Aktualu

« Grįžti

Dėl teisės akto pakeitimo

Atnaujinimo data: 2016-10-28

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) informuoja, kad Teisės aktų registre bus paskelbtas VMI prie FM viršininko 2016 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. VA-133 „Dėl Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-147, pakeitimo", kuriuo nauja redakcija išdėstytos Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisyklės (toliau – taisyklės).
    

Pagrindiniai taisyklių pakeitimai:

  1. Atsisakyta perteklinių nuostatų (pvz., kurios yra mokesčių mokėtojų aptarnavimo standarto, o ne minimų taisyklių objektas).
  2. Taisyklės bus papildytos, atsižvelgiant į VMI prie FM organizacinius pasikeitimus, nurodant, kad informaciją telefonu teikia ne tik apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau  ― AVMI) aptarnavimo padaliniai, bet ir VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas.
  3. Įtvirtintas aptarnavimas vieno langelio principu, t. y. prašymas suteikti informaciją apie mokesčių mokėtoją gali būti pateikiamas pasirinktinai AVMI arba VMI prie FM.
  4. Praplėstos asmenų galimybės gauti paslaptyje nelaikomą informaciją apie mokesčių mokėtoją (šių Taisyklių 4.1, 4.2, 4.3, 17 ir 18 punktuose nurodytą informaciją), o dėl kitos informacijos – jei ji yra susijusi su jo esamomis ir galimai atsirasiančiomis ne tik mokestinėmis, bet ar kitomis prievolėmis (pavyzdžiui, kai tretieji asmenys sprendžia mirusio mokesčių mokėtojo palikimo priėmimo klausimą ir kt.).
  5. Bus skelbiama informacija apie mokesčių mokėtojus – juridinius asmenis, turinčius mokestinę nepriemoką pagal centrinio mokesčių administratoriaus nustatytus kriterijus.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2016-07-15 rašte Nr. (32.44-31-3) RM-30003.


    Informaciją parengė
    Teisės departamentas