Aktualu

Dėl mokesčių mokėtojo prašymo pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklių pakeitimo

Atnaujinimo data: 2017-07-27

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. VA-64 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. VA-105 „Dėl Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (TAR, 2017, Nr. 2017-12559) nauja redakcija išdėstytos Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklės (toliau - taisyklės).
      

Esminiai taisyklių pakeitimai:

  1. 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29 punktuose naujai sureglamentuotos darbo grupės sudarymo ir jos veiklos procedūros (dalis šių nuostatų anksčiau buvo išdėstytos darbo grupės reglamente);
  2. 20 punkte naujai apibrėžta procedūra kaip mokesčių administratorius gali prašyti papildomos informacijos iš mokesčių mokėtojo. Taip pat naujai išdėstyta darbo grupės susitikimų su mokesčių mokėtoju organizavimo tvarka;
  3. 21 punkte plačiau reglamentuojami prašymo nagrinėjimo sustabdymo atvejai, nustatyta, kaip  mokesčių mokėtojas apie tai informuojamas;
  4. 22 punkte aptartas prašymo nagrinėjimo atnaujinimas,  mokesčių administratoriui gavus papildomus dokumentus iš mokesčių mokėtojo;
  5. 25 punkte išplėstas atvejų sąrašas, kada mokesčių administratorius nepriima Sprendimo dėl teisės aktų nuostatų taikymo būsimam sandoriui (toliau – sprendimas), o pateikia atsakymą bendra tvarka, tai yra tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas kreipiasi į mokesčių administratorių dėl tapataus klausimo, kuris nagrinėjamas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme arba Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme;
  6. 33 punkte nurodyta, kad sprendimo kopija perduodama ir VMI prie FM kontrolės funkcijas vykdančiam administracijos padaliniui, jei  sprendimas priimamas dėl akcizų, tai sprendimo kopija pateikiama VMI prie FM Akcizų administravimo departamentui;
  7. sprendimo formoje įteisinta galimybė nustatyti sprendimo galiojimo terminą.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017 m. liepos 26 d. rašte Nr. (32.44-31-3E) RM-23944.


Informaciją parengė
Teisės departamentas