Informaciniai pranešimai

Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 9, 10, 26, 35, 37, 61 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo

Atnaujinimo data: 2019-12-20
Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 3 d. priimtas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 9, 10, 26, 35, 37, 61 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2581 , kuriuo...

Tarifai

I. 2019 m. gruodžio 3 d. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 9, 10, 26, 35, 37, 61 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2581:

Nuo 2020 m. sausio 1 d.:

  • nustatoma analogiška cigaretėms taikoma tvarka naujo akcizų tarifo įsigaliojimo dieną perskaičiuoti akcizus už didmeninėje prekyboje turimų apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų bei kaitinamojo tabako produktų likučius, nustatant prievolę juos inventorizuoti ir sumokėti akcizų skirtumą.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. padidinami akcizų tarifai, taikomi:

  • bešviniam benzinui (nuo 434,43 euro iki 466 eurų už 1 000 litrų produkto);
  • gazoliams (nuo 347 eurų iki 372 eurų už 1 000 litrų produkto);
  • „žaliam kurui" (nuo 56 eurų iki 60 eurų už 1 000 litrų produkto);
  • tepalinėms alyvoms, klasifikuojamoms Kombinuotosios nomenklatūros 2710 19 91-2710 19 99 subpozicijose, (nuo 347 eurų iki 372 eurų už 1 000 litrų produkto);
  • skystajam kurui (mazutams) (nuo 347 eurų iki 372 eurų už 1 000 litrų produkto).

Nuo 2020 m. kovo 1 d. padidinamas akcizų tarifas, taikomas etilo alkoholiui (nuo 1 832 eurų iki 2 025 eurų už gryno etilo alkoholio hektolitrą).

II. 2018 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 30, 31 straipsnių, II ir III skyrių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1327:

Nuo 2020 m. kovo 1 d.:

  • padidinamas cigarečių specifinis elementas (nuo 62,25 eurų iki 65,7 euro už 1 000 cigarečių);
  • cigaretėms nustatomas ne mažesnis kaip 108,5 euro (vietoj 102 eurų) už 1 000 cigarečių kombinuotasis akcizų tarifas;
  • padidinamas akcizų tarifas, taikomas cigarams ir cigarilėms (nuo 42 eurų iki 48 eurų už kilogramą);
  • padidinamas akcizų tarifas, taikomas rūkomajam tabakui (nuo 68,6 euro iki 78,5 euro už kilogramą.

III. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 30, 31 straipsnių, II ir III skyrių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1327 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XIII-2612:

Nuo 2020 m. kovo 1 d. padidinamas akcizų tarifas, taikomas kaitinamojo tabako produktams (nuo 68,6 euro iki 113,2 euro už kilogramą).

Lyginamoji akcizų tarifų, taikomų nuo 2020 m. sausio 1 d. bešviniam benzinui, gazoliams, žaliam kurui, tepalinėms alyvoms, klasifikuojamiems Kombinuotosios nomenklatūros 2710 19 91-2710 19 99 subpozicijose, ir skystajam kurui (mazutams), lentelė:

Produktas

Akcizų tarifas iki 2019-12-31

Akcizų tarifas nuo 2020-01-01

Bešvinis benzinas

434,43 euro už 1 000 litrų produkto

466 eurai už 1 000 litrų produkto

Gazoliai

347 eurai už 1 000 litrų produkto

372 eurai už 1 000 litrų produkto

Gazoliai, skirti naudoti žemės ūkio veiklos, įskaitant akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse veiklą, subjektams žemės ūkio produktų gamybai („žalias kuras")

56 eurai už 1 000 litrų produkto

60 eurų už 1 000 litrų produkto

Kombinuotosios nomenklatūros 2710 19 91‒2710 19 99 subpozicijose klasifikuojami energiniai produktai (tepalinės alyvos)

347 eurai už 1 000 litrų produkto

372 eurai už 1 000 litrų produkto

Skystasis kuras (mazutai)

347 eurai už 1 000 litrų produkto

372 eurai už 1 000 litrų produkto

 

Lyginamoji akcizų tarifų, taikomų nuo 2020 m. kovo 1 d. etilo alkoholiui, cigaretėms, cigarams, cigarilėms, rūkomajam tabakui ir kaitinamojo tabako produktams, lentelė:

Produktas

Akcizų tarifas iki 2020-02-29

Akcizų tarifas nuo 2020-03-01

Etilo alkoholis

1 832 eurų už gryno etilo alkoholio hektolitrą

2 025 eurų už gryno etilo alkoholio hektolitrą

Cigaretės

specifinis elementas ‒ 62,25 eurai

specifinis elementas ‒ 65,7 euro

kombinuotasis akcizų tarifas turi būti ne mažesnis kaip 102 eurai už 1 000 cigarečių

kombinuotasis akcizų tarifas turi būti ne mažesnis kaip 108,5 euro už 1 000 cigarečių

Cigarai ir cigarilės

42 eurai už kilogramą

48 eurai už kilogramą

Rūkomasis tabakas

68,6 euro už kilogramą

78,5 euro už kilogramą

Kaitinamojo tabako produktai

68,6 euro už kilogramą

113,2 euro už kilogramą

 

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kada atsiranda prievolė sumokėti akcizų skirtumą už apdorotą tabaką, etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus, pakeitus akcizų tarifus?


Kai tenkinamos visos toliau nurodytos aplinkybės:
- šie produktai iki naujo akcizų tarifo įsigaliojimo dienos buvo išleisti į laisvą apyvartą;
- asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso šie produktai, teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ir (arba) alkoholio produktais (turi licencijas verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ir (arba) alkoholio produktais);
- įsigaliojęs naujas akcizų tarifas yra didesnis už iki tol galiojusį akcizų tarifą;
- šie produktai laikomi licencijose verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ir (arba) alkoholio produktais nurodytuose padaliniuose (sandėliuose, filialuose ir pan.).


2. Kada atsiranda prievolė sumokėti akcizų skirtumą už kaitinamojo tabako produktus, pakeitus akcizų tarifus?


Kai tenkinamos visos toliau nurodytos aplinkybės:
- šie produktai iki naujo akcizų tarifo įsigaliojimo dienos buvo išleisti į laisvą apyvartą;
- asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso šie produktai, verčiasi didmenine prekyba tabako gaminiais;
- įsigaliojęs naujas akcizų tarifas yra didesnis už iki tol galiojusį akcizų tarifą;
- šie produktai laikomi didmeninės prekybos tabako gaminiais vietose.


3. Kokios akcizų deklaracijos formos ir kokia tvarka turėtų būti pateikiamos, taip pat kokia tvarka turėtų būti sumokamas akcizų skirtumas tais atvejais, kai atsiranda prievolė sumokėti akcizų skirtumą, pasikeitus akcizų tarifams?


Asmuo turėtų pateikti:
- Asmens akcizų deklaraciją (FR0630A forma);
- FR0630D formą „Akcizais apmokestinamų prekių akcizų apskaičiavimą pagal tarifines grupes";
- FR0630J formą „Akcizų skirtumo deklaravimą (pasikeitus akcizų tarifams).
Asmuo minėtas formas turėtų pateikti ir akcizų skirtumą sumokėti iki kito mėnesio, einančio po to, kurį įsigaliojo naujas akcizų tarifas, 15 dienos.


4. Kaip užpildoma FR0630J forma (Akcizų skirtumo deklaravimas (pasikeitus akcizų tarifams))?


Pavyzdžiui, nuo 2020 m. kovo 1 d. didėja akcizų tarifas taikomas kaitinamojo tabako produktams (nuo 68,6 euro iki 113,2 euro už kilogramą) ir etilo alkoholiui (nuo 1 832 eurų iki 2 025 eurų už gryno etilo alkoholio hektolitrą). Asmuo didmeninės prekybos tabako gaminiais ir alkoholio produktų vietoje (didmeninės prekybos sandėlyje) turi 200 kilogramų kaitinamojo tabako produktų ir 40 proc. stiprumo 150 litrų spiritinių gėrimų, kurie jam priklauso nuosavybės teise. Už kaitinamojo tabako produktus buvo sumokėta 13 720 (200*68,6) eurų, o už spiritinius gėrimus ‒ 1 099 (150*40/100*1 832/100) eurų akcizų sumos.

Asmuo FR0630J formoje turi nurodyti:
16 laukelyje „Mokestinis laikotarpis" – nuo 2020-03-01 iki 2020-03-31;

J1 Tarifinės grupės kodas

J2 Kiekis

J3 Apskaičiuota akcizų suma

350

200 (nurodoma kilogramais)

8 920 (200*113,2-13 720)

280

150 (nurodoma litrais)

116 (150*40/100*2 025/100-1 099)

J4 Iš viso (J3 laukelių suma)

9036 (8920+116)


5. Kokia tvarka turi būti inventorizuojami produktai?


Asmuo turėtų naujo akcizų už produktus tarifo įsigaliojimo dieną (jeigu tai yra ne darbo diena, – artimiausią po jos einančią darbo dieną) inventorizuoti dienos pradžioje jam nuosavybės teise priklausančius produktus ir per 5 darbo dienas mokesčių administratoriui pateikti inventorizacijos aktą.