Pateikiami mokesčių mokėtojai, laiku deklaruojantys ir mokantys pagrindinius mokesčius:
  • 1) pelno mokestį – kai mokėtojas metinę pelno mokesčio deklaraciją pateikė iki nustatyto deklaracijos pateikimo termino pabaigos, deklaravo mokėtiną pelno mokestį ir jį sumokėjo laiku (PM įstatymu nustatytu terminu). Mokesčių mokėtojai, kuriems nustatytas kitas pelno mokesčio mokestinis laikotarpis, dėl sąrašo formavimo metu nesuėjusio deklaravimo/mokėjimo termino, į sąrašą neįtraukiami;
  • 2) pridėtinės vertės mokestį – PVM mokėtojas, turintis prievolę teikti PVM deklaraciją, pirminę atitinkamo mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją pateikė iki nustatyto deklaracijos pateikimo termino pabaigos ir mokėtiną PVM sumokėjo laiku (PVM įstatymu nustatytu terminu);
  • 3) akcizus – akcizų mokėtojas, turintis prievolę teikti FR0630 formos akcizų deklaraciją, registruoto gavėjo ir visų veikiančių akcizais apmokestinamų prekių sandėlių pirmines atitinkamo mokestinio laikotarpio akcizų deklaracijas pateikė iki nustatyto deklaracijos pateikimo termino pabaigos ir mokėtinus akcizus sumokėjo laiku (AĮ nustatytu terminu).
 
*
Kodo paieška pagal MM pavadinimą  
Kontrolinis kodas  
 

Pateikiami juridiniai asmenys, kurie turi deklaruotų mokesčių mokestines nepriemokas

 
Kodo paieška pagal MM pavadinimą  
Kontrolinis kodas