http://www.vmi.lt/
  EN Turinys
Paieška
Juridiniams asmenims
Gyventojams
Mokesčiai, jų administravimas
Mano mokesčiai
TitulinisKlausiate - atsakomeNuoma, išlaidos, paslaugos
MENU
Dėl FR0776
Kompiuterio lengvata
Viršlimitiniai pokalbiai
Nuoma, išlaidos, paslaugos
Sveik. draudimas įpėdinių
Sveikatos draudimas. IĮ nuoma
Komp. lengvata. Išperk. nuoma.
Dvig. apmok. išvengimas
Klausiate-atsakome
Susiję tik su pasirinktais mokesčiaisVisi mokesčiai
Norėdami pasirinkti daugiau nei vieną punktą, nuspauskite ir laikykite klavišą "ctrl" ir pelės pagalba pažymėkite pasirinktas mokesčių rūšis.
juridiniams asmenimsgyventojamsRūšiuoti pagal: 
Reikšminis žodis:
   

Įmonė (toliau – nuomotojas) nuomoja jai nuosavybės teise priklausančias patalpas kitai įmonei (toliau – nuomininkas). Sutartys dėl komunikacinių paslaugų, elektros energijos tiekimo yra sudarytos su nuomotoju. Nuomos sutartyje nustatyta, kad nuomininkas apmoka nuomotojui faktiškai patirtų paslaugų, elektros energijos išlaidų dalį. Ar nuomotojui nuomininko apmokama faktiškai patirtų išlaidų dalis yra atlygis už pateiktas prekes (suteiktas paslaugas) ir yra PVM objektas?
2005-09-26

1. Dėl PVM

Nuomotojui nuomininko apmokama faktiškai patirtų paslaugų, elektros energijos išlaidų dalis PVM požiūriu gali būti traktuojama dvejopai (tai nusprendžia nuomotojas):

  • kaip gautas atlygis už patiektas prekes (suteiktas paslaugas),
    arba
  • kaip patirtų išlaidų kompensacija .

1.1. kai nuomotojui nuomininko apmokama faktiškai patirtų paslaugų, elektros energijos išlaidų dalis laikoma atlygiu už suteiktas paslaugas

Nurodytuoju atveju nuomotojui nuomininko apmokama faktiškai patirtų paslaugų, elektros energijos išlaidų dalis yra PVM objektas. Laikoma, kad nuomotojas savo vardu nuomininkui teikia komunalines paslaugas, tiekia elektros energiją ir šį paslaugų ir prekių tiekimą įformina nuomininkui išrašydamas PVM sąskaitą faktūrą, kurioje apskaičiuoja pardavimo PVM.

Vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505) 58 straipsnio nuostatomis, nuomotojas turi teisę įtraukti į PVM atskaitą minėtų paslaugų ir prekių pirkimo PVM sumas, nurodytas jam išrašytose PVM sąskaitose faktūrose ar kituose dokumentuose, tenkančias perparduodamoms prekėms ir paslaugoms.

Tokiu atveju nuomininkas patalpų nuomotojo išrašytose komunalinių paslaugų ir elektros energijos PVM sąskaitose faktūrose nurodytas PVM sumas, vadovaudamasis minėtomis PVM įstatymo 58 straipsnio nuostatomis, irgi gali traukti į PVM atskaitą.

1.2. kai nuomotojui patalpų nuomininko apmokama faktiškai patirtų komunalinių paslaugų, elektros energijos išlaidų dalis laikoma patirtų išlaidų kompensacija

Nurodytuoju atveju patirtų išlaidų kompensacija nėra laikoma PVM objektu. Tokios kompensacijos įforminimui įmonė išrašo laisvos formos dokumentą.

Nuomotojas, komunalinių paslaugų, elektros energijos pirkimo PVM dalies, tenkančios įmonės išnuomotose patalpose suteiktoms paslaugoms, elektros energijai, negali traukti į PVM atskaitą.

Tokiu atveju, patalpų nuomininkas, neturėdamas jo vardu išrašytos komunalinių paslaugų, elektros energijos, kuri naudojama jo PVM apmokestinamoje veikloje, PVM sąskaitos faktūros, pirkimo PVM taip pat negali traukti į PVM atskaitą

 

2. Dėl pelno mokesčio

Nuomotojui patalpų nuomininko apmokama faktiškai patirtų komunalinių paslaugų, elektros energijos išlaidų dalis ir kompensuojama neatskaitomo pirkimo PVM suma, pajamoms nepriskiriamos, o šiomis sumomis mažinamos patirtos sąnaudos.

Platesnė informacija šuo klausimu pateikta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2005 10 18 rašte Nr. (18.2 – 31-2)-R-9305, kurį rasite Mokesčių komentarų ir paaiškinimų duomenų bazėje adresu comments.vmi.lt .

 

 

« atgal
Aukštyn


Informacija mokesčių klausimais
 1882


 
© 2000-2010 Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos