http://www.vmi.lt/
  EN Turinys
Paieška
Juridiniams asmenims
Gyventojams
Mokesčiai, jų administravimas
Mano mokesčiai
TitulinisMokesčiai, jų administravimasPridėtinės vertės mokestis (PVM)Dalykinės temosPaslaugos
Akcizai
Atskaitymai nuo pajamų pagal LR miškų įstatymą
Atskaitymai nuo pajamų pagal LR kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą
Gyventojų pajamų mokestis
Įmokos į Garantinį fondą
Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis
Konsulinis mokestis
Loterijų ir azartinių lošimų mokestis
Mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą
Mokestis už aplinkos teršimą
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise
Mokestis už valstybinius gamtos išteklius
Naftos ir dujų išteklių mokestis
Paveldimo turto mokestis
Pelno mokestis
Pridėtinės vertės mokestis (PVM)
Bendra informacija
Mokesčių mokėtojų grupės
Dalykinės temos  
Dažniausiai daromos klaidos
Privalomojo sveikatos draudimo įmokos
Socialinis mokestis
Valstybės rinkliava
Žyminis mokestis
Žemės mokestis
Mokesčių administravimas
Cukraus bei perdirbtų produktų perteklinių atsargų vienkartinis mokestis
Nekilnojamojo turto mokestis
Mokesčių administravimas
Atsiskaitymai už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais
Mokestis už aplinkos teršimą gaminių ir pakuočių atliekomis
Vežimo paslaugos, jų teikimo vieta

Informacija atnaujinta
2010-12-01


PVM mokėtojas, teikiantis vežimo paslaugas (įskaitant papildomas vežimo ar atstovavimo paslaugas) ir norėdamas šias paslaugas teisingi apmokestinti PVM,   turėtų dėmesį atkreipti į šiuos pagrindinius momentus:

kokia yra teikiama paslauga – keleivių vežimo, prekių vežimo,  papildomos vežimo paslaugos, ar  atstovavimo (agento) paslaugos, kai atstovaujama įsigyjant ar teikiant prekių vežimo arba papildomas vežimo paslaugas;

ar teikiama paslauga yra Lietuvos Respublikos PVM objektas,  ypač atkreipiant dėmesį į tai, kur yra paslaugos suteikimo vieta – ar šalies teritorijoje (Lietuvoje), ar  už jos ribų (PVM įstat. 3, 13 str.);

kokiu PVM tarifu turi būti apmokestinama teikiama paslauga (PVM įstat.. 19 , 45str.);

ar paslaugos teikėjas ir  pirkėjas (užsakovas) yra Lietuvos PVM mokėtojai ar kitos ES valstybės narės;

nustatoma, kas privalo apskaičiuoti pardavimo PVM ir daryti atskaitą už teikiamas paslaugas – paslaugų teikėjas, ar pirkėjas (PVM įstat. 95 str.).

TEISINĖ INFORMACIJA


Įstatymo straipsniai

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (Žin., 2002, Nr. 35-1271;  2004, Nr. 17-505) 3, 13, 45 straipsniai, 95 str. 2 d.

Komentarai ir paaiškinimai

PVM įstatymo 13 str., 45 str., 95 str. 2 d. komentaras

LEIDINIAI


Vežėjams, PVM mokėtojams, apie pridėtinės vertės mokestį 

Aukštyn


Informacija mokesčių klausimais
 1882


 
© 2000-2010 Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos