Aktualu

« Grįžti

Dėl VMI prie FM viršininko 2015 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. VA-39 „Dėl Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamos laidavimo arba garantijos sumos apskaičiavimo, tikslinimo, taip pat laidavimo arba garantijos dokumentų priėmimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

Atnaujinimo data: 2015-06-04

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) informuoja, kad Teisės aktų registre paskelbtas VMI prie FM viršininko  2015 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. VA-39 „Dėl Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamos laidavimo arba garantijos sumos apskaičiavimo, tikslinimo, taip pat laidavimo arba garantijos dokumentų priėmimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo".

Įsakymo pakeitimo tikslas - įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-12-23 nutarimą Nr. 1460 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 482 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 104 straipsnio nuostatų įgyvendinimo" pakeitimo" (Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-20922), kuris pakeitė kai kurias Atvejų, kada mokesčių administratorius turi teisę pareikalauti, kad mokesčių mokėtojas pateiktų laidavimo arba garantijos dokumentą, aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 482 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 104 straipsnio nuostatų įgyvendinimo" nuostatas.

Visas informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2015 m. birželio 4 d. rašte Nr. (33.44-31-3) RM-12967.

Informaciją parengė
Teisės departamentas