Aktualu

« Grįžti

Dėl mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo ir papildymo

Atnaujinimo data: 2016-11-18

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad 2016-11-03 priimtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 (toliau – MAĮ) 2, 5, 14, 68, 81, 87, 88, 93, 97, 98, 99, 100, 104, 105 straipsnių pakeitimo ir 161 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas Nr. XII-2695 (TAR, 2016-11-16, 2016-26858, toliau – įstatymas).

VMI prie FM informuoja apie esminius MAĮ pakeitimus ir papildymus, kurie įsigalioja 2017-01-01.

Dėl Lietuvos Respublikos muitinės (toliau – muitinė) administruojamų mokesčių

Pažymėtina, kad įstatymu MAĮ pakeitimai atlikti siekiant suderinti MAĮ ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, 1992-10-12 Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, nuostatas susijusias su muitinės mokesčių administravimu.

Dėl palūkanų (delspinigių) dydžių

Atkreiptinas dėmesys, kad siekiant teisinio aiškumo MAĮ 88 straipsnio 5 dalyje ir 99 straipsnyje, nustatyta, kad tuo atveju, jeigu kitas palūkanų (delspinigių) dydis nepaskelbiamas, taikomas paskutinis Lietuvos Respublikos finansų ministro paskelbtas palūkanų (delspinigių) dydis.

MAĮ taip pat atlikti kiti techninio redakcinio pobūdžio pakeitimai.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2016-11-17 rašte Nr. (32.44-31-3E) RM-32113

Informaciją parengė
Teisės departamentas