(Skaičiuoklė skirta gyventojams, gavusiems tik darbo užmokestį)

Metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiuoklė* 2018-2022 metams

 
Eur, ct
Eur, ct
 
(pažymėkite, jeigu ribotas darbingumas, specialiųjų poreikių ar neįgalumo lygis buvo nustatytas visą įrašytą mokestinį laikotarpį)

esate asmuo, kuriam nustatytas 0 - 25 procentų darbingumo lygis ar sunkus neįgalumo lygis arba senatvės pensijos amžiaus sulaukęs asmuo, kuriam nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis

esate asmuo, kuriam nustatytas 30-55 procentų darbingumo lygis ar vidutinis arba lengvas neįgalumo lygis, arba senatvės pensijos amžiaus sulaukęs asmuo, kuriam nustatytas vidutinių ar nedidelių specialių poreikių lygis

Taikytinas metinis neapmokestinamasis pajamų dydis:
0,00 Eur
Apskaičiuota grąžintina (+)/mokėtina (-) gyventojų pajamų mokesčio suma
0 Eur

* Skaičiuoklė nepritaikyta metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimui dėl riboto darbingumo, specialiųjų poreikių, neįgalumo lygio, kai ribotas darbingumas, specialiųjų poreikių, neįgalumo lygis nustatytas mokestiniu laikotarpiu, taip pat už 2019 metus, kai metinių pajamų suma viršija 136344 eurų, 2020 metus, kai metinių pajamų suma viršija 104277,60 eurų, 2021 metus, kai metinių pajamų suma viršija 81162 eurų, 2022 metus, kai metinių pajamų suma viršija 90246 €.

** Metinė darbo užmokesčio suma gali būti nurodoma iš atsiskaitymo lapelių (pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą – darbdavys kartą per mėnesį privalo raštu ar el. būdu darbuotojui pateikti informaciją apie jam apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas) arba pagal darbdavio išduotą pažymą (pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 33 str., darbdavys gyventojo prašymu per 10 darbo dienų turi išduoti apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų pažymą).

Visus duomenis apie gautas metines pajamas ir išskaičiuotą pajamų mokestį taip pat galite pasitikrinti prisijungę prie VMI Elektroninio deklaravimo sistemos (https://deklaravimas.vmi.lt), žr. suformuotas pažymas.

Visus duomenis apie gautas metines pajamas ir išskaičiuotą pajamų mokestį taip pat galite pasitikrinti prisijungę prie VMI Elektroninio deklaravimo sistemos (https://deklaravimas.vmi.lt).