http://www.vmi.lt/
  EN Turinys
Paieška
Juridiniams asmenims
Gyventojams
Mokesčiai, jų administravimas
Mano mokesčiai
TitulinisMokesčiai, jų administravimasMokesčių administravimasMokesčių apskaitos informacinė sistema (MAIS)Nauji įmokų kodai
Akcizai
Atskaitymai nuo pajamų pagal LR miškų įstatymą
Atskaitymai nuo pajamų pagal LR kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą
Gyventojų pajamų mokestis
Įmokos į Garantinį fondą
Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis
Konsulinis mokestis
Loterijų ir azartinių lošimų mokestis
Mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą
Mokestis už aplinkos teršimą
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise
Mokestis už valstybinius gamtos išteklius
Naftos ir dujų išteklių mokestis
Paveldimo turto mokestis
Pelno mokestis
Pridėtinės vertės mokestis (PVM)
Privalomojo sveikatos draudimo įmokos
Socialinis mokestis
Valstybės rinkliava
Žyminis mokestis
Žemės mokestis
Mokesčių administravimas
Mokesčių pakeitimai
Mokesčių administravimo įstatymas
Mokesčio apskaičiavimas ir perskaičiavimas
Mokesčių mokėtojų atsakomybė
Mokesčių mokėtojų teisės ir pareigos
Mokestinių nepriemokų išieškojimas
Mokestinis patikrinimas
Mokestinis tyrimas
Informacija juridiniams asmenims, turintiems likviduojamo statusą
Kasos aparatų ir grynųjų pinigų priėmimo dokumentų naudojimas
Mokesčių administratoriaus teisės ir pareigos
Mokesčių deklaracijų teikimas
Mokesčių administratoriaus priimtų sprendimų apskundimo tvarka
Cukraus bei perdirbtų produktų perteklinių atsargų vienkartinis mokestis
Nekilnojamojo turto mokestis
Mokesčių administravimas
Atsiskaitymai už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais
Mokestis už aplinkos teršimą gaminių ir pakuočių atliekomis
Nauji įmokų kodai


Informacija skelbiama ir atnaujinama tik naujojoje VMI svetainėje adresu http://www.vmi.lt/cms/imoku-kodai  (!)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nauji įmokų kodai
 

                    DĖL ĮMOKŲ KODŲ SĄRAŠO PAKEITIMO
                   (įsigaliojo nuo 2011 m. birželio 1 dienos)

           Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau VMI prie FM) informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2011 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. VA-54/1B-251 (Žin., 2011, Nr.55-2687) pakeistas 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 (Žin., 2003, Nr. 23-982) patvirtintas mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašas (toliau – įmokų kodų sąrašas). Minėtu įsakymu patvirtintas įmokų kodų sąrašas įsigaliojo nuo 2011 m. birželio 1 dienos. Naujajame įmokų kodų sąraše įmokų kodų skaičius sumažėjo nuo virš 1500 šiuo metu galiojančių iki 110 įmokų kodų, kuriais sumokamos Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų deklaruojamų mokesčių mokestinės prievolės.
Atkreipiame dėmesį, kad naujajame įmokų kodų sąraše Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamiems deklaruojamiems mokesčiams, išskyrus gyventojų pajamų mokestį, žemės mokestį bei privalomojo sveikatos draudimo įmokas, sumokėti numatytas vienas įmokos kodas (įmokos kodas 1001). Šių mokesčių mokestinės prievolės sumokėtomis įmokomis įskaitomos įskaitymą pradedant nuo anksčiausio mokėjimo termino prievolės nepriklausomai nuo mokesčio pavadinimo. Tokia mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo tvarka nustatyta Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. VA-56 „Dėl Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 59-2841), kurios nuo 2011 m. birželio 1 d. keičia Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio   20 d., įsakymu Nr. VA-193 (Žin., 2005, Nr. 1-10).
Siekdama palengvinti mokesčių mokėtojams greičiau parinkti įmokos kodą pagal įmokų kodų sąrašą, VMI prie FM parengė mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų mokamų į VMI prie FM biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (toliau – Sąskaita) senųjų ir naujųjų įmokos kodų palyginamąją lentelę (pridedama).

Palyginamasis įmokų kodų sąrašas

Aukštyn


Informacija mokesčių klausimais
 1882


 
© 2000-2010 Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos