http://www.vmi.lt/
  EN Turinys
Paieška
Naujienos
Juridiniams asmenims
Gyventojams
Mokesčiai, jų administravimas
Mano mokesčiai
TitulinisNaujienosArchyvas2005Birželis
MENU
VMI Naujienos
Mokesčių naujienos
Leidiniai
Seminarai
Karjera
Viešieji pirkimai
Internete publikuojamų naujienų bei seminarų prenumerata
Renginiai
Mokesčių įstatymų komentarų projektai
Verslo priežiūros naujovės
Mažosios bendrijos mokesčiai
Rodyti naujienas susijusias:
VMI naujienos
Mokesčių naujienos
Leidiniai
Mokesčių kalendorius
Publikacijos spaudoje
Seminarai
Mokesčiai
Susijusios su
nuo:
iki:

   
Birželis
Neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymas
2005-06-20
„Mokesčių žinios“ Nr. 25

Apie neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) taikymą apskaičiuojant ligos, motinystės, motinystės (tėvystės) pašalpas konsultuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Mokesčių teisės departamento Tiesioginių mokesčių skyriaus vyriausiasis specialistas Adomas KRUPOVIESAS.

Kaip tokios  pašalpos apmokestinamos?

Ką apdraustieji turi pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valdyba) teritoriniam skyriui (toliau – VSDFV teritorinis skyrius), kad, apskaičiuojant pajamų mokestį nuo jiems išmokamų minėtų pašalpų, būtų taikomas NPD?

Kokio dydžio NPD taikomas, apskaičiuojant pajamų mokestį nuo minėtų pašalpų?

Apdraustiesiems išmokamos ligos, motinystės ar motinystės (tėvystės) pašalpos yra priskiriamos pajamoms, kurios apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu.

Pajamų mokestį nuo VSDF teritorinio skyriaus išmokamos pašalpos sumos išskaičiuoja ir į biudžetą sumoka VSDFV teritorinis skyrius.

Ligos, motinystės, motinystės (tėvystės) pašalpos apmokestinamos 33 proc. pajamų mokesčio tarifu, išskyrus:

  • pašalpas, išmokamas sportininkams ir atlikėjams, kurios apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą, ir
  • pašalpas, išmokamas jūrininkams, susirgusiems laivo reiso metu, per kasmetines atostogas, priklausančias už darbą laivo reiso metu, laisvadieniais, gautais už dirbtus viršvalandžius, bei darbą švenčių ir poilsio dienomis laivo reiso metu, kurios neapmokestinamos.

Apdraustasis, norėdamas, kad VSDFV teritorinis skyrius iš apskaičiuotos ligos pašalpos sumos atimtų NPD, turi VSDFV teritoriniam skyriui pateikti darbdaviui pateikto prašymo dėl NPD taikymo kopiją.

VSDFV teritorinis skyrius, skaičiuodamas pajamų mokestį ir turėdamas apdraustojo darbdaviui pateikto prašymo dėl NPD taikymo kopiją, iš apskaičiuotos ligos pašalpos sumos atima NPD, jeigu:

  • VSDFV teritorinio skyriaus pašalpa apskaičiuota už visą kalendorinį mėnesį arba
  • apdraustojo mėnesinis darbo užmokestis yra mažesnis arba lygus taikytinam NPD (žr. NPD taikymo lentelę).

Kitais atvejais VSDFV teritorinis skyrius pajamų mokestį skaičiuoja nuo visos apskaičiuotos ligos pašalpos sumos, neatimdamas NPD.

Jeigu VSDFV teritorinis skyrius, išmokėdamas apdraustajam ligos pašalpą, iš jos sumos NPD neatima, tai pajamų mokestį, atsižvelgdamas į nepritaikytą NPD, perskaičiuoja apdraustojo darbdavys, remdamasis VSDFV teritorinio skyriaus pateikta pažyma apie išmokėtos ligos pašalpos dydį, laikotarpį, už kurį ši pašalpa išmokėta, bei išskaičiuotą pajamų mokesčio sumą.

Kai VSDFV teritorinis skyrius vienu kartu išmoka ligos pašalpą už kelis einamojo mokestinio laikotarpio kalendorinius mėnesius (einamųjų kalendorinių metų mėnesius), tai, skaičiuodamas pajamų mokestį, taiko tais mėnesiais taikytiną NPD.

Pavyzdys. VSDFV teritorinis skyrius 2005 m. gegužės mėnesį apdraustajam išmoka ligos pašalpą už 2005 m. visą kovo ir visą balandžio mėnesius. Šiuo atveju VSDFV teritorinis skyrius, skaičiuodamas pajamų mokestį, iš apskaičiuotos kovo mėnesio pašalpos sumos atima apdraustajam kovo mėnesį taikytiną NPD, o iš apskaičiuotos balandžio mėnesio pašalpos sumos atima balandžio mėnesį taikytiną NPD, jei apdraustasis yra pateikęs darbdaviui pateikto prašymo dėl NPD taikymo kopiją.

Kai ligos pašalpa išmokama už einamojo mokestinio laikotarpio kalendorinius mėnesius ir praėjusio mokestinio laikotarpio kalendorinius mėnesius.

Jeigu VSDFV teritorinis skyrius išmoka ligos pašalpą už einamojo mokestinio laikotarpio kalendorinius mėnesius (einamųjų kalendorinių metų mėnesius) ir praėjusio mokestinio laikotarpio kalendorinius mėnesius (praėjusių kalendorinių metų mėnesius), tai, skaičiuodamas pajamų mokestį, iš apskaičiuotos einamojo mokestinio laikotarpio pašalpos sumos atima einamojo mokestinio laikotarpio mėnesiais apdraustajam taikytiną NPD, jei apdraustasis yra pateikęs darbdaviui pateikto prašymo dėl NPD taikymo kopiją, o skaičiuodamas pajamų mokestį nuo apskaičiuotos praėjusio mokestinio laikotarpio pašalpos sumos NPD neatima.

Pavyzdys. VSDFV teritorinis skyrius 2005 m. vasario mėnesį apdraustajam išmoka ligos pašalpą už visą 2004 m. gruodžio bei visą 2005 m. sausio mėnesius. Šiuo atveju VSDFV teritorinis skyrius, skaičiuodamas pajamų mokestį, iš apskaičiuotos 2004 m. gruodžio mėnesio pašalpos sumos NPD neatima, o iš apskaičiuotos 2005 m. sausio mėnesio pašalpos sumos atima apdraustajam sausio mėnesį taikytiną NPD, jei apdraustasis yra pateikęs darbdaviui pateikto prašymo dėl NPD taikymo kopiją.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti VSDFV teritoriniam skyriui, kad jis, skaičiuodamas pajamų mokestį, iš apskaičiuotos motinystės pašalpos sumos atimtų NPD ir koks NPD taikomas, kai  ši pašalpa išmokama už einamojo mokestinio laikotarpio kalendorinius mėnesius.

Apdraustoji, norėdama, kad VSDFV teritorinis skyrius iš apskaičiuotos motinystės pašalpos sumos atimtų NPD, turi pateikti laisvos formos prašymą (prašymo pavyzdinę formą galima gauti VSDFV teritoriniame skyriuje), kuriame nurodo jai taikytiną NPD. Jeigu jai taikomas individualus ar papildomas NPD, tai ji turi pateikti tai įrodantį dokumentą (pvz., vaiko gimimo liudijimo kopiją, ištuokos liudijimo kopiją ir pan.).

Kai VSDFV teritorinis skyrius išmoka motinystės pašalpą už einamojo mokestinio laikotarpio kalendorinius mėnesius (einamų kalendorinių metų mėnesius), tai, skaičiuodamas pajamų mokestį, taiko tais mėnesiais, už kuriuos apskaičiuota motinystės pašalpa, taikytiną NPD.

Pavyzdys. VSDFV teritorinis skyrius 2005 m. gegužės mėnesį apdraustajai išmoka motinystės pašalpą už 2005 m. gegužės ir birželio mėnesius. Šiuo atveju VSDFV teritorinis skyrius, skaičiuodamas pajamų mokestį, iš apskaičiuotos gegužės mėnesio pašalpos sumos atima apdraustajai gegužės mėnesį taikytiną NPD, o iš apskaičiuotos birželio mėnesio pašalpos sumos atima birželio mėnesį taikytiną NPD, jei turi apdraustosios prašymą dėl NPD taikymo.

Motinystės pašalpa, išmokama už einamojo mokestinio laikotarpio kalendorinius mėnesius ir būsimo mokestinio laikotarpio kalendorinius mėnesius.

Kai VSDFV teritorinis skyrius išmoka motinystės pašalpą už einamojo mokestinio laikotarpio kalendorinius mėnesius (einamų kalendorinių metų mėnesius) ir būsimo mokestinio laikotarpio kalendorinius mėnesius (būsimų kalendorinių metų mėnesius), tai, skaičiuodamas pajamų mokestį, iš apskaičiuotos einamojo mokestinio laikotarpio pašalpos sumos atima einamojo mokestinio laikotarpio mėnesiais apdraustajai taikytiną NPD, jei turi apdraustosios prašymą dėl NPD taikymo, o skaičiuodamas pajamų mokestį nuo apskaičiuotos būsimo mokestinio laikotarpio pašalpos sumos NPD neatima.

Pavyzdys. VSDFV teritorinis skyrius 2005 m. lapkričio mėnesį apdraustajai išmoka motinystės pašalpą už 2005 m. lapkričio ir gruodžio bei 2006 m. sausio ir vasario mėnesius. Šiuo atveju VSDFV teritorinis skyrius, skaičiuodamas pajamų mokestį, iš apskaičiuotos 2005 m. lapkričio ir gruodžio mėnesių pašalpos sumos atima apdraustajai lapkričio ir gruodžio mėnesiais taikytiną NPD, jei turi apdraustosios prašymą dėl NPD taikymo, o iš apskaičiuotos 2006 m. sausio ir vasario mėnesių pašalpos sumos NPD neatima.

Motinystės pašalpa gali būti mokama dalimis.

VSDFV teritorinis skyrius paskirtą motinystės pašalpą gali mokėti dalimis tik apdraustosios prašymu, kai apdraustoji pasirinkimą gauti pašalpą dalimis pažymi Valdybos parengtoje pavyzdinėje prašymo dėl NPD taikymo formoje.

Pavyzdys. 2005 m. lapkričio mėnesį apdraustajai paskirta motinystės pašalpa už lapkričio ir gruodžio bei 2006 m. sausio ir vasario mėnesius. Apdraustoji Valdybos parengtoje pavyzdinėje prašymo dėl NPD taikymo formoje pažymėjo, kad pašalpą VSDFV teritorinis skyrius mokėtų dalimis. 2005 m. lapkričio mėnesį VSDFV teritorinis skyrius apdraustajai išmoka motinystės pašalpos dalį už lapkričio ir gruodžio mėnesius ir, skaičiuodamas pajamų mokestį, iš apskaičiuotos šių mėnesių pašalpos sumos atima apdraustajai lapkričio ir gruodžio mėnesiais taikytiną NPD. 2006 m. sausio mėnesį VSDFV teritorinis skyrius apdraustajai išmoka motinystės pašalpos dalį už sausio ir vasario mėnesius ir, skaičiuodamas pajamų mokestį, iš apskaičiuotos šių mėnesių pašalpos sumos atima apdraustajai sausio ir vasario mėnesiais taikytiną NPD.

Motinystės pašalpa ne už visą kalendorinį mėnesį.

Kai VSDFV teritorinis skyrius išmoka motinystės pašalpos pirmąją išmoką ne už visą kalendorinį mėnesį, o apdraustosios darbovietėje, išmokant darbo užmokestį, nebuvo pritaikytas visas to mėnesio jai taikytinas NPD (t. y. apskaičiuota darbo užmokesčio suma buvo mažesnė nei taikytinas NPD), tai likusią nepritaikytą šio mėnesio NPD dalį, skaičiuodamas pajamų mokestį, iš apskaičiuotos to mėnesio pašalpos sumos gali atimti VSDFV teritorinis skyrius. Šiuo atveju apdraustoji VSDFV teritoriniam skyriui turi pateikti prašymą dėl NPD taikymo ir darbdavio išduotą pažymą apie apskaičiuotą ir išmokėtą to mėnesio darbo užmokestį, taikytą NPD, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį.

Pavyzdys. Apdraustoji dirbo iki 2005 m. kovo 15 d. Jai taikytinas NPD 290 Lt per mėnesį. Darbdavys, skaičiuodamas pajamų mokestį nuo kovo mėnesio darbo užmokesčio, pritaikė 250 Lt NPD. Motinystės pašalpa paskiriama nuo kovo 16 d. Šiuo atveju VSDFV teritorinis skyrius, skaičiuodamas pajamų mokestį nuo kovo mėnesio pašalpos sumos, įvertindamas darbdavio pritaikytą NPD, taiko 40 Lt (290–250) NPD, jei apdraustoji pateikė prašymą dėl NPD taikymo ir darbdavio išduotą pažymą apie kovo mėnesio jai apskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį, taikytą NPD, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį.

Kai VSDFV teritorinis skyrius išmokėjo motinystės pašalpos paskutinę išmoką ne už visą mėnesį ir, skaičiuodamas pajamų mokestį, pritaikė ne visą to mėnesio apdraustajai taikytiną NPD (t. y. apskaičiuota pašalpos suma buvo mažesnė nei taikytinas NPD), ir apdraustoji tą mėnesį pradėjo dirbti, tai likusią nepritaikytą šio mėnesio NPD dalį gali pritaikyti darbdavys, išmokėdamas to mėnesio darbo užmokestį ir remdamasis VSDFV teritorinio skyriaus išduota pažyma apie apskaičiuotą ir išmokėtą to mėnesio pašalpą, pritaikytą NPD, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį.

Kai VSDFV teritorinis skyrius išmokėjo motinystės pašalpos paskutinę išmoką ne už visą kalendorinį mėnesį ir, skaičiuodamas pajamų mokestį nuo šios pašalpos, pritaikė ne visą to mėnesio apdraustajai taikytiną NPD (t. y., apskaičiuota pašalpos suma buvo mažesnė nei taikytinas NPD), ir apdraustajai tą mėnesį paskirta motinystės (tėvystės) pašalpa, tai likusią nepritaikytą šio mėnesio NPD dalį VSDFV teritorinis skyrius pritaikys išmokėdamas to mėnesio motinystės (tėvystės) pašalpą.

Ką reikia pateikti VSDFV teritoriniam skyriui, kad jis, skaičiuodamas pajamų mokestį, iš apskaičiuotos motinystės(tėvystės) pašalpos sumos atimtų NPD ir koks NPD taikomas?

Apdraustasis, norėdamas, kad VSDFV teritorinis skyrius iš apskaičiuotos motinystės pašalpos sumos atimtų NPD, turi pateikti laisvos formos prašymą (prašymo pavyzdinę formą galima gauti VSDFV teritoriniame skyriuje), kuriame nurodo jam taikytiną NPD. Jeigu jam taikomas individualus ar papildomas NPD, turi pateikti tai įrodantį dokumentą (pvz., vaiko gimimo liudijimo kopiją, ištuokos liudijimo kopiją ir pan.).

VSDFV teritorinis skyrius, skaičiuodamas pajamų mokestį, iš apskaičiuotos motinystės (tėvystės) pašalpos sumos atima apdraustajam taikytiną NPD to mėnesio, už kurį ši pašalpa apskaičiuota.

Kai VSDFV teritorinis skyrius išmoka motinystės (tėvystės) pašalpos pirmąją išmoką ne už visą kalendorinį mėnesį, o apdraustojo darbovietėje, išmokant darbo užmokestį, nebuvo pritaikytas visas to mėnesio jam taikytinas NPD (t. y. apskaičiuota darbo užmokesčio suma buvo mažesnė nei taikytinas NPD), tai likusią nepritaikytą šio mėnesio NPD dalį, skaičiuodamas pajamų mokestį, iš apskaičiuotos to mėnesio pašalpos sumos gali atimti VSDFV teritorinis skyrius. Šiuo atveju apdraustasis VSDFV teritoriniam skyriui turi pateikti prašymą dėl NPD taikymo ir darbdavio išduotą pažymą apie apskaičiuotą ir išmokėtą to mėnesio darbo užmokestį, taikytą NPD, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį.

Pavyzdys. Apdraustasis dirbo iki 2005 m. kovo 15 d. Jam taikytinas NPD 290 Lt per mėnesį. Darbdavys, skaičiuodamas pajamų mokestį nuo kovo mėnesio darbo užmokesčio, pritaikė 250 Lt NPD. Motinystės (tėvystės) pašalpa paskiriama nuo kovo 16 d. Šiuo atveju VSDFV teritorinis skyrius, skaičiuodamas pajamų mokestį nuo kovo mėnesio pašalpos sumos, įvertindamas darbdavio pritaikytą NPD, taiko 40 Lt (290–250) NPD, jei apdraustasis pateikė prašymą dėl NPD taikymo ir darbdavio išduotą pažymą apie kovo mėnesio jam apskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį, taikytą NPD, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį.

Kai VSDFV teritorinis skyrius išmokėjo motinystės (tėvystės) pašalpos paskutinę išmoką ne už visą mėnesį ir, skaičiuodamas pajamų mokestį, pritaikė ne visą to mėnesio apdraustajam taikytiną NPD (t. y. apskaičiuota pašalpos suma buvo mažesnė nei taikytinas NPD), o apdraustasis tą mėnesį pradėjo dirbti, tai likusią nepritaikytą šio mėnesio NPD dalį gali pritaikyti darbdavys, išmokėdamas to mėnesio darbo užmokestį ir remdamasis VSDFV teritorinio skyriaus išduota pažyma apie apskaičiuotą ir išmokėtą to mėnesio pašalpą, taikytą NPD, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį.

Nuo kada taikomas pasikeitęs NPD?

Apdraustajam taikomas NPD priklauso nuo:

  • invalidumo grupės (I, II gr.);
  • auginamų vaikų skaičiaus;
  • jis augina vaikus vienas ar motina su tėvu augina kartu;
  • ar jis užsiima žemės ūkio veikla.

Pasikeitus šiems rodikliams, pasikeičia ir apdraustajam taikytinas NPD (žr. NPD taikymo lentelę).

Atsiradus arba pasibaigus teisei taikyti didesnį ar mažesnį NPD, šie dydžiai pradedami arba nustojami taikyti nuo kitą, negu atsirado arba pasibaigė teisė į juos, mėnesį gautų pajamų. Šiuo atveju VSDFV teritoriniam skyriui turi būti pateiktas patikslintas prašymas dėl NPD taikymo. Jeigu taikomas individualus ar papildomas NPD, tai reikia pateikti tai įrodantį dokumentą (pvz., vaiko gimimo liudijimo kopiją, ištuokos liudijimo kopiją ir pan.). Atsakomybė už neišskaičiuotą arba per mažai išskaičiuotą pajamų mokestį dėl gyventojo prašyme nurodyto neteisingo NPD tenka pačiam gyventojui.

Pavyzdys. VSDFV teritorinis skyrius 2005 m. vasario mėnesį apdraustajai išmokėjo motinystės pašalpą už laikotarpį iki ir po gimdymo ir, skaičiuodamas pajamų mokestį ir turėdamas apdraustosios prašymą dėl NPD taikymo, taikė 290 Lt NPD. Apdraustoji gegužės mėnesį pagimdė ir VSDFV teritoriniam skyriui pateikė prašymą dėl papildomo 14,5 Lt NPD taikymo bei vaiko gimimo liudijimo kopiją. VSDFV teritorinis skyrius, skaičiuodamas pajamų mokestį, 304,5 Lt (290+14,5) NPD atima tik nuo apskaičiuotos motinystės (tėvystės) pašalpos sumos už birželio mėnesį ir vėlesnius mėnesius.

Birželis
2005-06-30
Informacija ir konsultacijos mokesčių mokėtojams
2005-06-30
Paslaugų teikimo vieta
2005-06-30
PVM sąskaitų faktūrų naudojimas ir rekvizitai
2005-06-30
Pasikeitė pareiškėjų VMI aptarnavimo taisyklės
2005-06-27
Pajamų mokestį moka nuolatiniai Lietuvos gyventojai
2005-06-20
Neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymas
2005-06-10
Pridėtinės vertės mokesčio apmokestinamoji vertė
2005-06-06
Kaip konsultuojami mokesčių mokėtojai?
2005-06-06
Kaip bendrausime su verslu?
2005-06-06
Darbo užmokesčio už kasmetines atostogas apmokestinimas
Daugiau
Aukštyn


Informacija mokesčių klausimais
 1882


 
© 2000-2010 Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos