Pagal pasirinktą paskirties grupę bus pritaikytas kainos mažinimo koeficientas.

2012 m. žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos priedo 6 stl. reikšmė arba Nekilnojamojo turto registro (NTR) centrinio duomenų banko išraše nurodyta "Indeksuota žemės sklypo vertė". Jei Jums priklauso tik dalis sklypo, o mokestinės vertės nustatymui naudojatės NTR duomenimis, tai šiame laukelyje turi būti įrašoma proporcingai Jums priklausančio sklypo plotui (nurodytam skaičiuoklės laukelyje "Žemės sklypo (dalies) plotas hektarais") apskaičiuota vertė (vertė eurais konvertuota pagal neatšaukiamą nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą (3,45280)).

2013 m. ir vėlesnių metų mokestinė vertė, kuri skelbiama Registrų centro internetinėje svetainėje http://www.registrucentras.lt/masvert/paieska-un. Individualaus vertinimo atveju tai Registrų centro patvirtinta individualaus vertinimo žemės vertė. Jei Jums priklauso tik dalis sklypo, tai šiame laukelyje turi būti įrašoma proporcingai Jums priklausančio sklypo plotui (nurodytam skaičiuoklės laukelyje "Žemės sklypo (dalies) plotas hektarais") apskaičiuota vertė (vertė eurais konvertuota pagal neatšaukiamą nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą (3,45280)).

Apskaičiuota žemės mokesčio suma, nevertinant Žemės mokesčio įstatyme nurodytų lengvatų, kurias rasite čia.

Apskaičiuotas preliminarus žemės mokestis, nevertinant Žemės mokesčio įstatyme nurodytų lengvatų, kurias rasite čia, bei apleistos žemės sklypų plotų.

Mokestinė vertė, kuri skelbiama Registrų centro internetinėje svetainėje, kurią rasite čia, arba individualiu vertinimu nustatyta vertė.

Pagal pasirinktą paskirties grupę bus pritaikytas kainos mažinimo koeficientas.

Į laukelį „Žemės mokesčio tarifas (procentais)“ įrašoma tarifo reikšmė nuo 0,01 iki 4 arba, pasirinkus savivaldybę, tarifą galima rinktis iš sąrašo.

Žemės mokesčio skaičiuoklė
Aprašymas
Įveskite duomenis žemės sklypo mokesčiui apskaičiuoti:
* ― šiuos laukus privalote užpildyti
 

EUR

Turimų žemės sklypų mokestines vertes rasite čia  
 pasirinkti iš sąrašo
Informaciją apie savivaldybių, kurios nustatė žemės mokesčio tarifą pagal žemės verčių zonas, teritorijų pasiskirstymą pagal žemės verčių zonas rasite čia  
 
Apskaičiuota žemės mokesčio suma
Pateikta viso apmokestinamo žemės sklypo ploto (be miško ploto) žemės mokesčio suma. Jei Jums priklauso, pavyzdžiui, ½ šio sklypo, tai šią sumą turėtumėte padalinti per pusę.