http://www.vmi.lt/
  EN Turinys
Paieška
Mokėjimai
Juridiniams asmenims
Gyventojams
Mokesčiai, jų administravimas
Mano mokesčiai
TitulinisMokėjimaiĮmokų kodai
MENU
Įmokų kodai
Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos
Akcizų užstatų mokėjimo sąskaita
Depozitinė sąskaita
Prievolių tipai
Mokėjimo vykdymo dokumento formavimo priemonė
Mokėjimo vykdymo dokumento formavimas (Mokėjimo vykdymo dokumento formavimo priemonė perkelta į naująją VMI svetainę)
VMI mokėjimų duomenys
Įmokų kodai

Informacija atnaujinta
2014-03-12


Informacija skelbiama ir atnaujinama tik naujojoje VMI svetainėje adresu http://www.vmi.lt/cms/imoku-kodai  (!)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pagal galiojančius įmokų kodus mokėjimo nurodymo formavimas

VMI pagal Mokesčių administravimo įstatymą administruojami mokesčiai ir rinkliavos;

VMI pagal Mokesčių administravimo įstatymą neadministruojami mokesčiai ir rinkliavos, mokami į VMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

Pastaba:

* XX – savivaldybės kodas;

**1001 – įmokos kodu koduojami mokesčiai.

 
 
Įmokų kodaiMokesčiai
Administracinės baudos
Akcizai
Antstolių kontoros ne pagal apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos arba teritorinės muitinės vykdomąjį dokumentą išieškota suma
Antstolių kontoros pagal teritorinės muitinės vykdomąjį dokumentą išieškota suma
Antstolių kontoros pagal valstybinės mokesčių inspekcijos vykdomąjį dokumentą išieškota suma
Aplinkos apsaugos rėmimo programa
Asignavimų valdytojų administruojamos pajamos
Asignavimų valdytojų pajamų įmokos už teikiamas paslaugas
Asignavimų valdytojų pajamų įmokos už turto nuomą
Asignavimų valdytojų strateginių ir neliečiamų atsargų realizavimo pajamos
Bendrųjų miško reikmių finansavimo lėšos
Biudžetinių įstaigų ir organizacijų ilgalaikio turto pardavimo įplaukos
Biudžetinių įstaigų ir organizacijų trumpalaikio turto pardavimo įplaukos
Cukraus (kvotinio) gamybos mokestis (laikotarpio nuo 2004-07-01)
Cukraus pertekliaus (papildomas cukraus gamybos) mokestis (laikotarpio nuo 2004-07-01)
Dividendai už savivaldybės akcijas
Dividendai už valstybės akcijas
Fizinių asmenų pajamų mokestis (laikotarpio iki 2002-12-31)
Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšos
Gyventojų pajamų mokestis
Įmoka pagal bankrutuojančios arba restruktūrizuojamos įmonės kreditoriaus reikalavimą
Įmoka pagal mokestinės paskolos sutartį
Įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą
Įmokos į Garantinį fondą
Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo šaltiniai
Kitos baudos
Kitos įplaukos į biudžetus
Klimato kaitos specialios programos lėšos
Komercinio banko pagal valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimą, išieškoti iš banko sąskaitose esančių lėšų, išieškota suma
Konfiskuoto ir kitaip į valstybės pajamas perduoto ar paimto turto bei daiktinių įrodymų realizavimo įplaukos
Konsulinis mokestis
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšos
Lietuvos juridinio ar fizinio asmens įmoka už mokesčių mokėtoją
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos gautos įmokos, skirtos žalai, padarytai smurtiniais nusikaltimais, kompensuoti
Loterijų ir azartinių lošimų mokestis už lošimų lošimo automatais ir stalo lošimų organizavimą
Ne žemės ūkio paskirties (veiklos) valstybinės žemės sklypų pardavimo mokesčio priedas (skirtas padengti inžinerinių statinių arba žemės sklypo plano parengimo išlaidas)
Ne žemės ūkio paskirties (veiklos) valstybinės žemės sklypų pardavimo mokestis, įskaitomas į savivaldybės biudžetą
Nekilnojamojo turto mokesčio avansinė įmoka
Nenustatytos įplaukos
Pagal reikalavimo teisės perleidimo sutartį AB ,,Turto bankas" atgauta mokestinė nepriemoka
Pagal užsienio valstybės reikalavimą mokesčių mokėtojo sumokėta mokestinė nepriemoka
Papildomos baltojo cukraus gamybos kvotos ir pridėtinės izogliukozės gamybos kvotos vienkartinio išsipirkimo mokestis
Paramos gavėjo grąžintos per daug pervestos 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio sumos
Paveldimo turto mokestis paveldint turtą Lietuvos Respublikoje
Pramoninės nuosavybės objektų registravimo mokestis
Pridėtinės vertės mokestis
Privalomojo sveikatos draudimo įmokos
Specialiosios valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti finansavimo programa
Užsienio valstybės juridinio asmens įmoka už mokesčių mokėtoją
Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iš skolintojų ir pareiškėjų gautos įmokos (lėšos)
Valstybės rinkliavos
Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai, mokami vienu įmokos kodu
Valstybinės žemės sklypų pardavimo mokestis, įskaitomas į valstybės biudžetą
Vietinės rinkliavos
Žemės mokestis
Žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu
   

Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai, mokami vienu įmokos kodu

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai, mokami vienu įmokos kodu

1001**Fizinių asmenų pajamų mokestis (laikotarpio iki 2002-12-31)

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Fizinių asmenų pajamų mokestis (laikotarpio iki 2002-12-31)

1011Gyventojų pajamų mokestis

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių A klasės pajamų

1311

nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių A klasės pajamų (išskyrus turto pardavimo pajamas)

1411

nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių A klasės turto pardavimo pajamų

1421

nuo nenuolatinio Lietuvos gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių B klasės pajamų

1331

nuo nenuolatinio Lietuvos gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių B klasės pajamų

1341

nuo nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų

1451

mokamas nuolatinio Lietuvos gyventojo

1441

už verslo liudijimo išdavimą

1461

mokestį išskaičiuojančio asmens savo lėšomis sumokėtas už gyventojo B klasės pajamas

1321Žemės mokestis

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Žemės mokestis

3011Pridėtinės vertės mokestis

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

neregistruoto pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų pridėtinės vertės mokesčio įmoka, mokama neteikiant pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos

3631

grąžinta biudžetui iš valstybės biudžeto ir Privatizavimo fondo lėšų sumokėta pirkimo (importo) pridėtinės vertės mokesčio suma

3970

pridėtinės vertės mokesčio kompensacinis priedas, ūkininkų grąžintas į valstybės biudžetą

3981Akcizai

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

už pirmąjį, antrąjį mokestinio laikotarpio dešimtadienius ir likusią mokestinio laikotarpio dalį

4811

iš laiduotojo pagal laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolės dokumentą, skirtą sandėlio savininko prievolėms užtikrinti, arba laiduotojo (garanto) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles, atsiradusias akcizais apmokestinamų prekių laikymo, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, metu, sumokėti akcizai, arba laiduotojo (garanto) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles, atsiradusias akcizinių prekių gabenimo, taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, metu, sumokėti akcizai

4900Nekilnojamojo turto mokesčio avansinė įmoka

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Nekilnojamojo turto mokesčio avansinė įmoka

3211Paveldimo turto mokestis paveldint turtą Lietuvos Respublikoje

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Paveldimo turto mokestis paveldint turtą Lietuvos Respublikoje

3311Paramos gavėjo grąžintos per daug pervestos 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio sumos

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Paramos gavėjo grąžintos jam per daug pervestos pagal Labdaros ir paramos įstatymą gyventojų pajamų mokesčio sumos

5670Privalomojo sveikatos draudimo įmokos

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

ūkinių bendrijų narių (už laikotarpį iki 2009-12-31)

1801

individualių įmonių savininkų (už laikotarpį iki 2009-12-31)

1811

asmenų, vykdančių individualią veiklą pagal verslo liudijimus

1891

asmenų, vykdančių individualią veiklą be verslo liudijimų (už laikotarpį iki 2008-12-31)

1831

ūkininkų (už laikotarpį iki 2008-12-31)

1841

ūkininkų už partnerius (pilnamečius ūkių narius), dirbančius ūkyje (už laikotarpį iki 2008-12-31)

1851

asmeninių ūkių naudotojų (už laikotarpį iki 2008-12-31)

1861

asmeninių ūkių naudotojų už pilnamečius šeimos narius, dirbančius ūkyje (už laikotarpį iki 2008-12-31)

1871

žemės naudotojų (už laikotarpį iki 2008-12-31)

1881

kitų asmenų, savarankiškai mokančių įmokas

1901

asmenų, kurių žemės ūkio valdos dydis yra ne didesnis kaip 2 ekonominio dydžio vienetai

1791

asmenų, kurių žemės ūkio valdos dydis yra didesnis kaip 2 ekonominio dydžio vienetai (toliau – EDV), ne PVM mokėtojų, 2011 metų nepriemokoms asmenų, kurių žemės ūkio valdos dydis yra didesnis kaip 2, bet mažesnis kaip 4 EDV, bei nepriemokoms, susidariusioms iki 2010-12-31, kai žemės ūkio valdos dydis siekė daugiau kaip 2, bet ne daugiau kaip 14 EDV

1921

asmenų, kurių žemės ūkio valdos dydis yra didesnis kaip 14 europinio dydžio vienetų (už laikotarpį iki 2009-12-31)

1931

nuolatinių Lietuvos gyventojų, priskaičiuotos metinėje pajamų deklaracijoje

1781

už praėjusius mokestinius laikotarpius, pradedant 2009-01-01 laikotarpiu, mokamas neteikiant metinės pajamų deklaracijos

1771

nuolatinių Lietuvos gyventojų nuo kitų pajamų, nuo kurių mokamas gyventojų pajamų mokestis (už laikotarpį iki 2009-12-31)

1941

asmenų, kurie moka 3 minimalių mėnesinių algų dydžio įmoką

1959Įmokos į Garantinį fondą

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Įmokos į Garantinį fondą

1961Cukraus (kvotinio) gamybos mokestis (laikotarpio nuo 2004-07-01)

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Cukraus (kvotinio) gamybos mokestis (laikotarpio nuo 2004-07-01)

5091Cukraus pertekliaus (papildomas cukraus gamybos) mokestis (laikotarpio nuo 2004-07-01)

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Cukraus pertekliaus (papildomas cukraus gamybos) mokestis (laikotarpio nuo 2004-07-01)

5101Papildomos baltojo cukraus gamybos kvotos ir pridėtinės izogliukozės gamybos kvotos vienkartinio išsipirkimo mokestis

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Papildomos baltojo cukraus gamybos kvotos ir pridėtinės izogliukozės gamybos kvotos vienkartinio išsipirkimo mokestis

5271Loterijų ir azartinių lošimų mokestis už lošimų lošimo automatais ir stalo lošimų organizavimą

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Loterijų ir azartinių lošimų mokestis už lošimų lošimo automatais ir stalo lošimų organizavimą

5221Pramoninės nuosavybės objektų registravimo mokestis

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Pramoninės nuosavybės objektų registravimo mokestis

5310Konsulinis mokestis

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Konsulinis mokestis

5320Žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu

5660

Antstolio sumokėtas išieškotas žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu

5661Valstybės rinkliavos

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Migracijos tarnybų, priklausančių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, teikiamas paslaugas

5740

už Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teikiamas paslaugas

5742

už Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teikiamas paslaugas

5743

už Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įstaigų licencijavimo padalinių teikiamas paslaugas

5744

už Lietuvos kelių policijos tarnybos teikiamas paslaugas

5730

už Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos teikiama skaitmeninių tachografų kortelių išdavimo ir su tuo susijusias paslaugas

5747

už Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos kitas teikiamas paslaugas

5746

už Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos licencijavimo paslaugas

5748

už Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vaistų registravimo paslaugas

5749

už Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kitas paslaugas

5750

už Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teikiamas paslaugas

5752

už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikiamas paslaugas

5753

už Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos teikiamas paslaugas

5754

už Valstybinės geležinkelių inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos teikiamas paslaugas

5756

už Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomas darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugų teikimo licencijavimo paslaugas

5757

už Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos teikiamas paslaugas

5758

už Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teikiamas paslaugas

5759

už Žuvininkystės departamento teikiamas paslaugas

5760

už muitinės įstaigų teikiamas paslaugas

5761

už Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teikiamas paslaugas

5762

už Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos teikiamas paslaugas

5764

už Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro teikiamas paslaugas

5765

už Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teikiamas paslaugas

5767

už Lietuvos saugios laivybos administracijos teikiamas paslaugas

5770

už Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos teikiamas paslaugas

5771

už Civilinės aviacijos administracijos teikiamas paslaugas

5768

už Radiacinės saugos centro teikiamas paslaugas

5769

už Lietuvos aplinkos apsaugos fondo teikiamas paslaugas

5772

už Geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos teikiamas paslaugas

5773

už Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teikiamas paslaugas

5774

už Aplinkos apsaugos agentūros teikiamas paslaugas

5775

už Lietuvos bioetikos komiteto ir regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto teikiama paslaugas

5776

už Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas

5777

už Lietuvos banko teikiamas paslaugas

5778

už Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikiamas paslaugas

5779

už Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos teikiamas paslaugas

5780

už Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiamas paslaugas

5781

už Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos teikiamas paslaugas

5782

už Alytaus visuomenės sveikatos centro teikiamas paslaugas

5783

už Kauno visuomenės sveikatos centro teikiamas paslaugas

5784

už Klaipėdos visuomenės sveikatos centro teikiamas paslaugas

5785

už Marijampolės visuomenės sveikatos centro teikiamas paslaugas

5786

už Panevėžio visuomenės sveikatos centro teikiamas paslaugas

5787

už Šiaulių visuomenės sveikatos centro teikiamas paslaugas

5788

už Telšių visuomenės sveikatos centro teikiamas paslaugas

5789

už Tauragės visuomenės sveikatos centro teikiamas paslaugas

5790

už Utenos visuomenės sveikatos centro teikiamas paslaugas

5791

už Vilniaus visuomenės sveikatos centro teikiamas paslaugas

5792

už Turto vertinimo priežiūros tarnybos teikiamas paslaugas

5793

už Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pluoštinių kanapių importo licencijavimo paslaugas

5794

už Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teikiamas fitosanitarijos srities paslaugas

5795

už Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos žemės ūkio paskirties žemės sklypo pirkimo pirmumo teise pažymos išdavimo paslaugą

5796

už Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo paslaugą

5797

už Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos matininko kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo paslaugą

5798

už Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo paslaugą

5799

už Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnybos teikiamas paslaugas

5800

už Lietuvos darbo biržos teikiamas paslaugas

5801

už Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos miškų ūkio paskirties žemės sklypo pirkimo pirmumo teise pažymos išdavimo paslaugą

5802

už Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos leidimo įsigyti žemės ūkio paskirties žemės išdavimo paslaugas

5803

už kitų institucijų atliekamas paslaugas, įskaitomas į valstybės biudžetą

5710

už licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą

523XX*

už licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą

524XX*

už leidimų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą

525XX*

už licencijų supirkti parduotiną spalvotųjų ir juodųjų metalų laužą ir atliekas išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą

526XX*

už autotransporto veiklos licencijų ar licencijų kortelių išdavimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą

527XX*

už civilinės būklės aktų registravimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą

528XX*

už leidimų verstis suskystintų naftos dujų prekyba išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą

529XX*

už kitas paslaugas įskaitomas į savivaldybės biudžetą

530XX*Vietinės rinkliavos

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą

533XX*

už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešose vietose išdavimą

534XX*

už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą

535XX*

už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą

536XX*

už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, jų paskelbtų kraštovaizdžio objektų teritorijas ir nustatytas vietinės reikšmės apsaugines zonas išdavimą

537XX*

už naudojimosi savivaldybių tarybos nustatytomis miestų ar miestelių gatvių bei aikščių vietomis automobiliams statyti

538XX*

už gyvūnų (šunų, kačių) registravimo ir laikymo daugiabučiuose namuose

539XX*

už komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo

540XX*

už leidimo įrengti laikinus kilnojamus įrenginius savivaldybės teritorijoje išdavimą

541XX*

už leidimo pardavinėti I, II ir TO klasės civilines pirotechnikos priemones išdavimą

542XX*

už naudojimosi gyvenamųjų vietovių, turinčių kurortų statusą, viešąja infrastruktūra

543XX*Įmoka pagal bankrutuojančios arba restruktūrizuojamos įmonės kreditoriaus reikalavimą

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Įmoka pagal bankrutuojančios arba restruktūrizuojamos įmonės kreditoriaus reikalavimą

8220Komercinio banko pagal valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimą, išieškoti iš banko sąskaitose esančių lėšų, išieškota suma

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Komercinio banko pagal apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimą išieškoti iš banko sąskaitose esančių lėšų, išieškota suma

8230Lietuvos juridinio ar fizinio asmens įmoka už mokesčių mokėtoją

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Lietuvos juridinio ar fizinio asmens įmoka už mokesčių mokėtoją

8240Užsienio valstybės juridinio asmens įmoka už mokesčių mokėtoją

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Užsienio valstybės juridinio asmens įmoka už mokesčių mokėtoją

8241Įmoka pagal mokestinės paskolos sutartį

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Įmoka pagal mokestinės paskolos sutartį

8250Pagal reikalavimo teisės perleidimo sutartį AB ,,Turto bankas" atgauta mokestinė nepriemoka

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Pagal reikalavimo teisės perleidimo sutartį AB ,,Turto bankas“ atgauta mokestinė nepriemoka

8260Antstolių kontoros pagal valstybinės mokesčių inspekcijos vykdomąjį dokumentą išieškota suma

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Antstolių kontoros pagal apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos vykdomąjį dokumentą išieškota suma

8270

Mokėjimo įstaigų pervesti mokesčiai, rinkliavos ir kitos įmokos

8271Pagal užsienio valstybės reikalavimą mokesčių mokėtojo sumokėta mokestinė nepriemoka

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Pagal užsienio valstybės reikalavimą mokesčių mokėtojo sumokėta mokestinė nepriemoka

8300Aplinkos apsaugos rėmimo programa

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos

5440

Įmokos žuvų ištekliams atkurti ir išsaugoti

5444

baudos, paskirtos pagal Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus, skirtos Aplinkos apsaugos rėmimo programai

5445

įmokos už savavališką statybų įteisinimą, skirtos Aplinkos apsaugos rėmimo programai

5446Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšos

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšos

5441

Už elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių nevykdymą

5449Bendrųjų miško reikmių finansavimo lėšos

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Bendrųjų miško ūkio reikmių finansavimo lėšos

5442Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšos

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšos

5443Klimato kaitos specialios programos lėšos

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Klimato kaitos specialiosios programos lėšos

5450Specialiosios valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti finansavimo programa

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Specialiosios valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti finansavimo programa

5458Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iš skolintojų ir pareiškėjų gautos įmokos (lėšos)

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iš skolintojų ir pareiškėjų gautos įmokos (lėšos)

5460Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos gautos įmokos, skirtos žalai, padarytai smurtiniais nusikaltimais, kompensuoti

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos gautos įmokos, skirtos žalai, padarytai smurtiniais nusikaltimais, kompensuoti

5470Asignavimų valdytojų strateginių ir neliečiamų atsargų realizavimo pajamos

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos strateginių ir neliečiamų atsargų realizavimo pajamos

5480

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai pavaldžių įstaigų ar institucijų strateginių ir neliečiamų atsargų realizavimo pajamos

5490Dividendai už valstybės akcijas

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Dividendai už valstybės akcijas

5410Dividendai už savivaldybės akcijas

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Dividendai už savivaldybės nuosavybės teise turimas akcijas

517XXValstybinės žemės sklypų pardavimo mokestis, įskaitomas į valstybės biudžetą

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Valstybinės žemės sklypų pardavimo mokestis, įskaitomas į valstybės biudžetą

5601Ne žemės ūkio paskirties (veiklos) valstybinės žemės sklypų pardavimo mokestis, įskaitomas į savivaldybės biudžetą

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Ne žemės ūkio paskirties (veiklos) valstybinės žemės sklypų pardavimo mokestis, įskaitomas į savivaldybės biudžetą

518XX*Ne žemės ūkio paskirties (veiklos) valstybinės žemės sklypų pardavimo mokesčio priedas (skirtas padengti inžinerinių statinių arba žemės sklypo plano parengimo išlaidas)

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Ne žemės ūkio paskirties (veiklos) valstybinės žemės sklypų pardavimo mokesčio priedas (skirtas padengti inžinerinių statinių arba žemės sklypo plano parengimo išlaidas)

520XX*Įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą

5630Administracinės baudos

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

paskirtos pagal policijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus (neįskaitant baudų už greičio viršijimą, užfiksuotą stacionariąja fiksavimo įranga valstybinės reikšmės keliuose)

6030

paskirtos pagal policijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus už greičio viršijimą, užfiksuotą stacionariąja fiksavimo įranga valstybinės reikšmės keliuose

6010

paskirtos pagal valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6020

paskirtos pagal Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6050

paskirtos pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6060

paskirtos pagal Krašto apsaugos ministerijų organų pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6070

paskirtos pagal valstybinių priešgaisrinių organų pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6080

paskirtos pagal Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6090

paskirtos pagal Lietuvos prabavimo rūmų pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6091

paskirtos pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6092

paskirtos pagal Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6095

paskirtos pagal Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6096

paskirtos pagal teritorinių muitinių pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6097

paskirtos pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6099

paskirtos teismo

6400

paskirtos pagal Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6401

paskirtos pagal Civilinės aviacijos administracijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6402

paskirtos pagal Radiacinės saugos centro pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6403

paskirtos pagal Lietuvos saugios laivybos administracijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6404

paskirtos pagal Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6405

paskirtos pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus, išskyrus baudas įskaitomas aplinkosauginėms programoms

6406

paskirtos pagal Duomenų apsaugos tarnybos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6407

paskirtos pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6408

paskirtos pagal Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6409

paskirtos pagal Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6410

paskirtos pagal Lietuvos banko pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6411

paskirtos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6412

paskirtos pagal Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6413

paskirtos pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6414

paskirtos pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6415

paskirtos pagal Alytaus visuomenės sveikatos centro pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6416

paskirtos pagal Kauno visuomenės sveikatos centro pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6417

paskirtos pagal Klaipėdos visuomenės sveikatos centro pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6418

paskirtos pagal Marijampolės visuomenės sveikatos centro pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6419

paskirtos pagal Panevėžio visuomenės sveikatos centro pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6420

paskirtos pagal Šiaulių visuomenės sveikatos centro pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6421

paskirtos pagal Telšių visuomenės sveikatos centro pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6422

paskirtos pagal Tauragės visuomenės sveikatos centro pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6423

paskirtos pagal Utenos visuomenės sveikatos centro pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6424

paskirtos pagal Vilniaus visuomenės sveikatos centro pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6425

paskirtos pagal Valstybės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6426

paskirtos pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6427

paskirtos pagal Valstybinės kalbos inspekcijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

6428

paskirtos pagal kitų institucijų pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus, įskaitomos į valstybės biudžetą.

6460

paskirtos pagal savivaldybės vykdomųjų institucijų pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

558XX*

paskirtos pagal savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

584XX*

paskirtos pagal organizacijų, kontroliuojančių keleivinį kelių transportą, darbuotojų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus

586XX*

paskirtos pagal kitų institucijų pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus, įskaitomos į savivaldybės biudžetą

572XX*Konfiskuoto ir kitaip į valstybės pajamas perduoto ar paimto turto bei daiktinių įrodymų realizavimo įplaukos

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Valstybinės mokesčių inspekcijos konfiskuoto (neįskaitant konfiskuoto turto, nurodyto Lietuvos Respublikos aplinkos rėmimo programos įstatyme) ir kitaip į valstybės pajamas perduoto ar paimto turto realizavimo įplaukos

6610

kitų valstybės institucijų (išskirus Valstybinę mokesčių inspekciją) konfiskuoto ir kitaip į valstybės pajamas perduoto ar paimto turto realizavimo ar utilizavimo įplaukos

6650Kitos baudos

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

baudos pagal Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento sprendimus

6716

valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimu skirtos baudos už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus

6726

policijos sprendimu skirtos baudos už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus

6728

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skirtos baudos už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus

6729

valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimu skirtos baudos už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus

6736

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos skirtos baudos už Produktų saugos įstatymo ir Maisto įstatymo pažeidimus

6770

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos skirtos baudos (išskyrus baudas skirtas už Produktų saugos įstatymo ir Maisto įstatymo pažeidimus)

6780

valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimu skirtos baudos už Asmenų turto įsigijimo ir pajamų teisėtumo pagrindimo įstatymo pažeidimus

6790

civiliniame procese teisėsaugos institucijų skirtos baudos

6800

baudžiamajame procese teisėsaugos institucijų skirtos baudos

6801Biudžetinių įstaigų ir organizacijų trumpalaikio turto pardavimo įplaukos

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

įskaitomos į valstybės biudžetą

6810

įskaitomos į savivaldybės biudžetą

590XX*Kitos įplaukos į biudžetus

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės apskaičiuotos sumos

6910

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos apskaičiuotos sumos

6920

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos apskaičiuotos sumos

6930

savivaldybės kontrolieriaus apskaičiuotos sumos

591XX*

kreditinio deponentinio įsiskolinimo sumos

6960

už biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas gautos pajamos, įskaitomos į savivaldybių biudžetus

592XX*

savivaldybių lėšų likučiai einamose sąskaitose, įskaitomi į savivaldybių biudžetus

593XX*

turto nuomos pajamos, įskaitomos į savivaldybių biudžetus

594XX*

biudžetinių įstaigų debetinis įsiskolinimas, grąžintas į valstybės biudžetą

7040

biudžetinių įstaigų debetinis įsiskolinimas, grąžintas į savivaldybių biudžetus

595XX*

žala, atsiradusi dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, iš kaltų asmenų išieškota regreso tvarka

7060

pajamos iš turto nuomos, įskaitomos į valstybės biudžetą

7070

grąžintos biudžeto lėšos, skirtos studijų kainai valstybės finansuojamuose studijų vietose apmokėti

7080

Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymu nustatytos įmokos į valstybės biudžetą

7081

Valstybės įmonių pelno įmokos

7082

Savivaldybės įmonių pelno įmokos

589XX

kitos įplaukos į valstybės biudžetą

7290

kitos įplaukos į savivaldybės biudžetą

596XX*Biudžetinių įstaigų ir organizacijų ilgalaikio turto pardavimo įplaukos

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

ilgalaikio turto pardavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą

7310

ilgalaikio turto pardavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybių biudžetus

597XX*

strateginių ir neliečiamų atsargų pardavimo įplaukos

7330

nematerialaus turto pardavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą

7340

nematerialaus turto pardavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybių biudžetus

598XX*Asignavimų valdytojų administruojamos pajamos

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

7410

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

7420

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos

7430

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

7480

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

7490

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos

7510

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos

7520Nenustatytos įplaukos

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Nenustatytos įplaukos

7800Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo šaltiniai

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

mokestis už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones

7820

mokestis už važiavimą keliais Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose užsienio valstybėse įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo ir (ar) ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė viršija maksimalius leidžiamus dydžius

7840

mokestis už eismo ribojimą

7850

juridinių, fizinių asmenų bei užsienio valstybių tikslinės lėšos

7860

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos pervestas transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojų mokestis

7861Antstolių kontoros pagal teritorinės muitinės vykdomąjį dokumentą išieškota suma

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Antstolių kontoros pagal teritorinės muitinės vykdomąjį dokumentą išieškota suma

8330Antstolių kontoros ne pagal apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos arba teritorinės muitinės vykdomąjį dokumentą išieškota suma

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Antstolių kontoros ne pagal apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos arba teritorinės muitinės vykdomąjį dokumentą išieškota suma

8280Asignavimų valdytojų pajamų įmokos už teikiamas paslaugas

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos

0010

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės

6100

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos

6132

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos

8996

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

8510

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

6131

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos

8520

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos

8530

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

8540

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos

6101

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

8550

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos

8560

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

8570

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos

8580

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos

8911

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

8590

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

8600

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

8710

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

8720

Statistikos departamento

8730

Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

8750

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

6102

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos

8760

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos

8790

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

6133

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

8850

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos

8860

Lietuvos aklųjų bibliotekos

8870

Lietuvos nacionalinio muziejaus

8880

Lietuvos dailės muziejaus

8890

Nacionalinio M K.Čiurlionio dailės muziejaus

8900

Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro

8913

Lietuvos nacionalinio dramos teatro

8914

Nacionalinio Kauno dramos teatro

6134

Koncertinės įstaigos Lietuvos nacionalinė filharmonija

8915

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

6103

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

8910

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

8980

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

8990

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos

8992

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

9000

Valstybės tarnybos departamento

6135

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos

6106

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos

9020

Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros

8987

Nacionalinės teismų administracijos

8988

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos

8740

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo

9030

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo

9040

Lietuvos apeliacinio teismo

6130

Vilniaus apygardos teismo

8916

Kauno apygardos teismo

8917

Klaipėdos apygardos teismo

8918

Šiaulių apygardos teismo

8919

Panevėžio apygardos teismo

8921

Vilniaus miesto apylinkės teismas

8993

Kauno apylinkės teismas

8994

Šiaulių apylinkės teismas

8995

Klaipėdos miesto apylinkės teismo

8927

Panevėžio miesto apylinkės teismo

8929

Druskininkų miesto apylinkės teismo

8931

Palangos miesto apylinkės teismo

8932

Akmenės rajono apylinkės teismo

8933

Alytaus rajono apylinkės teismo

8934

Anykščių rajono apylinkės teismo

8935

Biržų rajono apylinkės teismo

8936

Ignalinos rajono apylinkės teismo

8937

Jonavos rajono apylinkės teismo

8938

Joniškio rajono apylinkės teismo

8939

Jurbarko rajono apylinkės teismo

8941

Kaišiadorių rajono apylinkės teismo

8942

Kėdainių rajono apylinkės teismo

8944

Kelmės rajono apylinkės teismo

8945

Klaipėdos rajono apylinkės teismo

8946

Kretingos rajono apylinkės teismo

8947

Kupiškio rajono apylinkės teismo

8948

Lazdijų rajono apylinkės teismo

8949

Marijampolės rajono apylinkės teismo

8951

Mažeikių rajono apylinkės teismo

8952

Molėtų rajono apylinkės teismo

8953

Pakruojo rajono apylinkės teismo

8954

Pasvalio rajono apylinkės teismo

8955

Plungės rajono apylinkės teismo

8956

Prienų rajono apylinkės teismo

8957

Radviliškio rajono apylinkės teismo

8958

Raseinių rajono apylinkės teismo

8959

Rokiškio rajono apylinkės teismo

8961

Skuodo rajono apylinkės teismo

8962

Šakių rajono apylinkės teismo

8963

Šalčininkų rajono apylinkės teismo

8964

Šilalės rajono apylinkės teismo

8966

Šilutės rajono apylinkės teismo

8967

Širvintų rajono apylinkės teismo

8968

Švenčionių rajono apylinkės teismo

8969

Tauragės rajono apylinkės teismo

8971

Telšių rajono apylinkės teismo

8972

Trakų rajono apylinkės teismo

8973

Ukmergės rajono apylinkės teismo

8974

Utenos rajono apylinkės teismo

8975

Varėnos rajono apylinkės teismo

8976

Vilkaviškio rajono apylinkės teismo

8977

Vilniaus rajono apylinkės teismo

8978

Visagino miesto apylinkės teismo

8979

Zarasų rajono apylinkės teismo

8981

Vilniaus apygardos administracinio teismo

8982

Kauno apygardos administracinio teismo

8983

Klaipėdos apygardos administracinio teismo

8984

Šiaulių apygardos administracinio teismo

8985

Panevėžio apygardos administracinio teismo

8986

Lietuvos technikos bibliotekos

9060

Lietuvos medicinos bibliotekos

9070

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro

9080

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriato

8997

Lietuvos mokslų akademijos

6107

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

6108

Inovatyvios medicinos centro

6111

Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro

6114

Lietuvos energetikos instituto

6115

Gamtos tyrimų centro

6119

Lietuvos Socialinių tyrimų centro

6121

Vilniaus universiteto Onkologijos instituto

6122

Kultūros, filosofijos ir meno instituto

6124

Lietuvos istorijos instituto

6125

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto

6126

Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos

6127

Lietuvių kalbos instituto

6128

Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto

8998

Lietuvos teisės instituto

8999

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento

6136

Kitų asignavimų valdytojų

9100Asignavimų valdytojų pajamų įmokos už turto nuomą

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos

6373

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos

6200

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės

6201

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

6202

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

6203

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos

6204

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos

6205

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

6206

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos

6207

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

6208

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos

6209

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

6210

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos

6211

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos

6212

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

6213

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

6214

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

6225

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

6226

Statistikos departamento

6227

Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Vidaus reikalų ministerijos

6365

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

6228

Valstybinės saugomų teritorijų valdybos prie Aplinkos ministerijos

6229

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos

6230

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

6233

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos

6234

Lietuvos aklųjų bibliotekos

6235

Lietuvos nacionalinio muziejaus

6236

Lietuvos dailės muziejaus

6237

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus

6238

Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro

6239

Lietuvos nacionalinio dramos teatro

6240

Nacionalinio Kauno dramos teatro

6376

Koncertinės įstaigos Lietuvos nacionalinė filharmonija

6241

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

6242

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

6243

Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

6367

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

6248

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

6249

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos

6250

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

6251

Valstybės tarnybos departamento

6377

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos

6252

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos

6253

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos

6255

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo

6368

Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros

6254

Nacionalinės teismų administracijos

6369

Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos

6256

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo

6257

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo

6258

Lietuvos apeliacinio teismo

6366

Vilniaus apygardos teismo

6259

Kauno apygardos teismo

6260

Klaipėdos apygardos teismo

6261

Šiaulių apygardos teismo

6262

Panevėžio apygardos teismo

6263

Vilniaus miesto apylinkės teismas

6370

Kauno apylinkės teismas

6371

Šiaulių apylinkės teismas

6372

Klaipėdos miesto apylinkės teismo

6269

Panevėžio miesto apylinkės teismo

6271

Druskininkų miesto apylinkės teismo

6272

Palangos miesto apylinkės teismo

6273

Akmenės rajono apylinkės teismo

6274

Alytaus rajono apylinkės teismo

6275

Anykščių rajono apylinkės teismo

6276

Biržų rajono apylinkės teismo

6277

Ignalinos rajono apylinkės teismo

6278

Jonavos rajono apylinkės teismo

6279

Joniškio rajono apylinkės teismo

6280

Jurbarko rajono apylinkės teismo

6281

Kaišiadorių rajono apylinkės teismo

6282

Kėdainių rajono apylinkės teismo

6284

Kelmės rajono apylinkės teismo

6285

Klaipėdos rajono apylinkės teismo

6286

Kretingos rajono apylinkės teismo

6287

Kupiškio rajono apylinkės teismo

6288

Lazdijų rajono apylinkės teismo

6289

Marijampolės rajono apylinkės teismo

6290

Mažeikių rajono apylinkės teismo

6291

Molėtų rajono apylinkės teismo

6292

Pakruojo rajono apylinkės teismo

6293

Pasvalio rajono apylinkės teismo

6294

Plungės rajono apylinkės teismo

6295

Prienų rajono apylinkės teismo

6296

Radviliškio rajono apylinkės teismo

6297

Raseinių rajono apylinkės teismo

6298

Rokiškio rajono apylinkės teismo

6299

Skuodo rajono apylinkės teismo

6300

Šakių rajono apylinkės teismo

6301

Šalčininkų rajono apylinkės teismo

6302

Šilalės rajono apylinkės teismo

6304

Šilutės rajono apylinkės teismo

6305

Širvintų rajono apylinkės teismo

6306

Švenčionių rajono apylinkės teismo

6307

Tauragės rajono apylinkės teismo

6308

Telšių rajono apylinkės teismo

6309

Trakų rajono apylinkės teismo

6310

Ukmergės rajono apylinkės teismo

6311

Utenos rajono apylinkės teismo

6312

Varėnos rajono apylinkės teismo

6313

Vilkaviškio rajono apylinkės teismo

6314

Vilniaus rajono apylinkės teismo

6315

Visagino miesto apylinkės teismo

6316

Zarasų rajono apylinkės teismo

6317

Vilniaus apygardos administracinio teismo

6318

Kauno apygardos administracinio teismo

6319

Klaipėdos apygardos administracinio teismo

6320

Šiaulių apygardos administracinio teismo

6321

Panevėžio apygardos administracinio teismo

6322

Lietuvos technikos bibliotekos

6323

Lietuvos medicinos bibliotekos

6324

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro

6325

Lietuvos mokslų akademijos

6341

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro

6342

Inovatyvios medicinos centro

6345

Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro

6348

Lietuvos energetikos instituto

6349

Gamtos tyrimų centro

6353

Lietuvos Socialinių tyrimų centro

6355

Vilniaus universiteto Onkologijos instituto

6356

Kultūros, filosofijos ir meno instituto

6358

Lietuvos istorijos instituto

6359

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto

6360

Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos

6361

Lietuvių kalbos instituto

6362

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

6375

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento

6378

Kitų asignavimų valdytojų

6364
Informacija mokesčių klausimais
 1882


 
© 2000-2010 Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos