Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių, registruotų gavėjų, laikinai registruotų gavėjų, registruotų siuntėjų registro tvarkymas ir lengvatinių akcizais apmokestinamų prekių tiekėjų bei naudotojų leidimų išdavimas

Akcizų subjektų registravimas/išregistravimas/duomenų keitimas

Akcizinių leidimų išdavimas/panaikinimas