Aktualu

Dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo, nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje formų ir jų pildymo

Atnaujinimo data: 2015-06-30

Atsižvelgdama į 2015-06-22 priimtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 640 „Dėl Administracinio teisės pažeidimo protokolo, Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, Nutarimo dėl administracinio teisės pažeidimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo" (toliau – nutarimas), Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad nutarimas įsigalioja 2015-07-01.

Nutarimu patvirtintos naujos Administracinio teisės pažeidimo protokolo, Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje formos (toliau - formos). Pažymėtina, kad formos nuo 2015-07-01 privalomos naudoti ir Valstybinei mokesčių inspekcijai, surašant protokolus ir nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatytą tvarką.

Atkreiptinas dėmesys, kad iki nutarimo įsigaliojimo pagaminti popierinių formų blankai gali būti naudojami tol, kol pasibaigs jų atsargos, bet ne ilgiau kaip iki 2016-07-01.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2015 m. birželio 30 d. rašte Nr. (32.44-31-3)-RM-14713


Informaciją parengė
Teisės departamentas