Apie užsienio valstybių įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas

1. Ar reikia informuoti apie visas sąskaitas, turimas užsienyje, ar apie visas turimas sąskaitas (pvz., PAYSERA, PAYPAL ir pan.)?


Informuoti privalu tik apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigose (toliau – Įstaigos) atidarytas arba uždarytas visų rūšių sąskaitas, kai toje pačioje Įstaigoje turimos sąskaitos bendras metinis apyvartos (įplaukų) dydis per kalendorinius metus yra lygus arba didesnis kaip 15000 eurų.


2. Ar reikia pranešti apie sąskaitą, atidarytą Lietuvos elektroninių pinigų įstaigoje „Paysera LT"?


„Paysera LT" yra Lietuvoje įsteigta licencijuota elektroninių pinigų įstaiga. Apie šioje Lietuvoje įsteigtoje įstaigoje turimas sąskaitas VMI informuoti nereikia.


3. Ar reikia informuoti ir tuomet, kai sąskaitos yra nenaudojamos, jose neatliekamos jokios operacijos?


Prievolė informuoti VMI atsiranda tokiu atveju, kai toje pačioje užsienio kredito, mokėjimo arba elektroninių pinigų įstaigoje turimos sąskaitos bendras metinis apyvartos (įplaukų) dydis per kalendorinius metus yra lygus arba didesnis kaip 15000 eurų, iki kitų kalendorinių metų gegužės 1 dienos. Jeigu gyventojas atidarė sąskaitą, kurioje atliko, pavyzdžiui, tik vieną operaciją ir jo sąskaitoje metinis apyvartos (įplaukų) dydis per kalendorinius metus buvo mažesnis nei 15000 eurų, apie tokią sąskaitą jam VMI informuoti nereikia.


4. Ar reikia informuoti apie PAYPAL paskyras?


Kadangi PAYPAL yra prekinis ženklas, priklausantis Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje įsteigtai įmonei PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. & CIE, S.C.A., turinčiai banko licenciją, kuri prilyginama kredito įstaigai, apie tokią paskyrą reikia informuoti tokiu atveju, jeigu, toje įstaigoje atidarytoje sąskaitoje metinis apyvartos (įplaukų) dydis per kalendorinius metus yra lygus arba didesnis nei 15000 eurų.


5. Ką reikėtų nurodyti pranešant apie „elektronines" sąskaitas, jei, pvz., identifikavimas vyksta per elektroninį paštą (turint PAYPAL paskyrą)?


Tokiu atveju pildomas Pranešimo (forma FR0526) 16 laukelis, jame nurodant unikalųjį identifikatorių, t.y. raidžių, skaičių ar simbolių derinį, kurį Įstaigos suteikia asmeniui ir pagal kurį vienareikšmiškai atpažįstamas asmuo ir (arba) jo sąskaita. Šiuo atveju 16 laukelyje turėtų būti nurodytas elektroninio pašto adresas, kuris naudojamas, jungiantis prie PAYPAL paskyros.


6. Ar Lietuvoje sąskaitas turintys ir gyvenamąją vietą užsienyje deklaravę Lietuvos piliečiai turi informuoti VMI?


Prievolė informuoti VMI, atsiranda tiems gyventojams, kurie atitinka visas žemiau išvardintas sąlygas:

  1. Yra nuolatiniai Lietuvos gyventojai, fiziniai asmenys, tapę nuolatiniais Lietuvos gyventojais pagal GPMĮ nuostatas, ir;
  2. yra atidarę arba uždarę bet kokios rūšies sąskaitą (-as) Įstaigoje, ir;
  3. kai toje pačioje Įstaigoje turimos sąskaitos bendras metinis apyvartos (įplaukų) dydis per kalendorinius metus yra lygus arba didesnis kaip 15000 eurų.

7. Kaip pildyti Pranešimą, jei asmuo neprisimena tikslios sąskaitos atidarymo datos, o žinomi tik sąskaitos atidarymo metai?


Pranešimo (forma FR0526) 11 laukelyje turi būti nurodoma sąskaitos atidarymo data. Jei tiksli sąskaitos atidarymo data nėra žinoma, galima nurodyti bet kokią datą, tų kalendorinių metų, kuriais buvo atidaryta sąskaita. Pavyzdžiui, jei gyventojas atidarė sąskaitą 2015 metais, tokiu atveju pranešimo (forma FR0526) 11 laukelyje gali nurodyti 2015 metų sausio 1 dieną;


8. Ar reikia pranešti apie atidarytas Google wallet ir kitas panašias pinigines?


Pranešimo (forma FR0526) teikti nereikia apie užsienio valstybių Įstaigose atidarytą (-as) arba uždarytą (-as) bet kokios rūšies sąskaitą (-as), pavyzdžiui, apie parduotuvių, kuro, narystės, viešojo transporto korteles ir kt., kuriose yra laikoma piniginė vertė, o pačios kortelės skirtos konkretiems poreikiams, kurių naudojimas yra ribotas, nes jos suteikia galimybę priemonės turėtojui įsigyti prekes arba paslaugas tik tos priemonės leidėjo patalpose arba ribotame paslaugų teikėjų tinkle pagal tiesioginį komercinį susitarimą su profesionaliu leidėju arba jos gali būti naudojamos tik riboto asortimento prekėms arba paslaugoms įsigyti.


9. Ar reikia informuoti apie „Tonybet" ir „Poker stars", „Guild Wars 2", X‘box diablo 3 ir pan. paskyras?


Pranešimo (forma FR0526) teikti nereikia apie užsienio valstybių Įstaigose atidarytą (-as) arba uždarytą (-as) bet kokios rūšies sąskaitą (-as): kurios, susikuriant paskyras, yra naudojamos tik žaidimams ir / arba tik azartiniams lošimams žaisti elektroninėje erdvėje. Pavyzdžiui, jeigu gyventojas susikūrė PAYPAL paskyrą ir ją naudoja tik žaidimams elektroninėje erdvėje žaisti, tuomet VMI informuoti apie tokią paskyrą nereikia. Tačiau, jei ta pati PAYPAL paskyra yra naudojama ir pirkiniams įsigyti ar kitoms operacijoms atlikti, ir per kalendorinius metus apyvarta (įplaukos) toje paskyroje viršija 15000 eurų ribą, apie tokią paskyrą reikia pranešti iki kitų kalendorinių metų, einančių po tų kalendorinių metų, kuriais buvo viršytas 15000 eurų apyvartos (įplaukų) dydis, gegužės 1 d.


10. Ką reikia nurodyti, kai sąskaita / paskyra neturi sąskaitos numerio?


Pranešimo (forma FR0526) 16 laukelyje turi būti nurodytas unikalusis identifikatorius, t. y. raidžių, skaičių ar simbolių derinys, kurį Įstaigos suteikia asmeniui ir pagal kurį vienareikšmiškai atpažįstamas asmuo ir (arba) jo sąskaita. Pavyzdžiui, jeigu atidaroma PAYPAL paskyra, tokiu atveju 16 laukelyje turėtų būti nurodytas elektroninio pašto adresas, kuris naudojamas, jungiantis prie PAYPAL paskyros, t.y., vardenis.pavardenis@pastas.lt, jeigu SKRILL paskyra, raidžių ir skaičių derinys, t.y., ID2222222222.


11. Ką reikia nurodyti, kai nežinoma kurioje valstybėje yra atidaryta sąskaita? Taip pat kiti rekvizitai, pavyzdžiui, įstaigos pavadinimas, tipas ir pan.?


Šią informaciją galima rasti ir pasitikrinti viešai skelbiamuose Lietuvos banko tvarkomuose sąrašuose, į kuriuos įtraukiamos Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių kredito (bankų), mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigos, teikiančios paslaugas Lietuvoje, bet neįsteigusios filialo, taip pat ES valstybių narių mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigos, teikiančios paslaugas Lietuvos Respublikoje per tarpininką. Šie sąrašai skelbiami Lietuvos banko interneto svetainėje adresu www.lb.lt > Priežiūra > Finansų rinkos dalyviai >Kredito ir mokėjimų rinka >...> toliau turi būti atitinkamai pasirenkama kokio tipo įstaiga domina, pavyzdžiui: - jeigu kredito, tuomet pasirinkti > Bankai (iš kredito įstaigos kategorijos pasirinkti) > ES bankai veikiantys Lietuvos Respublikoje neįsisteigus filialo>; - jeigu ES valstybių narių mokėjimo įstaigos (iš kategorijos pasirinkti) > ES valstybių narių mokėjimo įstaigos > ES valstybės narės mokėjimo įstaigos teikiamos paslaugos neįsteigusios Lietuvos Respublikoje filialo arba per tarpininką>; - jeigu ES valstybių narių elektroninių pinigų įstaigos > ES valstybių narių elektroninių pinigų įstaigos, teikiančios paslaugas Lietuvos Respublikoje neįsisteigus filialo ar per tarpininką>.


12. Ar reikia pranešti apie bitkoinus – ar tai irgi sąskaita apie kurią reikia informuoti?


Bitkoinas – tai atvira, decentralizuota, elektroninė, kriptografinė mokėjimo sistema ir elektroninė arba skaitmeninė valiuta, kuria keičiamasi decentralizuotu tinklu. Bitkoinai yra laikomi specialiose kompiuteriu / mobiliuoju įrenginiu sugeneruojamose asmeninėse „skaitmeninėse" pinginėse, kurios nėra prilyginamos sąskaitoms, todėl apie juos VMI informuoti nereikia.