Gyventojų, sėkmingai pateikusių metines pajamų deklaracijas, skaičius: