Aktualu

« Grįžti

Dėl užsienio juridinių asmenų registravimo procedūros, pateikiant užsienio juridinio asmens įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro FR0227 formą

Atnaujinimo data: 2015-03-02

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad Privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos biudžetą iš pajamų gautų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 1229 „Dėl Privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą ir pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2014 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1380 redakcija), 2 skyriuje nustatyta, kad privalomus atskaitymus turi mokėti naujos mokesčio mokėtojų kategorijos – miško valdytojai fiziniai asmenys bei užsienio valstybėje įsteigtos organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, bet turinčios civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus.

Visas paaiškinimas pateiktas VMI prie FM 2015 m. kovo 2 d. rašte Nr. (32.44-31-3) RM-3538.

Informaciją parengė
Teisės departamentas