http://www.vmi.lt/
  EN Turinys
Paieška
Juridiniams asmenims
Gyventojams
Mokesčiai, jų administravimas
Mano mokesčiai
TitulinisGyventojamsMokesčiaiGyventojų pajamų mokestisApmokestinamųjų pajamų apskaičiavimas
Gyventojų turto deklaravimas
Individuali veikla
Tarptautinis apmokestinimas
Mokesčiai
Gyventojų pajamų mokestis  
Teisinė bazė
Mokesčio mokėtojai
Mokesčio objektas
Kai kurių pajamų rūšių apmokestinimo ypatumai
Apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimas  
Apskaičiavimo tvarka
Pajamos, gautos iš veiklos, kuria verstasi turint verslo liudijimą
Neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) ir metinis NPD (MNPD)  
Papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (PNPD) ir metinis PNPD (MPNPD)
Leidžiami atskaitymai, susiję su individualia veikla
Nuolatinio Lietuvos gyventojo patirtos išlaidos
Pajamų mokesčio sumokėjimo (išskaičiavimo) tvarka
Nuolatinių Lietuvos gyventojų metinis pajamų mokesčio deklaravimas iki 2006 m.
Klausimai - atsakymai
Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams
2 procentai gyventojų pajamų mokesčio - paramai, 1 proc. - politinėms partijoms
Archyvas
SEMINARO KLAUSIMAI-ATSAKYMAI
Paveldimo turto mokestis
Pridėtinės vertės mokestis
Privalomojo sveikatos draudimo įmokos
Valstybinio socialinio draudimo įmokos
Žemės mokestis
Akcizai
Nekilnojamojo turto mokestis
2012 m. Gyventojų pajamų mokesčio ir Privalomojo sveikatos draudimo įmokų deklaravimas ir mokėjimas
2012 m. Gyventojų pajamų mokesčio ir Privalomojo sveikatos draudimo įmokų deklaravimas ir mokėjimas
Neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) ir metinis NPD (MNPD)

Informacija atnaujinta
2009-05-06

Nuo 2009 m. sausio 1 d. NPD nuolatiniam Lietuvos gyventojui taikomas tik su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms, o konkretus taikytinas NPD nustatomas atsižvelgiant į gyventojo apmokestinamąsias pajamas vadovaujantis principu, kad didėjant pajamoms taikomas vis mažesnis NPD, o tam tikrą lygį viršijančioms pajamoms NPD netaikomas. Gyventojas, norėdamas, kad iš jo darbo užmokesčio būtų atimamas jam taikytinas NPD kas mėnesį, privalo pajamų, susijusių su darbo santykiais, gavimo vietoje pateikti atitinkamą laisvos formos prašymą dėl pagrindinio ir papildomo NPD taikymo. Per mokestinį laikotarpį iš gyventojo pajamų NPD atimamas tik vienoje darbovietėje.

NPD kalendoriniais metais pasirinktoje vienoje darbovietėje pagal gyventojo pateiktą laisvos formos prašymą taikomas tokia tvarka:

1) gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos neviršija 800 litų per mėnesį, taikomas 470 litų per mėnesį NPD;

2) gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos viršija 800 litų per mėnesį, taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal formulę:

Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 470 – 0,2* (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – 800).

Kai pagal pateiktą formulę apskaičiuotas NPD yra neigiamas, laikoma, kad jis lygus 0.

3) Gyventojams, kuriems nustatytas 0 — 25 procentų darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžių sukakusiems gyventojams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ar gyventojams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, —800 litų NPD;

4) Gyventojams, kuriems nustatytas 30 – 55 procentų darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžių sukakusiems gyventojams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, ar gyventojams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, — 600 Lt NPD;

Gyventojas turi teisę mokestiniu laikotarpiu atsisakyti NPD taikymo, net jeigu jis gyventojui gali būti pritaikytas.

Mėnesinio neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiuoklė

Išsamiau žr. GPMĮ 20 str. 5 ir 7 dalių komentarą.

                                                                                                                                              

Pagrindinis NPD, kuris gali būti taikomas visiems pajamų mokesčio mokėtojams nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2009 m. sausio 1 d., buvo 320 Lt per mėnesį.

Individualūs NPD (toliau – INPD), taikomi nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2009 m. sausio 1 d., buvo tokie:

asmenims, kuriems nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, (iki 2007 m. birželio 30 d. – ir I grupės invalidams) ar asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, taikomas 475 Lt INPD per mėnesį;

asmenims, kuriems nustatytas 30-40 procentų darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis, (iki 2007 m. birželio 30 d. – ir II grupės invalidams) ar asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis neįgalumo lygis, taikomas 420 Lt INPD per mėnesį;

asmenims, auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, taikomas 475 Lt INPD per mėnesį, be to, už ketvirtą ir kiekvieną paskesnį vaiką (įvaikį) INPD didinamas 50 litų;

motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), kuris (kuri) vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, augina vienas (viena), taikomas 370 Lt INPD per mėnesį, be to, už auginamą antrą ir kiekvieną paskesnį vaiką (įvaikį) INPD didinamas 60 litų;

žemės ūkio veiklos subjektų darbuotojams, kai šių subjektų pajamos iš realizuotos žemės ūkio produkcijos per metus sudaro daugiau kaip 50 procentų visų pajamų, taip pat ūkininkų, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusių ūkį, darbuotojams taikomas 365 Lt INPD per mėnesį.

Pagrindinis NPD, kuris buvo taikomas visiems pajamų mokesčio mokėtojams iki 2007 m. sausio 1 d., — 290 Lt per mėnesį.

Individualūs NPD (toliau – INPD), kurie buvo taikomi iki 2007 m. sausio 1 d.:

asmenims, kuriems nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, (iki 2007 m. birželio 30 d. — ir I grupės invalidams) taikomas 430 Lt INPD per mėnesį;

asmenims, kuriems nustatytas 30-40 procentų darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis, (iki 2007 m. birželio 30 d. — ir II grupės invalidams) taikomas 380 LT INPD per mėnesį;

asmenims, auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, taikomas 430 Lt INPD per mėnesį, be to, už ketvirtą  ir kiekvieną paskesnį vaiką (įvaikį) INPD didinamas 46 Lt;

motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), kuris (kuri) vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, augina vienas (viena), taikomas 335 Lt INPD per mėnesį, be to, už auginamą antrą ir kiekvieną paskesnį vaiką (įvaikį) NPD didinamas 53 litais;

žemės ūkio veiklos subjektų darbuotojams, kai šių subjektų pajamos iš realizuotos žemės ūkio produkcijos per metus sudaro daugiau kaip 50 procentų visų pajamų, taip pat ūkininkų, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusių ūkį, darbuotojams taikomas 330 Lt INPD per mėnesį.

Jeigu gyventojas atitinka daugiau nei vieną individualų NPD nustatytą kriterijų, taikomas didžiausias individualus NPD.


Informacija mokesčių klausimais
 1882


 
© 2000-2010 Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos