Mėnesinio neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiuoklė* 2009 ir vėlesniems metams

 
Įveskite apskaičiuotą arba ketinamą gauti mėnesio atlyginimą** (neatėmus sveikatos draudimo įmokų, socialinio draudimo įmokų, pajamų mokesčio).  Lt
 
Vaikų (įvaikių), kuriuos faktiškai auginate, skaičius

Vaiku laikomas fizinis asmuo iki 18 metų, taip pat ir vyresnis, jei jis mokosi dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje.

 

Už pirmą vaiką (įvaikį) taikomas 100 litų papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – PNPD), už antrą ir kiekvieną paskesnį vaiką (įvaikį) – 200 litų PNPD***.

 
Faktiškai vaikus (įvaikius) auginate
Nurodykite Jūsų darbingumo, specialiųjų poreikių, neįgalumo lygį***
„0-25 proc.“ nurodo:

- asmenys, kuriems nustatytas 0 - 25 procentų darbingumo lygis, arba
- senatvės pensijos amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba
- asmenys, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis.

„30-55 proc.“ nurodo:

- asmenys, kuriems nustatytas 30-55 procentų darbingumo lygis, arba
- sulaukę senatvės pensijos amžiaus asmenys, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis, arba
- sulaukę senatvės pensijos amžiaus asmenys, kuriems nustatytas nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba
- asmenys, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis, arba
- asmenys, kuriems nustatytas lengvas neįgalumo lygis.

 
*Skaičiuoklė nepritaikyta neapmokestinamojo pajamų dydžio (toliau – NPD) skaičiavimui, kai šeimoje auga vaikai iš skirtingų santuokų ir nėra įvaikinti vieno iš tėvų.
** Mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos
*** Atitinkamas NPD ar PNPD dydis pradedamas arba nustojamas taikyti nuo kitą, negu atsirado arba pasibaigė teisė į jį, mėnesį gautų pajamų