Aktualu

Dėl mokesčių administravimo įstatymo komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo (papildymo)

Atnaujinimo data: 2015-06-29

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 2, 14, 26, 105, 106, 107, 113 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo Nr. XII-602 (toliau - įstatymas) 8 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XII-1511 (įstatymas įsigalios 2015-07-01), Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė ir su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2015-06-18 raštas Nr.((14.18-03)-5K-1511165)-6K-1504750) suderino Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 2 straipsnio papildymo 4 dalimi, 26 straipsnio 1 dalies papildymo 12 punktu, 105 straipsnio papildymo 3 dalimi, 106 straipsnio papildymo 2 dalimi, 107 straipsnio papildymo 6 dalimi, 113 straipsnio 2, 3, 5 dalių pakeitimo ir papildymo ir su paminėtų straipsnių pakeitimais susijusių MAĮ 88 straipsnio 4 ir 5 dalių komentarą (toliau - komentaras).

Informuojame Jus, kad minėtą MAĮ komentarą galite rasti VMI prie FM interneto svetainėje, adresu www.vmi.lt > Konsultacinės medžiagos katalogas > [1.14] Mokesčių įstatymų apibendrinti komentarai > [1.14.5] Mokesčių administravimo įstatymo komentaras.


Informaciją parengė
Teisės departamentas