http://www.vmi.lt/
  EN Turinys
Paieška
Juridiniams asmenims
Gyventojams
Mokesčiai, jų administravimas
Mano mokesčiai
TitulinisJuridiniams asmenimsDarbdaviamsSocialinio draudimo įmokos
Juridiniams asmenims
Pradedančiam verslininkui
Darbdaviams
Įmokos į Garantinį fondą
Pajamų mokestis
Socialinio draudimo įmokos  
Naujienos/aktualijos darbdaviams
Socialinio draudimo įmokos

Informacija atnaujinta
2010-12-01

I. Teisinė bazė

II. Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėtojai (draudėjai)

Dirbantys žmonės privalomai draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu. Nuo to, kiek laiko ir kokio dydžio įmokos buvo mokamos, priklauso socialinio draudimo išmokų dydis.

Valstybinio socialinio draudimo įmokas apskaičiuoja ir sumoka į valstybinio socialinio draudimo sąskaitą darbdaviai – valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėtojai (draudėjai). Valstybinio socialinio draudimo įmokų draudėjai – visi juridiniai asmenys bei jų filialai ir atstovybės, taip pat fiziniai asmenys, kurie privalo apskaičiuoti, išskaityti ir mokėti į Valstybinio socialinio draudimo biudžetą iš apdraustųjų asmenų pajamų mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas.

III. Draudėjų įregistravimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo 14 straipsnio 1 dalimi, visi draudėjai privalo registruotis teritorinėse valstybinėse mokesčių inspekcijose Mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) nustatyta tvarka.

IV. Valstybinio socialinio draudimo įmokų dydžiai

Valstybinio socialinio draudimo įmokų dydžiai pateikti Sodros interneto tinklapyje.

V. Draudėjų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai („Sodrai“) teikiama informacija — į kitas pranešimų formas

Draudėjai Sodrai privalo teikti tokią informaciją pagal nustatytas formas:

  1. darbuotojo priėmimo dieną pranešti apie dirbančiųjų priėmimą ir per tris dienas apie jų atleidimą iš darbo (Formą 1a-SD, Formą 1b-SD, Formą 2a-SD ir Formą 2b-SD);
  2. pasibaigus metų ketvirčiui iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 15 dienos pateikti finansines apyskaitas bei duomenis apie apdraustųjų valstybiniu draudimu įmokas (Formą 3-SD bei jos priedą, Formą 4);
  3. kitas pranešimų formas (Valstybinio socialinio draudimo fondo tinklapis http://www.sodra.lt).

VI. Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarka

Draudėjai valstybinio socialinio draudimo įmokas apskaičiuoja ir moka nuo tos dienos, kurią darbuotojams pradedamas skaičiuoti atlyginimas už darbą.

Įmokos mokamos:

  • pavedimais per banką;
  • pašto perlaidomis;
  • grynais pinigais visuose Valstybės įmonėse „Lietuvos paštas“ skyriuose, AB banko Hansabankas ir banko Snoras skyriuose.

Valstybinio socialinio draudimo įmokų kodai. (Valstybinio socialinio draudimo fondo tinklapis).

Apskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas draudėjai (išskyrus žemės ūkio bendroves, žemės ūkio kooperatyvus ir ūkininkus) privalo sumokėti iki kito mėnesio 15 dienos. Žemės ūkio bendrovės, žemės ūkio kooperatyvai ir ūkininkai už samdomus darbuotojus socialinio draudimo įmokas gali sumokėti iš anksto draudėjo ir valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus pasirašytose sutartyse nustatytu laiku, tačiau ne vėliau kaip iki lapkričio 15 dienos (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9 straipsnis).


Informacija mokesčių klausimais
 1882


 
© 2000-2010 Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos