Aktualu

Dėl naujų teisės aktų įsigaliojimo

Atnaujinimo data: 2016-10-14

    Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad 2016 m. spalio 13 d. įsigalioja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. VA-126 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 235 „Dėl Priminimo pateikti deklaraciją ar kitokius dokumentus FR0255 formos patvirtinimo" pakeitimo" (TAR, 2016, Nr. 2016-24949, toliau – įsakymas Nr. VA-126) ir 2016 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. VA-127 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo" pakeitimo" (TAR, 2016, Nr. 2016-24951, toliau — įsakymas Nr. VA-127).
     Įsakymu Nr. VA-126 patvirtintoje ir nauja redakcija išdėstytoje Priminimo pateikti deklaraciją ar kitokius dokumentus FR0255 formoje, panaikinama nuostata, kad FR0255 formoje nurodytos deklaracijos ar kitokie dokumentai turi būti pateikiami apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui, taip pat atlikti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai.
     Įsakymu Nr. VA-127 nustatoma, kad mokesčių mokėtojai — Lietuvos juridiniai asmenys (kurie nuo 2016 m. spalio 1 d. visas mokesčių deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI) privalo teikti tik elektroniniu būdu, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis), patikslintas praeitų laikotarpių deklaracijas turi VMI teikti tik elektroniniu būdu, pateikiant tikslinimo metu galiojančią formos versiją. Taip pat nauja redakcija išdėstoma Pranešimo apie Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikto dokumento trūkumus FR1025 forma, kurioje panaikinama nuostata, kad šioje formoje mokesčių mokėtojui nurodyti pateikti duomenys turi būti pateikiami apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui, atlikti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2016-10-13 rašte Nr. (32.44-31-3E) RM-28270

Informaciją parengė
Teisės departamentas