Baudos už administracinius teisės pažeidimus

1. Kur galima rasti informacijos apie baudas už administracinius teisės pažeidimus?

Asmuo, padaręs pažeidimą ir esantis Mano VMI vartotoju, prisijungęs prie e. VMI autorizuotų paslaugų srities Mano VMI > Mokesčių mokėtojo kortelė > Administracinės baudos, gali peržiūrėti jam skirtas administracinės teisės pažeidimų (ATP) baudas, jų apmokėjimo terminus ir būklę.

Atkreipiame dėmesį, kad dėl baudų už administracinius teisės pažeidimus (ATP), paskirtų pagal nurodymą ar nutarimą iki 2015 liepos 1 d., dydžio ar nesumokėtos baudos likučio turite kreiptis į instituciją, paskyrusią baudą.


2. Kur turi kreiptis asmuo, nežinantis už ką buvo paskirta bauda?

Asmuo, padaręs pažeidimą, turi kreiptis į instituciją, paskyrusią baudą už administracinį teisės pažeidimą.


3. Kaip teisingai apmokėti baudą už administracinį teisės pažeidimą per Mano VMI?

Asmuo, padaręs pažeidimą ir esantis Mano VMI vartotoju, administracinės teisės pažeidimų (ATP) baudas gali apmokėti elektroniniu būdu prisijungęs prie e. VMI autorizuotų paslaugų srities Mano VMI > Mokesčių mokėtojo kortelė > Administracinės baudos > paspaudus aktyvų mygtuką > Mokėti arba pasirinkęs paslaugą Mokėjimo vykdymas.

Atkreipiame dėmesį, kad apmokant baudą iš meniu punkto > Administracinės baudos, pažeidimo identifikacinis kodas (ROIK) į paskirtį įkeliamas automatiškai ir įmoka bus įskaityta baudai už administracinį teisės pažeidimą padengti.


4. Kaip teisingai apmokėti baudas už administracinius teisės pažeidimus nuo 2016 m.?

Nuo 2016 metų keičiasi mokėjimo pavedimų, atliekamų į VMI biudžeto surenkamąsias sąskaitas, formavimo internetinėje bankininkystėje tvarka. Daugiau informacijos rasite čia.

Atkreipiame dėmesį, kad įmoka baudai už administracinius teisės pažeidimus padengti bus įskaityta pagal įrašytą pažeidimo identifikacinį kodą (ROIK) ar baudos paskyrimo dokumento numerį.


5. Kokius veiksmus turi atlikti mokesčių mokėtojas, jeigu jis, mokėdamas baudą už administracinį teisės pažeidimą nurodė neteisingą įmokos kodą ir nenurodė arba nurodė neteisingą pažeidimo identifikacinį kodą (ROIK)?

Jeigu mokesčių mokėtojas (toliau – MM) baudą už administracinį teisės pažeidimą, (ATP) paskirtą pagal administracinį nurodymą, sumokėjo neteisingu įmokos kodu ir nenurodė ROIK, tuomet papildomą informaciją apie baudos sumokėjimą, tarp jų ir ROIK, mokesčių mokėtojas gali pateikti (nurodyti) laisvos formos pranešime, prisijungęs prie Mano VMI arba pranešti bendruoju Mokesčių informacijos telefonu 1882. Laisvos formos prašymai per Mano VMI teikiami iš Pranešimo apie paskirtą baudą kortelės, pridedant susijusį dokumentą. Šiuos veiksmus gali atlikti pats MM arba VMI darbuotojas, jei MM atvyksta į VMI.

Jeigu MM baudą už ATP, paskirtą pagal nutarimą, sumokėjo senu įmokos kodu ir nenurodė ROIK, tuomet MM gali pateikti Prašymą įskaityti mokesčio ir (arba) baudos už administracinį teisės pažeidimą permoką (skirtumą) teisingu įmokos kodu (forma FR0781).


6. Ar bus užskaityta pažeidėjo įmoka, jeigu bauda už administracinį teisės pažeidimą buvo paskirta vyrui, tačiau įmoką sumokėjo žmona?

Jeigu žmona mokėjimo pavedime nurodė pažeidimo identifikacinį kodą (ROIK), tuomet įmoka bus užskaityta automatiškai tam asmeniui, kuriam buvo paskirta bauda.


7. Ar bus užskaityta pažeidėjo įmoka, jeigu baudą už administracinį teisės pažeidimą sumokėjo kitas asmuo teisingu (1001) įmokos kodu, tačiau mokėjimo paskirtyje nurodė neteisingą pažeidimo identifikacinį kodą (ROIK)?

Jei mokesčių mokėtojo (toliau – MM) baudą už administracinį teisės pažeidimą (ATP) sumokėjo kitas asmuo 1001 įmokos kodu ir mokėjimo paskirtyje suklydo nurodydamas ROIK, MM papildomą informaciją apie baudos sumokėjimą, tarp jų ir ROIK, gali pateikti (nurodyti) laisvos formos pranešime, prisijungęs prie Mano VMI arba pranešti bendruoju Mokesčių informacijos telefonu 1882. Laisvos formos prašymai per Mano VMI teikiami iš Pranešimo apie paskirtą baudą kortelės, pridedant susijusį dokumentą. Šiuos veiksmus gali atlikti pats MM arba VMI darbuotojas, jei MM atvyksta į VMI.


8. Ar bus užskaityta baudos už administracinį pažeidimą prievolė, jeigu baudą už administracinį teisės pažeidimą mokesčių mokėtojas sumokėjo teisingu (1001) įmokos kodu, tačiau mokėjimo paskirtyje nenurodė pažeidimo identifikacinio kodo (ROIK)?

Jei mokesčių mokėtojas neturi kitų mokestinių nepriemokų, tuomet suėjus mokėjimo terminui, įmoka bus užskaityta baudos už ATP nepriemokai padengti.


9. Kuriuos dokumentus, kam ir kada turi pateikti mokesčių mokėtojas, norėdamas atidėti arba išdėstyti baudos už administracinį teisės pažeidimą sumokėjimą?

Mokesčių mokėtojas, norėdamas atidėti arba išdėstyti baudos už administracinį teisės pažeidimą sumokėjimą, VMI turi pateikti:
1. Laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyta finansų ministro įsakymo Nr.268, 18 p. nurodyta informacija.
2. Fizinių asmenų anketą apie finansinę mokėtojo būklę (forma FR0283, patvirtinta VMI prie FM viršininko 2001-10-03 įsakymu Nr.236) ir jos duomenis patvirtinančius duomenis.

Prašymas gali būti pateiktas po nutarimo, kuriuo paskirta bauda, priėmimo, bet ne anksčiau kaip prieš 20 dienų iki mokėjimo termino, numatyto ATPK 313 straipsnio 1 dalyje, pabaigos (bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo jam dienos).

Prašymas ir kiti dokumentai gali būti VMI įteikti tiesiogiai, išsiųsti paštu arba naudojantis Mano VMI paslaugomis.