http://www.vmi.lt/
  ENTurinys
Paieška
El. paslaugos
Juridiniams asmenims
Gyventojams
Mokesčiai, jų administravimas
Mano mokesčiai
TitulinisEl. paslaugosEl. deklaravimas
MENU
El. deklaravimas
Mokesčių mokėtojų dažniausiai daromos klaidos
Pažymų užsakymas ir prašymų teikimas
Elektroniniai paklausimai
Speciali el. paslaugų apmokestinimo schema
Anoniminė anketa
TIN ES valstybėse narėse
VMI elektroninės paslaugos
Viešosios ir administracinės paslaugos
Juridinio asmens pranešimas apie jo duomenų MMR papildymą (pakeitimą)
El. deklaravimas

Informacija atnaujinta
2012-08-01


Elektroninio deklaravimo sistema (toliau — EDS) suteikia fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau — asmuo) galimybę pateikti mokesčių deklaracijas elektroniniu būdu (internetu, elektroniniu paštu arba betarpiškai apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI) mokesčių mokėtojų aptarnavimo padalinio darbuotojui kompiuterinėje duomenų laikmenoje (diskelyje arba kompaktinėje plokštelėje)

  • asmuo, sėkmingai pateikęs deklaraciją elektroniniu būdu, neturi teikti šios Deklaracijos atspausdintos popieriuje;
  • elektroniniu būdu pateikta deklaracija turi tokią pat juridinę galią, kaip Asmens pasirašyta ir įprasta tvarka pateikta deklaracija.

Naudojimosi EDS privalumai

  • Galite pildyti ir teikti deklaracijas bet kuriuo paros metu;
  • Jums nereikia vykti į AVMI teritorinį skyrių ir teikti deklaracijas atspausdintas popieriuje;
  • Gaunate patogias deklaracijų pildymo ir tikrinimo priemones bei galimybę deklaracijas pildyti interaktyviai (on-line) arba atsiųsti jas elektroniniu paštu;
  • Operatyviai gausite elektroninį pranešimą apie deklaracijos priėmimo rezultatus arba pateiktoje deklaracijoje rastas klaidas (neatitikimus);
  • Pateikę teisingai užpildytą deklaraciją elektroniniu būdu, Jūs turėsite galimybę greičiau susigrąžinti sumokėtą pajamų mokestį ar PVM permoką.


Teisinė informacija


Papildoma informacija

Norint pradėti dokumentus teikti elektroniniu būdu, reikia su mokesčių administratoriumi sudaryti dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartį. Dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartis su mokesčių mokėtoju gali būti sudaroma šiais būdais:

·          fiziniams asmenims – elektroniniu būdu arba raštu, atvykus į AVMI;
·          juridiniams asmenims – raštu, atvykus į AVMI.

Norint sutartį sudaryti elektroniniu būdu, reikia... 

Norint sutartį sudaryti raštu, reikia...

Dėmesio! Norint pakeisti šiuo metu galiojančius EDS vartotojus, suteikti teises naujiems vartotojams ar atlikti kitus mokesčių mokėtojo sutarties pakeitimus (jeigu tokie pakeitimai po 2010 metų liepos 30 d. yra daromi pirmą kartą), reikia sudaryti naują sutartį ir tiek sutarties priedų, kiek vartotojų atstovaus mokesčių mokėtoją. Fiziniai asmenys tai gali padaryti elektroniniu būdu (prisijungę prie EDS), juridiniai asmenys sutartį su apskrities valstybine mokesčių inspekcija turi sudaryti raštu. Pagal naująją tvarką sudarytose sutartyse (jų prieduose), EDS vartotojams galima suteikti daugiau teisių sistemoje.

Jeigu mokesčių mokėtojui nėra poreikio keisti iki 2010 m. liepos 30 d. sudarytos sutarties, tai jo vartotojai dokumentus teikia senąja tvarka.

Norėdami raštu sudaryti arba pakeisti sutartį, galite užpildyti sutarties ir / arba jos priedo projektą ir tiesiogiai arba paštu atsiųsti jį apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai. Kokiu adresu galima pateikti dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartį?

Norint atsisakyti kito mokesčių mokėtojo suteiktų teisių, galima:

·        Elektroninio deklaravimo sistemoje pasirinkus konkretų mokesčių mokėtoją, skiltyje „Mano informacija“ / „Nustatymai“ / „Mokėtojo nustatymai“ / „Atstovavimo teisės“ spustelti mygtuką „Atsisakyti suteiktų teisių“ arba
·        Apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti prašymą.


Instrukcijos
 
Dokumentų pildymo priemonės Abbyy eFormFiller 2.5 vartotojo vadovas.

MXFD struktūros aprašymas.

FFDATA struktūros aprašymas.

Kaip prie EDS prisijungti per elektroninius bankus sužinosite čia.


Kaip elektroniniu būdu galima pateikti dokumentą?

* reikalingi specialūs nustatymai.


Kaip sužinoti, kad teikimas elektroniniu būdu pavyko?

Apie deklaracijos priėmimą EDS ir jos apdorojimo rezultatus asmuo gali sužinoti:

  • savo vardu prisijungęs prie EDS ir skyrelyje „Deklravimo istorija“ patikrinti deklaracijos priėmimo EDS faktą;
  • asmuo papildomai gali būti informuojamas jo nurodytu elektroniniu paštu, jeigu informavimo elelktroniniu paštu nustatymus yra pasirinkęs.

Galimi failų statusai elektroninio deklaravimo sistemoje
Galimi dokumentų statusai Elektroninio deklaravimo sistemoje

Daugiau informacijos rasite Elektroninio deklaravimo sistemos svetainėje  

Aukštyn


Informacija mokesčių klausimais
 1882


 
© 2000-2010 Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos