http://www.vmi.lt/
  EN Turinys
Paieška
Naujienos
Juridiniams asmenims
Gyventojams
Mokesčiai, jų administravimas
Mano mokesčiai
TitulinisNaujienosMokesčių naujienosJuridiniams asmenims
MENU
VMI Naujienos
Mokesčių naujienos
Gyventojams
Juridiniams asmenims  
Darbdaviams
Dėl mokesčio už aplinkos teršimą ir gamtos išteklių deklaracijų atnaujinimo
Informacija apie mokesčių mokėtojų pelno mokesčio deklaracijose dažniausiai daromas klaidas
Mokesčių administratorių įpareigojantys sprendimai (angl. Binding Ruling)
Dėl leidinio „Mokestinės procedūros Valstybinėje mokesčių inspekcijoje“ atnaujinimo
Dėl leidinio „Juridiniams asmenims apie nekilnojamojo turto mokestį“ atnaujinimo
Dėl viešbučio tipo ir specialaus apgyvendinimo paslaugų apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu
Dėl Mokesčių administravimo įstatymo 37¹ straipsnio komentaro (apibendrinto paaiškinimo)
Biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita – ir banke „Nordea“
Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio taikymo
Dėl individualios keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi veiklos
Dėl pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies komentaro
Dėl leidinio ,,Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai“ naujos redakcijos
Informacija dėl cigarečių akcizų tarifo ir turimų cigarečių inventorizavimo 2012 m. kovo 1 d.
Dėl leidinio
Dėl kai kurių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų pakeitimo
Dėl teikiamų tarpininkavimo paslaugų dėl vizų gavimo apmokestinimo PVM
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų pakeitimo
Dėl Pelno mokesčio įstatymo 21 str. 1 dalies ir 3 dalies 4.3.1 punkto 21 str. 4 dalies 4.3.3 ir 6.2.3 punktų,16 str. 2 dalies 2 punkto ir 43 str. 5 dalies komentarų
Dėl naujos metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U versijos (03) patvirtinimo ir formų užpildymo taisyklių išdėstymo nauja redakcija
Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 95 ir 96 straipsnių apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 32 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymo pakeitimo
Dėl PVM įstatymo 64 ir 66 straipsnių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo ir papildymo
Dėl Pelno mokesčio įstatymo 38-2 straipsnio 2 dalies, 50 straipsnio 1 dalies ir 53 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
Dėl Naujų mokesčių mokėtojų aptarnavimo apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose taisyklių pakeitimo
Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo, mokėjimo ir deklaravimo formų pildymo taisyklių pakeitimo įsigaliojus teisės aktų pakeitimams
Informacinis pranešimas dėl VMI prie FM viršininko įsakymo pakeitimo
Dėl žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos duomenų tikslinimo
Dėl Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymo pakeitimo
Informacinis pranešimas dėl mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formos pakeitimo
Dėl darbdavių savo darbuotojams išmokėtų individualios veiklos pajamų
Informacinis pranešimas dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio papildymo ir pakeitimo
Dėl Pelno mokesčio įstatymo 17 ir 21 straipsnių pakeitimų
Dėl alkoholinių gėrimų ir apdoroto tabako inventorizavimo
Informacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr.1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“ pakeitimo
Dėl PVM įstatymo 58 ir 60 straipsnių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo ir papildymo
Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 6, 12, 16 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo
Informacinis pranešimas dėl minimalaus fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo nuo 2013 metų
Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 29 ir 30 punktų apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo
Dėl prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo
Dėl PVM įstatymo 69 straipsni0 komentaro papildymo
Dėl informacinio pranešimo dėl VMI prie FM viršininko 2004-03-01 įsakymo Nr. VA-29 pakeitimo
Informacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo pakeitimo ir papildymo
Dėl informacinio pranešimo dėl įsakymo pripažinimo netekusiu galios
Dėl LR PVM įstatymo 88-1 straipsnio komentaro pakeitimo
Dėl Operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisyklių pakeitimo
Dėl Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių pakeitimo
Dėl šilumos energijos apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu
Mokesčių naujienos
2013 m. balandžio mėn. mokesčių kalendorius
2013 m. kovo mėn. mokesčių kalendorius
Informacinis pranešimas dėl metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracijos FR0531 formos ir jos priedų pildymo bei teikimo taisyklių pakeitimo
Informacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. Nutarimo Nr. 780 „Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl leidinio „Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai“
Naujausia informacija skelbiama naujiojoje VMI svetainėje
Leidiniai
Seminarai
Karjera
Viešieji pirkimai
Internete publikuojamų naujienų bei seminarų prenumerata
Renginiai
Mokesčių įstatymų komentarų projektai
Verslo priežiūros naujovės
Mažosios bendrijos mokesčiai
Rodyti naujienas susijusias:
VMI naujienos
Mokesčių naujienos
Leidiniai
Mokesčių kalendorius
Publikacijos spaudoje
Seminarai
Mokesčiai
Susijusios su
nuo:
iki:

   
Mokesčių naujienos juridiniams asmenims
Prenumerata Archyvas
2013-02-08 Dėl importo PVM sumokėjimo (įskaitymo) perėmimo VMI nuo 2013-03- 01
2013-01-28 Dėl rezidavimo vietos nuolatiniams Lietuvos gyventojams tvirtinimo
2013-01-28 Dėl leidinio „Fiziniams asmenims apie nekilnojamojo turto mokestį“
2013-01-23 Dėl leidinio „Juridiniams asmenims apie nekilnojamojo turto mokestį“
2013-01-23 Dėl žemės sklypų mokestinės vertės
2013-01-21 Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 34 dalies ir 22 straipsnio 2 dalies 1 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
2013-01-17 Dėl LR PVM įstatymo 57 straipsnio komentaro pakeitimo
2013-01-17 Informacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 16 straipsnio komentaro
2013-01-16 Dėl PVM įstatymo 79 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
2013-01-15 Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 31 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo ir papildymo
Iš viso: 475 (48) 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 »
Aukštyn


Informacija mokesčių klausimais
 1882


 
© 2000-2010 Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos