http://www.vmi.lt/
  EN Turinys
Paieška
Juridiniams asmenims
Gyventojams
Mokesčiai, jų administravimas
Mano mokesčiai
TitulinisMokesčiai, jų administravimasGyventojų pajamų mokestisDalykinės temosIndividualios veiklos pajamų apmokestinimas
Akcizai
Atskaitymai nuo pajamų pagal LR miškų įstatymą
Atskaitymai nuo pajamų pagal LR kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą
Gyventojų pajamų mokestis
Bendra informacija
Dalykinės temos  
Dažniausiai daromos klaidos
Mokesčių mokėtojų grupės
Įmokos į Garantinį fondą
Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis
Konsulinis mokestis
Loterijų ir azartinių lošimų mokestis
Mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą
Mokestis už aplinkos teršimą
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise
Mokestis už valstybinius gamtos išteklius
Naftos ir dujų išteklių mokestis
Paveldimo turto mokestis
Pelno mokestis
Pridėtinės vertės mokestis (PVM)
Privalomojo sveikatos draudimo įmokos
Socialinis mokestis
Valstybės rinkliava
Žyminis mokestis
Žemės mokestis
Mokesčių administravimas
Cukraus bei perdirbtų produktų perteklinių atsargų vienkartinis mokestis
Nekilnojamojo turto mokestis
Mokesčių administravimas
Atsiskaitymai už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais
Mokestis už aplinkos teršimą gaminių ir pakuočių atliekomis
Individualios veiklos pajamų apmokestinimas

Informacija atnaujinta
2010-01-05


1. Įsigalioja GPMĮ 3 straipsnio, 8 str. 1, 5, 6 dalių, 7 str. 2 dalies, 131 str. 3 dalies, 16 str. 1 d. 3 punkto ir 2 dalies, 30 str. 1, 2 ir 3 dalių, 18 ir 181 straipsnių nuostatos, susijusios su pajamų ir leidžiamų atskaitymų pripažinimu pagal kaupimo apskaitos principą (įskaitant mokestinių nuostolių perkėlimą).

2. GPMĮ 18 str. nuostata, kad individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos su individualia veikla susijusios reprezentacinės išlaidos. Tačiau siekiant užkirsti  kelią galimam piktnaudžiavimui, nustatyti tam tikri apribojimai: individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams galima priskirti 50 proc. su individualios veiklos pajamomis susijusių gyventojo patirtų reprezentacinių išlaidų sumos, tačiau bet kokiu atveju tokia suma negali viršyti 2 proc. gyventojo individualios veiklos pajamų per mokestinį laikotarpį.

3. Atsižvelgiant į juridiniams asmenims taikomus leidžiamų atskaitymų apribojimus ir norint, kad nebūtų iškreipiamas tikrasis vykdomos individualios veiklos rezultatas, įtvirtinta, kad neleidžiamiems atskaitymams priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms tenkantys leidžiami atskaitymai.

4. GPMĮ 18 straipsnio 11 dalis, nustatanti, kad nuo individualios veiklos pajamų gyventojo mokėtinos socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams tuo mokestiniu laikotarpiu, kuriuo gautos arba uždirbtos individualios veiklos pajamos, nuo kurių tos įmokos apskaičiuotos. Šis pakeitimas priimtas atsižvelgiant į Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimą dėl socialinio draudimo įmokų bazės, kuri nuo 2010 m. bus lygi 50 procentų  individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų) sumos, ir sutaps su privalomojo sveikatos draudimo įmokų baze.

5. Siekiant palengvinti administracinę naštą individualią veiklą vykdantiems asmenims apskaičiuojant individualios veiklos apmokestinamąsias pajamas, nustatyta alternatyvi gyventojo individualios veiklos pajamoms tenkančių išlaidų pripažinimo leidžiamais atskaitymais tvarka: individualios veiklos pajamų gavęs (uždirbęs) gyventojas gali pasirinkti leidžiamais atskaitymais laikyti 30 proc. gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų sumos. Atimant minėtą, leidžiamais atskaitymais laikomą, sumą nėra reikalaujama faktines išlaidas pagrįsti atitinkamais dokumentais.

Ši alternatyvi leidžiamų atskaitymų pripažinimo tvarka netaikoma, kai individualios veiklos pajamas ar jų dalį gyventojas gauna iš su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusio asmens.

6. Nuo 2010 metais savivaldybių tarybos negali nustatyti mažesnio pajamų mokesčio dydžio, nei fiksuotas pajamų mokesčio dydis apskaičiuotas 12 minimalių mėnesinių algų, galiojusių mokestinio laikotarpio, einančio prieš mokestinį laikotarpį, kuriam įsigyjami verslo liudijimai, spalio 1 d., sumą padauginus iš mokestinio laikotarpio sausio 1 d. galiosiančio pajamų mokesčio tarifo. GPMĮ 6 straipsnyje nustatytos lengvatų rūšys, kurioms savivaldybių tarybos gali nustatyti mažesnius fiksuoto pajamų mokesčio dydžius, išlieka.

Aukštyn


Informacija mokesčių klausimais
 1882


 
© 2000-2010 Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos