http://www.vmi.lt/
  EN Turinys
Paieška
Juridiniams asmenims
Gyventojams
Mokesčiai, jų administravimas
Mano mokesčiai
TitulinisMokesčiai, jų administravimasMokesčių administravimasMokestinių nepriemokų išieškojimas6. Mokesčio bei su juo susijusių sumų sumokėjimas už mokesčių mokėtoją
Akcizai
Atskaitymai nuo pajamų pagal LR miškų įstatymą
Atskaitymai nuo pajamų pagal LR kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą
Gyventojų pajamų mokestis
Įmokos į Garantinį fondą
Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis
Konsulinis mokestis
Loterijų ir azartinių lošimų mokestis
Mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą
Mokestis už aplinkos teršimą
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise
Mokestis už valstybinius gamtos išteklius
Naftos ir dujų išteklių mokestis
Paveldimo turto mokestis
Pelno mokestis
Pridėtinės vertės mokestis (PVM)
Privalomojo sveikatos draudimo įmokos
Socialinis mokestis
Valstybės rinkliava
Žyminis mokestis
Žemės mokestis
Mokesčių administravimas
Mokesčių pakeitimai
Mokesčių administravimo įstatymas
Mokesčio apskaičiavimas ir perskaičiavimas
Mokesčių mokėtojų atsakomybė
Mokesčių mokėtojų teisės ir pareigos
Mokestinių nepriemokų išieškojimas  
Mokestinis patikrinimas
Mokestinis tyrimas
Informacija juridiniams asmenims, turintiems likviduojamo statusą
Kasos aparatų ir grynųjų pinigų priėmimo dokumentų naudojimas
Mokesčių administratoriaus teisės ir pareigos
Mokesčių deklaracijų teikimas
Mokesčių administratoriaus priimtų sprendimų apskundimo tvarka
Cukraus bei perdirbtų produktų perteklinių atsargų vienkartinis mokestis
Nekilnojamojo turto mokestis
Mokesčių administravimas
Atsiskaitymai už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais
Mokestis už aplinkos teršimą gaminių ir pakuočių atliekomis
6. Mokesčio bei su juo susijusių sumų sumokėjimas už mokesčių mokėtoją

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 63-2243)

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2006 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. VA-6 „Dėl Mokesčio ir su juo susijusių sumų sumokėjimo už mokesčių mokėtoją tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių VMI prie FM viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2006, Nr. 16-570).

Kaip numatyta MAĮ 83 str. 3 dalyje, mokestį ir su juo susijusias sumas (taip pat ir mokestinę nepriemoką) už mokesčių mokėtoją gali sumokėti tretieji asmenys VMI prie FM nustatyta tvarka.

Asmuo mokestį už mokesčių mokėtoją turi sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Asmuo (išskyrus asmenį, mokestį už mokesčių mokėtoją mokantį pagal pavedimo sutartį) mokėjimo nurodyme turi įrašyti 8240 įmokos kodą („Lietuvos juridinio ar fizinio asmens įmoka už mokesčių mokėtoją“) iš VMI prie FM viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus bendru 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 patvirtinto „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ (Žin., 2003, Nr. 23-982; 2011, Nr. 55 -2686).

Asmuo arba mokesčių mokėtojas (išskyrus atvejus, kai asmuo mokestį už mokesčių mokėtoją moka pagal pavedimo sutartį) Valstybinei mokesčių inspekcijai turi pateikti tinkamai užpildytą VMI prie FM nustatytą Prašymo ir sutikimo įskaityti sumokėtą sumą PRC902 formą.

Asmuo, mokestį už mokesčių mokėtoją mokantis pagal pavedimo sutartį, mokėjimo nurodymo „Įmokos kodas“ laukelyje turi įrašyti mokamo mokesčio įmokos kodą iš Sąrašo, o „Mokėjimo paskirtis“ laukelyje turi įrašyti mokesčių mokėtojo kodą ir pavadinimą, jeigu mokesčių mokėtojas yra juridinis asmuo, arba mokesčių mokėtojo asmens kodą, vardą ir pavardę, jeigu mokesčių mokėtojas yra fizinis asmuo.

Asmuo, mokantis už mokesčių mokėtoją mokestį pagal pavedimo sutartį, Valstybinei mokesčių inspekcijai turi pateikti pavedimo sutarties kopiją.

 
Informacijos atnaujinimo data: 2012-08-07

Aukštyn


Informacija mokesčių klausimais
 1882


 
© 2000-2010 Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos