http://www.vmi.lt/
  EN Turinys
Paieška
Juridiniams asmenims
Gyventojams
Mokesčiai, jų administravimas
Mano mokesčiai
TitulinisGyventojamsMokesčiaiGyventojų pajamų mokestisApmokestinamųjų pajamų apskaičiavimas
Gyventojų turto deklaravimas
Individuali veikla
Tarptautinis apmokestinimas
Mokesčiai
Gyventojų pajamų mokestis  
Teisinė bazė
Mokesčio mokėtojai
Mokesčio objektas
Kai kurių pajamų rūšių apmokestinimo ypatumai
Apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimas  
Apskaičiavimo tvarka
Pajamos, gautos iš veiklos, kuria verstasi turint verslo liudijimą
Neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) ir metinis NPD (MNPD)
Papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (PNPD) ir metinis PNPD (MPNPD)  
Leidžiami atskaitymai, susiję su individualia veikla
Nuolatinio Lietuvos gyventojo patirtos išlaidos
Pajamų mokesčio sumokėjimo (išskaičiavimo) tvarka
Nuolatinių Lietuvos gyventojų metinis pajamų mokesčio deklaravimas iki 2006 m.
Klausimai - atsakymai
Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams
2 procentai gyventojų pajamų mokesčio - paramai, 1 proc. - politinėms partijoms
Archyvas
SEMINARO KLAUSIMAI-ATSAKYMAI
Paveldimo turto mokestis
Pridėtinės vertės mokestis
Privalomojo sveikatos draudimo įmokos
Valstybinio socialinio draudimo įmokos
Žemės mokestis
Akcizai
Nekilnojamojo turto mokestis
2012 m. Gyventojų pajamų mokesčio ir Privalomojo sveikatos draudimo įmokų deklaravimas ir mokėjimas
2012 m. Gyventojų pajamų mokesčio ir Privalomojo sveikatos draudimo įmokų deklaravimas ir mokėjimas
Papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (PNPD) ir metinis PNPD (MPNPD)
Informacija atnaujinta
2009-05-05

Nuo 2009 m. sausio 1 d. nuolatiniams Lietuvos gyventojams, auginantiems vaikus iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, nustatyti papildomi NPD: už pirmąjį vaiką – 100 litų, už kiekvieną paskesnį – po 200 litų. Papildomo NPD taikymas nėra siejamas su pajamų, susijusių su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, atitinkamais dydžiais. Papildomi NPD kalendoriniais metais taikomi tėvams per pusę. Šiuo atveju tėvai (įtėviai), pateikdami darbdaviui laisvos formos prašymą, kartu pateikia ir vaiko gimimo (įvaikinimo) dokumentų nuorašą. Tais atvejais, kai tėvai (įtėviai) gyvena nesusituokę, tačiau vaikus (įvaikius) augina kartu, papildomas NPD taikytinas ir jiems, jeigu darbdaviui pateikiami atitinkami dokumentai, kad jie abu augina vaikus (įvaikius). Per mokestinį laikotarpį papildomas NPD nuolatiniam Lietuvos gyventojui taikomas toje pačioje vietoje, kurioje taikomas NPD.


Informacija mokesčių klausimais
 1882


 
© 2000-2010 Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos