeitimo
(18.10-31-1)-R-81962006-09-21Dėl pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo
(18.10-31-1)-R-77442006-09-08Leidinys „Mokesčių lengvatos teikiant paramą ir labdarą“
(18.10-31-1)-R-58322006-07-03Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 pakeitimo
(18.10-31-1)-R-58342006-06-29Informacinis pranešimas dėl Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlio pakeitimo įstatymo nuostatų
Individulių įmonių apmokestinimo ypatumai2006-06-09Individualių įmonių apmokestinimo pelno mokesčiu ypatumai
(18.10-31-1)-R-38672006-04-27Dėl Pelno mokesčio įstatymo 13 str. 3 dalies taikymo tvarkos
(18.18-31-1)-R- 35552006-04-19Dėl finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 40 „Dėl skolų beviltiškumo ir pastangų šioms skoloms susigrąžinti įrodymo bei beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(18.18-31-1)-R-35002006-04-14Dėl Europos Teisingumo teismo bylos Nr. C-466/03 apibendrinimo
(18.10-31-1)-R-34992006-04-14Dėl informacijos apie vienam asmeniui suteikta ir gauta paramą (labdarą), didesnę kaip 50 ūukst. lt, teikimo
(18.10-31-1)-R-29662006-04-03Del VMI prie FMM leidinio „Religinių bendruomenių apmokestinimas“ pakeitimo ir papildymo
(18.11-31-1)-R-29342006-03-30Dėl Pelno mokesčio įstatymo 18 str. 2 dalies taikymo tvarkos
(17.4-30-1)-R-23522006-03-22Dėl gyventojams skirto leidinio deklaracijų teikimo elektroniniu būdu
(17.4-30-1)-R-23522006-03-22Dėl gyventojams skirto leidinio deklaracijų teikimo elektroniniu būdu
(18.10-31-1)-R-18322006-03-06Dėl pelno nesiekiančių vienetų pelno mokesčio deklaracijų teikimo
(18.38-31-1)-R-12002006-02-11Dėl taikomų dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių
(18.9-31-1)-R-122005-12-30Dėl Pelno mokesčio įstatymo ir verslo apskaitos standartų nuostatų neatitikimų paaiškinimų
(18.10-31-1)-R-110522005-12-13Dėl pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo
(18.17-31-1)-R-108652005-12-07Dėl vieneto turto naudojimo privatiems poreikiams
(18.9-31-1)-R-97472005-11-02Dėl religinių bendruomenių apmokestinimo
(18.10-31-1)-R-97442005-10-29Dėl miško įsigijimo, kirtimo, atkūrimo ir priežiūros išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną
(18.10-31-1)-R-96482005-10-27Dėl Lietuvos vienetų, vykdančių veiklą per nuolatines buveines Latvijoje ar Estijoje, metinės pelno mokesčio deklaracijos pildymo
(18.9-31-1)-R-75812005-08-18Dėl Pelno mokesčio įstatymo 57 straipsnio 3 dalies taikymo (dėl mažmeninių kainų būdo taikymo)
(18.2-31-2)-R-75652005-08-18Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 pakeitimo
(18.10-31-1)-R-69742005-07-26Dėl Pelno mokesčio įstatymo ir verslo apskaitos standartų nuostatų neatitikimų paaiškinimų
(18.10-34-1)-R-68352005-07-21Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 13 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo
(18.17-31-1)-R-63892005-07-07Dėl pateiktų duomenų tikslinimo
(18.10-31-1)-R-62392005-07-04Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2, 11, 12 ir 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo
18.11-31-1)-R-58522005-06-22Dėl paramos sutarties įforminimo
(18.18-31-1)-R-58512005-06-22Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės sutarties dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo
(18.11-31-1)-R-52862005-06-03Dėl pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 16 dalies 1 punkte nustatytos pelno mokesčio lengvatos taikymo
(18.10-31-1)-R-49012005-05-25Dėl paramos pripažinimo

Aukštyn


Informacija mokesčių klausimais
 1882


 
© 2000-2010 Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos