Aktualu

« Grįžti

Apie apskaitos tvarkymą

Atnaujinimo data: 2013-04-25

Rekomenduojame skaityti Pelno mokesčio įstatymo komentarą.

Apskaitos tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai
Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų apskaita
Ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų apskaita
Pelno nesiekiančių juridinių asmenų apskaitos tvarkymas

Apskaitos tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai

Mokesčių mokėtojų buhalterinė apskaita privalo būti tvarkoma taip, kad ji teiktų pakankamą informaciją pelno mokesčiui apskaičiuoti. Mokesčių mokėtojai, atsižvelgiant į jų teisinę formą bei veiklos pobūdį, apskaitą ir atskaitomybę privalo tvarkyti vadovaudamiesi tokiais teisės aktais:

1. Buhalterinės apskaitos įstatymu (2001-11-06 įstatymas Nr. IX-574).

2. Verslo apskaitos standartais (www.aat.lt).

3. Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu (2001-11-06 įstatymas Nr. IX-575).

4. Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymu (2001-11-06 įstatymas Nr. IX-576).

5. Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo".

6. Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo".

7. Finansų ministro 2004-11-22 įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 171–6342).

8. Finansų ministro 2005-02-04 įsakymu Nr. 1K-040 „Dėl neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2005, Nr. 19-636).

Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų apskaita

Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys – tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, kurių tikrieji visi nariai yra akcinės bendrovės arba uždarosios akcinės bendrovės, privalo sudaryti finansinę atskaitomybę. Apskaitą šie juridiniai asmenys privalo tvarkyti vadovaudamiesi:

1. Buhalterinės apskaitos įstatymu (2001-11-06 įstatymas Nr. IX-574).

2. Verslo apskaitos standartais (www.aat.lt).

3. Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo".

4. Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo".

Finansinę atskaitomybę minėti asmenys privalo sudaryti vadovaudamiesi Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu (2001-11-06 įstatymas Nr. IX-575).

Ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų apskaita

Ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys (akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, toliau – įmonės) buhalterinę apskaitą privalo tvarkyti vadovaudamiesi:

  • Buhalterinės apskaitos įstatymu (2001-11-06 įstatymas Nr. IX-574).
  • Verslo apskaitos standartais (www.aat.lt).

Finansinę atskaitomybę minėti asmenys privalo sudaryti vadovaudamiesi Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu (2001-11-06 įstatymas Nr. IX-575).

Įmonių grupės privalo sudaryti konsoliduotą finansinę atskaitomybę. Šios atskaitomybės sudarymą reglamentuoja Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymas (2001-11-06 įstatymas Nr. IX-576).

Ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, tvarkydami apskaitą, taip pat privalo vadovautis tokiais teisės aktais:

1. Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo".

2. Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo".

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų apskaitos tvarkymas

Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys (visuomeninės organizacijos, viešosios įstaigos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai ir t. t.) buhalterinę apskaitą privalo tvarkyti vadovaudamiesi:

1. Buhalterinės apskaitos įstatymu (2001-11-06 įstatymas Nr. IX-574).

2. Finansų ministro 2004-11-22 įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 171–6342). Jeigu finansinė atskaitomybė, parengta taikant bendruosius apskaitos principus ir šias taisykles, teisingai neparodo ūkio subjekto turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų, ūkio subjektas vadovaujasi atitinkamais Verslo apskaitos standartais (www.aat.lt) ir tai nurodo aiškinamajame rašte.

Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys taip pat privalo vadovautis tokiais teisės aktais:

1. Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo".

2. Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo".