http://www.vmi.lt/
  EN Turinys
Paieška
Juridiniams asmenims
Gyventojams
Mokesčiai, jų administravimas
Mano mokesčiai
TitulinisMokesčiai, jų administravimasPelno mokestis
Pelno mokestis
Teisės aktai
Komentarai ir paaiškinimai
Leidiniai
Bendra informacija
Mokesčių mokėtojų grupėsDaugiau
Ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys
Žemės ūkio bendrovės ir kooperatyvai
Individualios įmonės ir ūkinės bendrijos
Dalykinės temosDaugiau
Pajamos
Sąnaudos ir atskaitymai
Turtas
Nuostolių perkėlimas
Mokesčio tarifai
Naujienos
2013-05-21 Dėl pelno mokesčio įstatymo 11 straipsnio 4 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) papildymo
2013-05-17 Dėl paramos teikimo ir panaudojimo kontrolės
2013-04-24 Dėl investicinio projekto (PMĮ 46-1 str.)
2013-04-05 Mokestinių nuostolių perkėlimo ypatumai (reorganizavimo, perleidimo, pertvarkymo ir likvidavimo atvejai)
2013-03-19 Informacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. Nutarimo Nr. 780 „Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Daugiau
KLAUSIMAI ATSAKYMAI
Kaip taikomos PMĮ 30 straipsnio nuostatos, t. y. kokią nuostolio dalį vienetas gali laikyti perkeltina į kitus mokestinius laikotarpius, jei tarp grupės vienetų buvo atlikti nuostolių perdavimo veiksmai, vadovaujantis PMĮ 56-1 straipsnio nuostatomis ?
PMĮ 56-1 str. 8 dalyje nustatyta, kad vienetas šiame straipsnyje nustatyta tvarka už mokestinį laikotarpį apskaičiuotų mokestinių nuostolių perduoti negali, jeigu apmokestinamojo pelno apskaičiavimo...
Pagal PMĮ 56-1 str. 5 dalį paaiškėjus, kad mokestiniai nuostoliai buvo apskaičiuoti neteisingai, turi būti atitinkamai padidinta mokestinius nuostolius perėmusio Lietuvos vieneto dėl tokio perėmimo...
Avansinį pelno mokestį galima skaičiuoti dviem būdais: pagal praėjusių metų veiklos rezultatus arba pagal numatomą einamųjų mokestinių metų pelno mokesčio sumą. Kada galima rinktis ir keisti avansinio pelno mokesčio mokėjimo būdą?
Ar galima anuliuoti avansinio pelno mokesčio deklaraciją, jeigu buhalteris suklydo ir, vadovaudamasis Pelno mokesčio įstatymo 47 str. 5 dalimi man, kad įmonei nereikia deklaruoti ir mokėti avansinio pelno mokesčio?
Daugiau
Įrašų su šiuo mokesčiu nerasta.
Daugiau
Mokesčių mokėtojų dažniausiai daromos klaidos
2006 mokestinių metų PLN204 ir PLN204A deklaracijose dažniausiai daromos klaidos
2007 m. pelno mokesčio deklaracijose dažniausiai daromos klaidos
Avansinio pelno mokesčio deklaracijoje (FR0430) dažniausiai daromos klaidos
Metinėse pelno mokesčio deklaracijų formose PLN204, PLN204A, PLN204N ir PLN204U dažniausiai daromos klaidos (2008 mokestiniai metai)
Duomenų bazės
Seminarai
Atsiprašome, su šiuo mokesčiu susiję seminarai šiuo metu neorganizuojami.
Daugiau
Aukštyn


Informacija mokesčių klausimais
 1882


 
© 2000-2010 Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos