Dėl atnaujinto leidinio „Komandiruočių sąnaudos ir komandiruočių kompensacijų dydžiai, neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu“

Atnaujinimo data: 2015-07-13

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad parengė naują leidinio „Komandiruočių sąnaudos ir komandiruočių kompensacijų dydžiai, neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu" redakciją.

Šis leidinys yra skelbiamas VMI prie FM interneto svetainėje šiuo adresu.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2015 m. liepos 13 d. rašte Nr. (32.42-31-1) RM-15486.

Informaciją parengė
Teisės departamentas