http://www.vmi.lt/
  EN Turinys
Paieška
Juridiniams asmenims
Gyventojams
Mokesčiai, jų administravimas
Mano mokesčiai
TitulinisMokesčiai, jų administravimasGyventojų pajamų mokestisDalykinės temosKai kurių pajamų rūšių apmokestinimo ypatumai
Akcizai
Atskaitymai nuo pajamų pagal LR miškų įstatymą
Atskaitymai nuo pajamų pagal LR kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą
Gyventojų pajamų mokestis
Bendra informacija
Dalykinės temos  
Dažniausiai daromos klaidos
Mokesčių mokėtojų grupės
Įmokos į Garantinį fondą
Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis
Konsulinis mokestis
Loterijų ir azartinių lošimų mokestis
Mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą
Mokestis už aplinkos teršimą
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise
Mokestis už valstybinius gamtos išteklius
Naftos ir dujų išteklių mokestis
Paveldimo turto mokestis
Pelno mokestis
Pridėtinės vertės mokestis (PVM)
Privalomojo sveikatos draudimo įmokos
Socialinis mokestis
Valstybės rinkliava
Žyminis mokestis
Žemės mokestis
Mokesčių administravimas
Cukraus bei perdirbtų produktų perteklinių atsargų vienkartinis mokestis
Nekilnojamojo turto mokestis
Mokesčių administravimas
Atsiskaitymai už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais
Mokestis už aplinkos teršimą gaminių ir pakuočių atliekomis
Pajamų mokesčio dydžiai

Informacija atnaujinta
2012-08-30

Gyventojui, įsigyjančiam verslo liudijimą konkretus pajamų mokesčio dydis už verslo liudijimą apskaičiuojamas atsižvelgiant į ketinamos vykdyti veiklos trukmę, savivaldybės tarybos patvirtintus atitinkamos veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotus pajamų mokesčio dydžius (tarifus) bei konkrečias verslo liudijimą įsigyjančiam gyventojui pritaikytas lengvatas jų trukmę.  

Fiksuoto pajamų mokesčio dydžius nustato savivaldybių tarybos, tačiau šie dydžiai negali būti mažesni už pajamų mokestį, apskaičiuotą GPMĮ 6 str. 4 dalyje nustatyta tvarka (toliau – minimalus fiksuoto pajamų mokesčio dydis).

2010 metams savivaldybių tarybų nustatytas minimalus fiksuoto pajamų mokesčio dydis negali būti mažesnis už pajamų mokestį, apskaičiuojamą 12 MMA, galiojusių 2009 m. spalio 1 d. (800 Lt) sumai pritaikius 15 procentų tarifą.

2011 metams minimalus fiksuoto pajamų mokesčio dydis apskaičiuojamas nuo vienos MMA, galiojusios 2010 m. spalio 1 d. (800 Lt) pritaikius mokestinio laikotarpio, kuriam įsigyjamas verslo liudijimas sausio 1 d. galiojantį GPMĮ 6 str. 1 dalyje nurodytą pajamų mokesčio tarifą (15 proc.). 2011 m. minimalus fiksuoto pajamų mokesčio dydis – 120 Lt.

2012 ir vėlesniems metams savivaldybių tarybų nustatytas minimalus fiksuoto pajamų mokesčio dydis apskaičiuojamas 12 MMA, galiojančių mokestinio laikotarpio, einančio prieš mokestinį laikotarpį, kuriam įsigyjamas verslo liudijimas, spalio 1 d., sumai pritaikius mokestinio laikotarpio, kuriam įsigyjamas verslo liudijimas sausio 1 d. galiosiantį GPMĮ 6 str. 1 dalyje nurodytą pajamų mokesčio tarifą (t. y. apskaičiuojamas ta pačia tvarka, kaip ir 2010 metams).

Apskaičiuojant 2012 m. minimalų fiksuotą pajamų mokesčio dydį taikomas 2011 m. spalio 1 d. galiojęs 800 Lt MMA dydis ir 2012 metų sausio 1 d. esantis gyventojų pajamų mokesčio tarifas 15 procentų. 2012 m.  minimalus fiksuoto pajamų mokesčio dydis yra 1440 Lt.

Nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. nustatytas 850 Lt MMA dydis, todėl 2013 m. minimalus fiksuoto pajamų mokesčio dydis bus 1530 litų (jei 2012 m. spalio 1 d. MMA dydis bus 850 Lt bei 2013 m. sausio 1 d. gyventojų pajamų mokesčio tarifas – 15 procentų (850x12x15 proc.). Vadinasi, 2013 m. mokestiniam laikotarpiui savivaldybių tarybos negalės šio dydžio nustatyti mažesnio nei 1530 litų.

Savivaldybių tarybos turi teisę nustatyti mažesnį fiksuoto dydžio pajamų mokestį:
                     
1) neįgaliesiems asmenims, asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tėvams (įtėviams), auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių ar aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, tėvams (įtėviams), auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), kuris (kuri) vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį, jeigu šis mokosi dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje, profesinės ar aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje, augina vienas (viena), bendrojo lavinimo, profesinių, aukštųjų mokyklų dieninių skyrių moksleiviams ir studentams, taip pat bedarbiams, kurie nustatyta tvarka įregistruoti teritorinėse darbo biržose;

2) asmenims, įsigyjantiems verslo liudijimą verstis verslo liudijime nurodytos rūšies veikla visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir Marijampolės bei Neringos savivaldybių teritorijas, arba konkrečios savivaldybės teritorijoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir Marijampolės bei Neringos savivaldybių teritorijas;

3) asmenims, įsigyjantiems verslo liudijimą verstis tradicinių amatų veikla;

4) asmenims, kurie laikotarpiu, kuriam įsigyjamas verslo liudijimas, gauna su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų.


Verslo liudijimų tarifai:

TEISINĖ INFORMACIJA


Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085) 26 straipsnis

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 112-4992)

Komentarai

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo apibendrintas komentaras (žr. 26 str. komentarą)

LEIDINIAI


Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė

Aukštyn


Informacija mokesčių klausimais
 1882


 
© 2000-2010 Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos