Dėl fizinių asmenų įregistravimo ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema

Atnaujinimo data: 2014-05-13

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM),  informuoja, kad nuo 2014 m. gegužės 5 dienos  įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko    2014 m. gegužės 2 d.  įsakymas Nr. VA – 26 „Dėl Fizinių asmenų įregistravimo ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema/išregistravimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema" (toliau – Įsakymas).
Įsigaliojus šiam įstatymui neteko galios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 179 „Dėl įregistravimo į Ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, registrą/ išregistravimo iš Ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, registro" su visais pakeitimais ir papildymais. 

Šį informacinį raštą galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje.

Informaciją parengė
Teisės departamentas