Aktualu

« Grįžti

Dėl VMI prie LR FM viršininko 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. VA-210 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. VA-117 „Dėl naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

Atnaujinimo data: 2015-04-30

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. VA-210 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. VA-117 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklių patvirtinimo", pakeitimo" pakeistos Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklės (toliau — Taisyklės).

Taisyklės pakeistos, siekiant gerinti akcizais neapmokestinamo kuro gabenimo kontrolę, kai įvažiuojama į Lietuvos Respubliką per Europos Sąjungos vidaus sieną. Nuo 2015 m. gegužės 1 dienos, pagal Taisyklių nuostatas, patikrinimo kelyje metu, sustabdžius asmenis, kurie komercinėmis krovininėmis motorinėmis kelių transporto priemonėmis, įskaitant vilkikus, įvažiuoja per Europos Sąjungos vidaus sieną ir vyksta per Lietuvos Respublikos teritoriją, kontroliuojančios institucijos darbuotojas / pareigūnas galės duoti žodinį nurodymą užpildyti Įvežamų degalų kiekio ataskaitą (toliau — Ataskaita), nurodant transporto priemonės stacionarioje variklių degalų talpykloje (-se) esančio kuro kiekį.

Ataskaitos pildymo reikalavimai ir pavyzdinė forma lietuvių kalba skelbiami Valstybinės mokesčių inspekcijos internetiniame puslapyje www.vmi.lt (Apie VMI > Svarbu > Įvežamų degalų kiekio ataskaita), o anglų ir rusų kalbomis skelbiami Valstybinės mokesčių inspekcijos internetiniame puslapyje anglų kalba http://www.vmi.lt/index.jsp?lang=en (atitinkamai About STI > TOP > The Report on the Amount of Fuel Conveyed (EN) ir About STI > TOP > The Report on the Amount of Fuel Conveyed (RU)).

Pažymėtina, kad Ataskaitą vairuotojas privalės turėti maršruto per Lietuvos teritoriją metu, o asmenys, kurie transporto priemonių degalų bakuose naudojamų degalų apskaitą tvarko Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo", V1 skyriuje nustatyta tvarka (t. y. tie, kurie turi licencijas, nurodytas Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse, vykdyti keleivių ir (ar) krovinių vežimo už atlygį veiklą ir naudoja naftos produktus tik standartinėse gamintojo prie visų to paties tipo motorinių transporto priemonių nuolatinai pritvirtintose ir gamintojo techniniuose dokumentuose nurodytose variklių degalų talpyklose), Ataskaitas turės saugoti kartu su kitais, tvarkant degalų įsigijimo ir sunaudojimo apskaitą, kaupiamais dokumentais.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2015 m. balandžio 30 d. rašte Nr. (18.2-31-2) RM-9112.

Informaciją parengė
Teisės departamentas