Apie gyventojo (šeimos) turto deklaravimą (FR0001)

Kurie asmenys privalo deklaruoti turtą už 2018 metus?


Turtą privalo deklaruoti gyventojai, kuriems pagal užimamas pareigas yra prievolė teikti metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją FR0001 (pvz., valstybės politikai ir jų šeimos nariai, valstybės tarnautojai ir jų šeimos nariai, antstoliai ir jų šeimos nariai, notarai ir jų šeimos nariai ir pan.).
Platesnę informaciją, kurie asmenys privalo deklaruoti 2018 m. gruodžio 31 d. turėtą turtą rasite čia.

Koks turtas deklaruojamas 2018 m. metinėje gyventojo (šeimos) turto deklaracijoje FR0001?


Turite deklaruoti 2018 m gruodžio 31 d. turėtą turtą (pvz., nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, pasiskolintas ir negrąžintas lėšas, paskolintas ir nesugrąžintas lėšas, vertybinius popierius ir pan.).
Detalesnę informaciją, koks turtas deklaruojamas metinėje gyventojo (šeimos) turto deklaracijoje rasite čia.

Kurią formą ir iki kada reikia pateikti deklaruojant 2018 m. turtą?


Asmenys, privalantys deklaruoti turtą, pildo deklaracijos FR0001 formą. Deklaraciją reikia pateikti iki 2019 m gegužės 2 d. (nes 1 d. – nedarbo diena).

Kur rasti pareigybės kodą, kurį reikia nurodyti deklaracijoje FR0001?


Pareigybių (priežasčių) kodų sąrašą galite rasti čia.

Kokiu būdu galima pateikti 2018 metų deklaraciją FR0001?


Deklaraciją galite pateikti tik elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema (EDS), išskyrus šiuos gyventojus:
  • gyventojus, pageidaujančius gauti piniginę socialinę paramą ir jų šeimos narius;
  • gyventojus, pageidaujančius gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti ir jų šeimos narius;
  • gyventojus, pageidaujančius gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms ir jų šeimos narius;
  • gyventojus, aukojančius savarankiškam politinės kampanijos dalyviui didesnes nei 12 Eur sumas ir jų šeimos narius;
  • politinių partijų narius, kalendoriniais metais sumokėjusius didesnį nei 360 Eur politinės partijos nario mokestį, jų šeimos narius.
  • Šie gyventojai turto deklaracijas gali pateikti:
  • elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema (EDS);
  • atsiųsti paštu bet kuriai VMI arba VMI prie FM Deklaracijų tvarkymo skyriui adresu: Neravų g. 8, 66257, Druskininkai;
  • tiesiogiai įteikti bet kuriame VMI aptarnavimo padalinyje.