http://www.vmi.lt/
  EN Turinys
Paieška
Naujienos
Juridiniams asmenims
Gyventojams
Mokesčiai, jų administravimas
Mano mokesčiai
TitulinisNaujienosArchyvas2003Gruodis
MENU
VMI Naujienos
Mokesčių naujienos
Leidiniai
Seminarai
Karjera
Viešieji pirkimai
Internete publikuojamų naujienų bei seminarų prenumerata
Renginiai
Mokesčių įstatymų komentarų projektai
Verslo priežiūros naujovės
Mažosios bendrijos mokesčiai
Rodyti naujienas susijusias:
VMI naujienos
Mokesčių naujienos
Leidiniai
Mokesčių kalendorius
Publikacijos spaudoje
Seminarai
Mokesčiai
Susijusios su
nuo:
iki:

   
Gruodis
Dėl dienpinigių, priskiriamų komandiruočių kompensacijoms apmokestinimo
2003-12-02
„Aukštaitijos verslo balsas“

Vyriausybė 2003-01-28 nutarimu Nr. 99 „Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 11-396) patvirtino Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarką (toliau - tvarka). Minėta tvarka taikoma įmonėms – pelno mokesčio mokėtojoms, apskaičiuojant nuo 2003 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio (ir vėlesnių mokestinių laikotarpių) apmokestinamąjį pelną. Jeigu įmonių mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, tai tvarkos nuostatos šioms įmonėms taikomas nuo 2003-01-01. Kitoms įmonėms, kurioms nustatytas kitoks mokestinis laikotarpis (nesutampa su kalendoriniais metais), ši tvarka taikoma nuo 2003 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio, o mokestiniu laikotarpiu, prasidėjusiu 2002 m. ir pasibaigusiu 2003 metais, komandiruočių sąnaudos iš pajamų atskaitomos pagal Vyriausybės 1996-01-23 nutarimu Nr. 120 „Dėl tarnybinių komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje“ (Žin., 1996, Nr. 9-225) ir Vyriausybės 1995-04-28 nutarimu Nr. 613 „Dėl tarnybinių komandiruočių į užsienį“ (Žin., 1995, Nr. Nr. 37-929) patvirtintas nuostatas.

Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 8 straipsnio 1 dalį (Žin., 2002, Nr. 73-3085) gyventojų gaunamos pajamos pripažįstamos jų gavimo momentu. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad neapmokestinamoms pajamoms priskiriamos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacijos, taip pat kompensacijos, kurių dydžiai nenustatyti, tačiau mokėjimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Vyriausybės nutarimuose (šioms kompensacijoms priskiriamos ir komandiruočių kompensacijos, kurių dydžiai atitinka iš pajamų atskaitomas komandiruočių sąnaudas, nustatytas Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkoje). Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 8, 17 straipsnių komentaras skelbiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos interneto svetainėje.

Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarka taikoma nustatant gyventojų neapmokestinamosioms pajamoms (pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punktą) priskiriamus komandiruočių kompensacijų dydžius. Todėl vadovaujantis Vyriausybės nutarimu Nr. 99 patvirtintos tvarkos nuostatomis, nuo 2003 m. spalio 1 dienos nustatomi skirtingi komandiruočių Lietuvos teritorijoje (Vyriausybės 2003-09-05 nutarimo Nr. 1133 redakcija, Žin., 2003, Nr. 86-3911) ir nuo 2003 m. spalio 4 dienos komandiruočių į užsienį (Vyriausybės 2003-10-01 nutarimo Nr. 1212 redakcija, Žin., 2003, Nr. 93-4222) kompensuojamų dienpinigių dydžiai. Paaiškiname svarbiausias nutarimo pakeitimo nuostatas.

Komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje metu komandiruočių kompensacijomis laikomi Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkoje, patvirtintoje šiuo nutarimu Nr. 99, ir Vyriausybės 1996 m. sausio 23 d. nutarime Nr. 120 nustatyto dydžio dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį neviršija 50 procentų darbuotojo mėnesinės algos ar valandinio tarifinio atlygio už faktiškai dirbtą laiką (šios nuostatos įsigaliojo nuo šių metų spalio 1 d.).

Nuo 2003 m. spalio 4 d. iki 2003 m. gruodžio 31 d. komandiruočių į užsienį kompensacijomis laikomi Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkoje, patvirtintoje šiuo nutarimu Nr. 99, ir Vyriausybės 1995 m. balandžio 28 d. nutarime Nr. 613 nustatyto dydžio dienpinigiai, kurių suma per mėnesį neviršija 50 procentų darbuotojo mėnesinės algos ar valandinio tarifinio atlygio už faktiškai dirbtą laiką tuo atveju, kai darbuotojo mėnesinė alga ar valandinis tarifinis atlygis už faktiškai dirbtą laiką neviršija minimaliosios mėnesinės algos arba minimaliojo valandinio atlygio. Vadinasi, jei siunčiamiems į užsienį įmonės darbuotojams nustatyta mėnesinė alga ar valandinis tarifinis atlygis yra ne didesnis (lygus ar mažesnis) už minimalią mėnesinę algą (šiuo metu nustatyta 450 Lt) ar minimalų valandinį atlygį (šiuo metu nustatyta 2,67 Lt), tai komandiruočių kompensacijoms priskiriama komandiruočių į užsienį dienpinigių suma negali būti didesnė kaip 50 proc. darbuotojo mėnesinės algos ar valandinio tarifinio atlygio už faktiškai dirbtą laiką. Tačiau netaikomi dienpinigių, priskiriamų komandiruočių kompensacijoms, apribojimai, jeigu siunčiamiems į užsienį darbuotojams už faktiškai dirbtą laiką mokamas atlyginimas yra didesnis už nustatytą minimalią mėnesinę algą (450 Lt) ar minimalų valandinį atlygį (2,67 Lt). Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2004 m. sausio 1 d. komandiruočių į užsienį kompensacijomis laikomi Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkoje, patvirtintoje šiuo nutarimu Nr. 99, ir Vyriausybės 1995 m. balandžio 28 d. nutarime Nr. 613 nustatyto dydžio dienpinigiai, kurių suma per mėnesį neviršija 50 procentų darbuotojo mėnesinės algos ar valandinio tarifinio atlygio už faktiškai dirbtą laiką tuo atveju, kai darbuotojo mėnesinė alga ar valandinis tarifinis atlygis už faktiškai dirbtą laiką neviršija minimaliosios mėnesinės algos arba minimaliojo valandinio atlygio, padauginto iš koeficiento 1,3.

Vaidevutė Kaušpėdienė
Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos
Švietimo ir konsultavimo skyriaus vyresnioji specialistė

Gruodis
2003-12-24
Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo taikymo
2003-12-16
Dėl kasos aparatų naudojimo
2003-12-09
Dėl pažymos apie gyventojui išmokėtas išmokas ir sumokėtą mokestį
2003-12-05
Mokesčių administravimas - ant permainų slenksčio
2003-12-03
Mokesčių lengvatos asmenims, mokantiems už studijas
2003-12-02
Dėl dienpinigių, priskiriamų komandiruočių kompensacijoms apmokestinimo
2003-12-01
Kaip mokėsime PVM, kai neliks muitų sienų
2003-12-01
Klausiate - atsakome
Daugiau
Aukštyn


Informacija mokesčių klausimais
 1882


 
© 2000-2010 Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos