http://www.vmi.lt/
  EN Turinys
Paieška
Juridiniams asmenims
Gyventojams
Mokesčiai, jų administravimas
Mano mokesčiai
TitulinisMokesčiai, jų administravimasGyventojų pajamų mokestisDalykinės temosKai kurių pajamų rūšių apmokestinimo ypatumai
Akcizai
Atskaitymai nuo pajamų pagal LR miškų įstatymą
Atskaitymai nuo pajamų pagal LR kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą
Gyventojų pajamų mokestis
Bendra informacija
Dalykinės temos  
Dažniausiai daromos klaidos
Mokesčių mokėtojų grupės
Įmokos į Garantinį fondą
Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis
Konsulinis mokestis
Loterijų ir azartinių lošimų mokestis
Mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą
Mokestis už aplinkos teršimą
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise
Mokestis už valstybinius gamtos išteklius
Naftos ir dujų išteklių mokestis
Paveldimo turto mokestis
Pelno mokestis
Pridėtinės vertės mokestis (PVM)
Privalomojo sveikatos draudimo įmokos
Socialinis mokestis
Valstybės rinkliava
Žyminis mokestis
Žemės mokestis
Mokesčių administravimas
Cukraus bei perdirbtų produktų perteklinių atsargų vienkartinis mokestis
Nekilnojamojo turto mokestis
Mokesčių administravimas
Atsiskaitymai už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais
Mokestis už aplinkos teršimą gaminių ir pakuočių atliekomis
Verslo liudijimo įsigijimas

Informacija atnaujinta
2012-02-14


Dėl verslo liudijimo įsigijimo galima kreiptis į:

gyvenamosios vietos apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – AVMI),  kurios veiklos teritorijoje yra nuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinė gyvenamoji vieta ar Lietuvoje turinčio gyvenamąją vietą nenuolatinio Lietuvos gyventojo gyvenamoji vieta, kai veiklą numatoma vykdyti neribojant veiklos teritorijos arba visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus m. savivaldybes ir Marijampolės bei  Neringos savivaldybių teritorijas

veiklos vykdymo vietos AVMI, kai gyventojas (tiek nuolatinis, tiek nenuolatinis Lietuvos gyventojas) veiklą pageidauja vykdyti konkrečios savivaldybės teritorijoje

bet kurią AVMI, kai nenuolatinis Lietuvos gyventojas, neturintis gyvenamosios vietos Lietuvoje, pageidauja veiklą vykdyti neribojant veiklos teritorijos arba visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus m. savivaldybes ir Marijampolės bei  Neringos savivaldybių teritorijas

Tačiau Valstybinėje mokesčių inspekcijoje įgyvendintas vieno langelio principas, todėl gyventojai dėl verslo liudijimo įsigijimo gali kreiptis į bet kurią TVMI.

Detali informacija apie dokumentus, kuriuos gyventojas turi pateikti norėdamas įsigyti verslo liudijimą pateikta leidinyje „Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė

Verslo liudijimai gali būti išduodami pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, kuris negali būti ilgesnis kaip iki tų pačių kalendorinių metų pabaigos.

Prekybos verslo liudijimai išduodami pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, skaičiuojamam dienomis. Trumpiausias laikotarpis yra viena diena.

Paslaugų ir gamybos verslo liudijimai išduodami pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip kalendoriams metams ir ne trumpiau kaip 5 kalendorinėms dienoms, kurios neprivalo eiti paeiliui, t.y. gyventojas gali pasirinkti veiklą vykdyti bet kokias kalendorinių metų 5 dienas.

Gyventojo pageidavimu verslo liudijimas, išduotas laikotarpiui trumpesniam nei iki metų pabaigos arba laikotarpiui su tarpais, sumokėjus papildomą pajamų mokestį, gali būti pratęstas.

Nuo 2012-01-01 verslo liudijime gali būti įrašomas vienas iš šių fizinių asmenų: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas ar rūpintojas (iki 2011-12-31 veikloje galinčių dalyvauti šeimos narių skaičius ribojamas nebuvo), tačiau iš veiklos, kuriai buvo išduotas verslo liudijimas, gautas pajamas turi deklaruoti verslo liudijimą įsigijęs gyventojas. Verslo liudijime nurodytas asmuo turi teisę dalyvauti gyventojo vykdomoje veikloje, kuriai išduotas verslo liudijimas.

TEISINĖ INFORMACIJA


Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085) 2 str. 30 dalis, 26 straipsnis

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 112-4992)

Komentarai

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo apibendrintas komentaras (žr. 2 str. 30 d. ir 26 str. komentarą)

LEIDINIAI


Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė 

Aukštyn


Informacija mokesčių klausimais
 1882


 
© 2000-2010 Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos