http://www.vmi.lt/
  EN Turinys
Paieška
Naujienos
Juridiniams asmenims
Gyventojams
Mokesčiai, jų administravimas
Mano mokesčiai
TitulinisNaujienosMokesčių naujienosInformacinis pranešimas dėl Konsultacijų ir atsakymų į paklausimus teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių pakeitimo
MENU
VMI Naujienos
Mokesčių naujienos
Gyventojams
Juridiniams asmenims
Darbdaviams
Dėl mokesčio už aplinkos teršimą ir gamtos išteklių deklaracijų atnaujinimo
Informacija apie mokesčių mokėtojų pelno mokesčio deklaracijose dažniausiai daromas klaidas
Mokesčių administratorių įpareigojantys sprendimai (angl. Binding Ruling)
Dėl leidinio „Mokestinės procedūros Valstybinėje mokesčių inspekcijoje“ atnaujinimo
Dėl leidinio „Juridiniams asmenims apie nekilnojamojo turto mokestį“ atnaujinimo
Dėl viešbučio tipo ir specialaus apgyvendinimo paslaugų apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu
Dėl Mokesčių administravimo įstatymo 37¹ straipsnio komentaro (apibendrinto paaiškinimo)
Biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita – ir banke „Nordea“
Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio taikymo
Dėl individualios keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi veiklos
Dėl pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies komentaro
Dėl leidinio ,,Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai“ naujos redakcijos
Informacija dėl cigarečių akcizų tarifo ir turimų cigarečių inventorizavimo 2012 m. kovo 1 d.
Dėl leidinio
Dėl kai kurių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų pakeitimo
Dėl teikiamų tarpininkavimo paslaugų dėl vizų gavimo apmokestinimo PVM
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų pakeitimo
Dėl Pelno mokesčio įstatymo 21 str. 1 dalies ir 3 dalies 4.3.1 punkto 21 str. 4 dalies 4.3.3 ir 6.2.3 punktų,16 str. 2 dalies 2 punkto ir 43 str. 5 dalies komentarų
Dėl naujos metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U versijos (03) patvirtinimo ir formų užpildymo taisyklių išdėstymo nauja redakcija
Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 95 ir 96 straipsnių apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 32 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymo pakeitimo
Dėl PVM įstatymo 64 ir 66 straipsnių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo ir papildymo
Dėl Pelno mokesčio įstatymo 38-2 straipsnio 2 dalies, 50 straipsnio 1 dalies ir 53 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
Dėl Naujų mokesčių mokėtojų aptarnavimo apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose taisyklių pakeitimo
Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo, mokėjimo ir deklaravimo formų pildymo taisyklių pakeitimo įsigaliojus teisės aktų pakeitimams
Informacinis pranešimas dėl VMI prie FM viršininko įsakymo pakeitimo
Dėl žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos duomenų tikslinimo
Dėl Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymo pakeitimo
Informacinis pranešimas dėl mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formos pakeitimo
Dėl darbdavių savo darbuotojams išmokėtų individualios veiklos pajamų
Informacinis pranešimas dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio papildymo ir pakeitimo
Dėl Pelno mokesčio įstatymo 17 ir 21 straipsnių pakeitimų
Dėl alkoholinių gėrimų ir apdoroto tabako inventorizavimo
Informacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr.1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“ pakeitimo
Dėl PVM įstatymo 58 ir 60 straipsnių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo ir papildymo
Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 6, 12, 16 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo
Informacinis pranešimas dėl minimalaus fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo nuo 2013 metų
Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 29 ir 30 punktų apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo
Dėl prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo
Dėl PVM įstatymo 69 straipsni0 komentaro papildymo
Dėl informacinio pranešimo dėl VMI prie FM viršininko 2004-03-01 įsakymo Nr. VA-29 pakeitimo
Informacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo pakeitimo ir papildymo
Dėl informacinio pranešimo dėl įsakymo pripažinimo netekusiu galios
Dėl LR PVM įstatymo 88-1 straipsnio komentaro pakeitimo
Dėl Operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisyklių pakeitimo
Dėl Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių pakeitimo
Dėl šilumos energijos apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu
Mokesčių naujienos
2013 m. balandžio mėn. mokesčių kalendorius
2013 m. kovo mėn. mokesčių kalendorius
Informacinis pranešimas dėl metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracijos FR0531 formos ir jos priedų pildymo bei teikimo taisyklių pakeitimo
Informacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. Nutarimo Nr. 780 „Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl leidinio „Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai“
Naujausia informacija skelbiama naujiojoje VMI svetainėje
Leidiniai
Seminarai
Karjera
Viešieji pirkimai
Internete publikuojamų naujienų bei seminarų prenumerata
Renginiai
Mokesčių įstatymų komentarų projektai
Verslo priežiūros naujovės
Mažosios bendrijos mokesčiai
Rodyti naujienas susijusias:
VMI naujienos
Mokesčių naujienos
Leidiniai
Mokesčių kalendorius
Publikacijos spaudoje
Seminarai
Mokesčiai
Susijusios su
nuo:
iki:

   
Mokesčių naujienos
Informacinis pranešimas dėl Konsultacijų ir atsakymų į paklausimus teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių pakeitimo
2010-08-02

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad nuo 2010 m. liepos 27 d. įsigaliojo naujos redakcijos Konsultacijų ir atsakymų į paklausimus teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko      2007 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. VA-66 ,,Dėl Konsultacijų ir atsakymų į paklausimus teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 106-4364; 2010, Nr. 87-4630, toliau – Taisyklės).

Taisyklių esminiai papildymai ir pakeitimai:

1. Taisyklės papildytos dar vienu konsultavimo būdu. Mokesčių mokėtojai konsultuojami mokesčių mokėtojų seminaro metu. Pažymėtina, kad seminaro metu konsultacija teikiama tik į nesudėtingus paklausimus, susijusius su dėstoma tema. Seminaro metu konsultacija neteikiama į paklausimus, kuriems atsakyti trūksta papildomos informacijos, reikia išsiaiškinti tam tikras aplinkybes ir panašiai (Taisyklių 35 punktas).

2. Dėl išankstinio registravimosi žodinei konsultacijai. Paklausėjui iš anksto registruojantis žodinei konsultacijai (atvykus į Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI prie FM ar aptarnaujančią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – AVMI)) konsultuotis žodžiu) per VMI prie FM interneto www.vmi.lt skyrelį „El. paslaugos/Registracija į žodines konsultacijas“, būtina nurodyti visus privalomus laukus (Taisyklių 7 ir 8 punktai).

3. Dėl konsultacijos teikimo į fizinio asmens rašytinį paklausima. Taisyklių 36.1 punktas, reglamentuojantis, kokius duomenis turi nurodyti fizinis asmuo, teikdamas rašytinius paklausimus, papildytas nuostata, pagal kurią į fizinio asmens paklausimą raštu teikiama tik bendro pobūdžio konsultacija (nesietina su informacija apie paklausėją, kurių laikymą paslaptyje Valstybinė mokesčių inspekcija privalo užtikrinti) mokesčių teisės aktų nuostatų taikymo klausimais.

4. Dėl rašytinių paklausimu, gautų elektroniniu paštu. Pažymėtina, kad rašytiniai paklausimai, atsiųsti VMI prie FM elektroniniu paštu ne per VMI prie FM interneto www.vmi.lt skyrelį „El. paslaugos/Elektroniniai paklausimai“, nenagrinėjami, išskyrus užsienio paklausėjų pateiktus rašytinius paklausimus. Tokie paklausimai grąžinami paklausėjui ir nurodoma grąžinimo priežastis (Taisyklių 41 punktas).

5. Dėl VMI prie FM gautų paklausimų iš paklausėjų, kurių netenkina AVMI atsakymai. Paklausėjai, kurių iš AVMI konsultuojančio padalinio gauta konsultacija netenkina, kreipdamiesi pakartotinės konsultacijos į VMI prie FM turi:

— pateikti paklausimo ir iš AVMI konsultuojančio padalinio gautos konsultacijos kopijas, – kai netenkina AVMI raštu suteikta konsultacija,

— nurodyti konsultavusio valstybės tarnautojo ar darbuotojo vardą, pavardę ir aprašyti žodinės konsultacijos turinį, – kai netenkina AVMI suteikta žodinė konsultacija (atvykus į AVMI konsultuotis žodžiu),

— nurodyti tikslią kreipimosi telefonu datą, laiką ir telefono numerį, iš kurio buvo skambinta, – kai netenkina VMI prie FM Mokesčių informacijos skyriaus (MIC) suteikta konsultacija (Taisyklių 51 punktas).

6. Dėl pakartotinio paklausimo. Paklausėjui pakartotinai kreipiantis į VMI prie FM konsultacijos (Taisyklių 23.1 punktas) tuo pačiu klausimu nenurodžius naujų aplinkybių, jis informuojamas apie tuo klausimu jau suteiktą konsultaciją ir apie tai, kad pakartotinai konsultacija neteikiama. Jeigu pakartotinai kreipdamasis paklausėjas nurodo naujas aplinkybes, tai toks paklausimas persiunčiamas pirmą kartą konsultaciją suteikusiam konsultuojančiam padaliniui ir kartu apie tai raštu pranešama paklausėjui bei paaiškinama persiuntimo priežastis (Taisyklių 44 punktas).

7. Dėl konsultavimo telefonu. Telefonu konsultuoja tik Mokesčių informacijos skyrius (MIC), išskyrus Taisyklių 40 punktą, kuriame nustatyta, kad VMI prie FM arba AVMI konsultuojantis padalinys, kuriam pagal kompetenciją priklauso atsakyti į elektroniniu paštu gautus nesudėtingus paklausimus, paklausėjo pageidavimu konsultacijas gali suteikti paklausėjo nurodytu telefonu, tačiau tik tuo atveju, jeigu konsultuojant nebus atskleidžiama paslaptyje laikoma informacija apie mokesčių mokėtoją.

8. Dėl didžiųjų mokesčių mokėtojų konsultavimo žodžiu (atvykus į VMI prie FM). Atkreiptinas dėmesys į Taisyklių 65 punktą, pagal kurį didieji mokesčių mokėtojai pageidaujantys tiesiogiai atvykti konsultuotis į VMI prie FM, turi iš anksto telefonu suderinti konsultacijos datą ir laiką su VMI prie FM Didžiųjų mokesčių mokėtojų departamentu. Jeigu didysis mokesčių mokėtojas pageidauja konsultuotis su VMI prie FM Teisės departamentu, tai konsultacijos datą ir laiką turi derinti su VMI prie FM Teisės departamentu.

Informaciją parengė
Teisės departamentas

Mokesčių naujienos
2013-05-29
Informacinis pranešimas dėl gyventojų turto deklaravimo įstatymo ir gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo
2013-05-23
Naujausia informacija skelbiama naujiojoje VMI svetainėje
2013-05-21
Dėl pelno mokesčio įstatymo 11 straipsnio 4 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) papildymo
2013-05-21
Dėl PVM įstatymo 19 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo
2013-05-17
Dėl PVM įstatymo 15 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo
2013-05-17
Dėl paramos teikimo ir panaudojimo kontrolės
2013-05-09
Dėl Mokesčių administravimo įstatymo 104-2 komentaro (apibendrinto paaiškinimo)
2013-04-25
Dėl PVM įstatymo 64 straipsnio 5 dalies komentaro pakeitimo
2013-04-24
Dėl investicinio projekto (PMĮ 46-1 str.)
2013-04-08
Dėl Mokesčių administravimo įstatymo komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo (papildymo)
Daugiau
Aukštyn


Informacija mokesčių klausimais
 1882


 
© 2000-2010 Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos