http://www.vmi.lt/
  EN Turinys
Paieška
Juridiniams asmenims
Gyventojams
Mokesčiai, jų administravimas
Mano mokesčiai
TitulinisJuridiniams asmenimsPradedančiam verslininkuiApskaitos tvarkymasPelno nesiekiančių juridinių asmenų apskaitos tvarkymas
Juridiniams asmenims
Pradedančiam verslininkui
Apskaitos tvarkymas  
Mokesčių mokėjimas ir grąžinimas
Registravimasis mokesčių mokėtoju
Registravimasis PVM mokėtoju
Norintiems steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį
Norintiems registruotis registruotų gavėjų sąraše
Darbdaviams
Pelno nesiekiančių juridinių asmenų apskaitos tvarkymas

Informacija atnaujinta
2009-10-27


Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys (visuomeninės organizacijos, viešosios įstaigos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai ir t.t.) buhalterinę apskaitą privalo tvarkyti vadovaudamiesi:

  1. Buhalterinės apskaitos įstatymu (2001-11-06 įstatymas Nr. IX-574).
  2. Finansų ministro 2004-11-22 įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 171–6342, taikomas rengiant 2005 ir vėlesnių finansinių metų atskaitomybę). Jeigu finansinė atskaitomybė, parengta taikant bendruosius apskaitos principus ir šias taisykles, teisingai neparodo ūkio subjekto turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų, ūkio subjektas vadovaujasi atitinkamais Verslo apskaitos standartais (www.aat.lt) ir apie tai nurodo aiškinamajame rašte.

Viešosios sveikatos priežiūros įstaigos buhalterinę apskaitą privalo tvarkyti vadovaujantis Finansų ministro 2004-12-30 įsakymu Nr.1K-417 „Dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 2-22; 2005, Nr. 9).

Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys taip pat privalo vadovautis tokiais teisės aktais:

  1. Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“.
  2. Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“.


Informacija mokesčių klausimais
 1882


 
© 2000-2010 Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos