Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Atnaujinimo data: 2019-05-20
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto vykdymo ataskaitos skelbiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės...

i.MAS

Atnaujinimo data: 2017-09-05
i.MAS naudotojų skaičiaus ( 2020 m.  ataskaita ;  2019 m. ataskaita ; 2018 m.  ataskaita ; 2017 m.  ataskaita ; 2016 m.  ataskaita ) i.SAF ...

i.SAF posistemio ataskaitos

Atnaujinimo data: 2017-07-05
2020 m. i.SAF FA mėnesinio mokestinio laikotarpio naudotojų ataskaita; i.SAF JA mėnesinio mokestinio laikotarpio naudotojų...

i.VAZ posistemio ataskaitos

Atnaujinimo data: 2017-08-10
2020 m. Mokesčių mokėtojų pateikusių važtaraščių skaičiaus ataskaitos i.VAZ MM pateikusių važtaraščius skaičiaus ataskaita pagal gavėjus ataskaita; i.VAZ MM...