Akcizais neapmokestinamų gamtinių dujų, skirtų variklių degalams, tiekėjo pažymėjimo išdavimas/panaikinimas

Paslaugos pavadinimas

Akcizais neapmokestinamų gamtinių dujų, skirtų variklių degalams, tiekėjo pažymėjimo išdavimas/panaikinimas.

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

Asmenys, pageidaujantys degalinėse ar kituose kuro objektuose gamtines dujas, skirtas variklių degalams, pilti į nuosavas ar kitiems asmenims priklausančias autotransporto priemones, turi kreiptis į mokesčių administratorių dėl pažymėjimo išdavimo.

Asmenys taip pat gali kreiptis į mokesčių administratorių dėl šio pažymėjimo panaikinimo. Pažymėjimo originalas, pasibaigus galiojimo laikui arba pažymėjimą panaikinus, turi būti grąžinamas mokesčių administratoriui. Panaikinant tiekėjo pažymėjimą, turi būti išregistruojamos talpyklos ir apskaitos žurnalai.     

Paslaugos suteikimo trukmė

Pažymėjimas išduodamas per 5 darbo dienas nuo prašymo ir jo priedų gavimo dienos.

Apskaitos žurnalo forma

Gamtinių dujų, skirtų autotransporto priemonėms, pardavimo degalinėje/pildymo vietoje apskaitos žurnalo forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo", 6 priedu.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

Siekiant gauti pažymėjimą, reikia pateikti:

- laisvos formos prašymą;

- apskaitos žurnalo pavyzdį;

- talpyklų registracijos Valstybinėje mokesčių inspekcijoje duomenis.

Siekiant pažymėjimą panaikinti, reikia pateikti laisvos formos prašymą.

Paslaugos teikimo būdai

Tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu vmi@vmi.lt. Siunčiant elektroniniu paštu, prašymo bei jo priedų originalai turi būti pristatyti, atsiimant tiekėjo pažymėjimą.

Paslaugos teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos.
Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimas Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2011 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. rugpjūčio 7 d. įsakymas Nr. VA-56 „Dėl Kuro objektų ir naftos produktų apskaitos priemonių registravimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt/. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.