Apie gyventojų pajamų mokesčio lengvatų taikymą

Ar galiu pasinaudoti lengvata, jei 2018 m. mokėjau įmokas už gyvybės draudimą?


Galite, jei mokėjote gyvybės draudimo įmokas pagal gyvybės draudimo sutartį, kurioje nustatyta, kad gyvybės draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui ir naudos gavėju draudimo laikotarpio pabaigoje yra:
 • Jūs pats;
 • Jūsų sutuoktinis(-ė);
 • nepilnamečiai vaikai (įvaikiai, globotiniai, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje;
 • iki 18 metų ir vyresni neįgalieji vaikai (įvaikiai, globotiniai, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje, pilnamečiai asmenys, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 • iki 18 metų ir vyresni vaikai (įvaikiai, globotiniai, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje, pilnamečiai asmenys, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta visiška negalia).

Ar galiu pasinaudoti lengvata, jei 2018 m. mokėjau įmokas į pensijų fondus?


Galite, jei pensijų įmokas mokėjote pensijų fondus, profesinių pensijų fondų dalyvių asociacijų turimus pensijų fondus pagal pensijų kaupimo sutartį, kurioje naudos gavėju kaupimo laikotarpio pabaigoje yra:
 • Jūs pats;
 • Jūsų sutuoktinis(-ė);
 • iki 18 metų ir vyresni neįgalieji vaikai (įvaikiai, globotiniai, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje, pilnamečiai asmenys, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 • iki 18 metų ir vyresni vaikai (įvaikiai, globotiniai, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje, pilnamečiai asmenys, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta visiška negalia).

Ar galiu pasinaudoti lengvata, jei 2018 m. mokėjau įmokas už profesinį mokymą ir (ar) studijas?


Galite, jei įmokas mokėjote už profesinį mokymą ir (ar) studijas, kuriuos baigus įgyjamas pirmas aukštasis išsilavinimas ir (ar) suteikiama pirma atitinkama kvalifikacija, taip pat už pirmas doktorantūros bei meno aspirantūros studijas.
Jei už studijas ar profesinį mokymą sumokėjote skolintomis lėšomis (tam tikslui paimta iš kredito įstaigos paskola), tai iš metinių pajamų galite atimti per metus grąžintą šios paskolos dalį.
Jei Jūs (studentas) nesate pajamų mokesčio mokėtojas ar gavote mažai apmokestinamųjų pajamų ir neturite galimybės pasinaudoti šia teise, tuomet atimti iš pajamų sumokėtas už studijas išlaidas gali Jūsų tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai, sutuoktiniai.

Ar galiu pasinaudoti lengvata, jei 2018 m. mokėjau palūkanas už paimtą kreditą?


Galite, jei bankui, kitai kredito įstaigai mokėjote palūkanas už paimtą vieną kreditą vienam gyvenamajam būstui statyti ar įsigyti arba mokėjote palūkanas pagal būsto finansinės nuomos (lizingo) sutartis, sudarytas iki 2008-12-31.

Ar galiu pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata, jei pajamų mokestį sumokėjo kitas asmuo?


Negalite, nes gyventojų pajamų mokesčio nemokėjote.

Ar galima atimti visą sumokėtų įmokų sumą?


Bendra visų atimamų išlaidų (t. y. gyvybės draudimo įmokų, įmokų į pensijų fondus, palūkanų už kreditą būstui įsigyti ar statyti, už profesinį mokymą ar studijas sumokėtų įmokų) suma negali viršyti 25 procentų apmokestinamųjų pajamų, kurioms taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas.
Svarbu: Apskaičiuojant ir deklaruojant 2018 metų pajamas, gyvybės draudimo įmokų ir/ar įmokų į pensijų fondus išlaidų suma bet kokiu atveju negali viršyti 2000 eurų. Todėl tie gyventojai, kurie tokių įmokų 2018 metais sumokėjo daugiau nei 2000 eurų (atskirai ar bendroje sumoje), iš metinių pajamų gali atimti tik 2000 eurų sumą.

Kokias pajamas gavus negalite pasinaudoti lengvata?


Lengvata pasinaudoti negalite jeigu per metus gavote:
 • vien neapmokestinamųjų pajamų ir (ar);
 • pajamų vien iš veiklos, vykdomos turint verslo liudijimą ir (ar);
 • vien pajamų, kurios apmokestinamos, taikant 5 proc. (už parduotas atliekas) ar 10 proc. (gavus apmokestinamųjų žemės ūkio veiklos pajamų) pajamų mokesčio tarifą.

Kaip galima pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata?


Norėdami pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata, turite pateikti metinę pajamų deklaraciją GPM308 su reikalingais priedais ir papildomai pridėti priedo GPM308L formą „Gyventojo apmokestinamąsias pajamas mažinančios išlaidos" iki gegužės 2 dienos (nes 1 d.— nedarbo diena).

Ar naudojantis 2018 m. numatytomis lengvatomis turi įtakos aplinkybė, kad gyventojų pajamų mokestį mokėjo kitas asmuo?


Taip, jeigu gyventojų pajamų mokestis buvo mokėtas kito asmens lėšomis, mažėja grąžintina gyventojų pajamų mokesčio suma, nes mokesčių tokiu atveju nemokėjote ir iš Jūsų nebuvo išskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis.